Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực nghành Công thương đến ngày 06/7/ 2018

Thứ năm - 05/07/2018 22:33
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THUỘC LĨNH VƯC NGHÀNH 
CÔNG THƯƠNG ĐẾN NGÀY 06/7/ 2018
 
STT Tên cơ sở Số tự công bố Địa chỉ Sản phẩm Số điện thoại
1 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 01/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN ĐẬU XANH 0915204488
2 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 02/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN CA CAO 0915204488
3 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 03/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2018 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN SỮA DỪA 0915204488
4 Cơ sở sản xuất Kem Tràng Tiền 04/HKD CSSX KEM TRANG TIEN/2019 Thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk KEM TRÀNG TIỀN CỐM 0915204488
5 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 01/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN DA BEO 2623853609
6 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 02/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN TRÀ XANH 02623853609
7 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 03/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN SÔ CÔ LA 02623853609
8 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 04/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH CAKE NHO THƠM 02623853609
9 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 05/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ DINH DƯỠNG NHÂN LÁ DỨA 02623853609
10 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 06/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SANDWICH HÀ NỘI 02623853609
11 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 07/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ DINH DƯỠNG NHÂN CHÀ BÔNG THỊT HEO SỐT MAYONNAISE 02623853609
12 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 08/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NGỌT HÀ NỘI NHÂN ĐẬU XANH 02623853609
13 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 09/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NGỌT HÀ NỘI NHÂN DỪA 02623853609
14 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 10/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH SU KEM 02623853609
15 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 11/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH HẠNH NHÂN 02623853609
16 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 12/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH KEM SỮA TƯƠI HÀ NỘI 02623853609
17 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 13/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH MÌ NHÂN SÔ CÔ LA 02623853609
18 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 14/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI 02623853609
19 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 15/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk BÁNH PIZZA 02623853609
20 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 16/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk CƠM CHÁY CHIÊN GIÒN 02623853609
21 Cơ sở sản xuất Bánh mì Hà Nội 17/CSSX BANH MI HA NOI/2018 123-125 Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SỐT BƠ 02623853609
22 Hộ kinh doanh Lê Thị Oanh  01/HKD LÊ THỊ OANH/2018 Buôn Sang B, xã Ea H’Dinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk TINH BỘT NGHỆ 988.527679
23 Hộ kinh doanh Yaourt Phomai A
 Đam Trực 
01/HKD YAOURT PHOMAI A ĐAM TRỰC Thôn Tây Hà 2, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh
Đắk Lắk
RÂU CÂU 902.392589
24 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
001-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG TRÁI CÂY 2623.707177
25 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
002-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG BẠC HÀ  
26 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
003-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG SÂM DỨA  
27 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
004-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG SÔ CÔ LA  
28 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
005-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG CAFÉ  
29 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
006-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG KHOAI MÔN  
30 Công ty TNHH SX TM DV Hoa
Hồng Việt
007-CBSP/HHV 142/2 Ama Khê, phường Tân Lập, tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk SIRÔ X.O HƯƠNG TRÀ XANH  
31 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 01/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma
Thuột, Đắk Lắk
KEM ỐC QUẾ DÂU LIỄU TRINH 262.386225
32 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 02/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma
Thuột, Đắk Lắk
SINH TỐ ĐẬU XANH LIỄU TRINH  
33 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 03/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma
Thuột, Đắk Lắk
SINH TỐ SỮA CHUA LIỄU TRINH  
34 Hộ kinh doanh Liễu Trinh 04/HKD LIỄU TRINH/2018 Số 26 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, tp Buôn Ma
Thuột, Đắk Lắk
KEM HƯƠNG TRÁI CÂY LIỄU TRINH  
           
File kèm theo tải tại đây.

Tác giả: Cẩm Tú - Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,459.54 15,615.70 16,105.12
CAD 17,589.12 17,766.79 18,323.64
CNY 3,407.18 3,441.60 3,550.00
EUR 23,737.79 23,977.57 25,045.79
GBP 27,507.86 27,785.72 28,656.57
HKD 2,895.02 2,924.26 3,015.91
JPY 167.24 168.93 176.91
SGD 16,298.15 16,462.77 16,978.74
USD 23,130.00 23,160.00 23,440.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây