Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 •   22/10/2021 04:02:00
 •   Đã xem: 151
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãii bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãii bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 •   04/06/2018 03:28:00
 •   Đã xem: 223
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; TTHC bị bãii bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

 •   20/10/2017 00:07:00
 •   Đã xem: 224
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 •   15/07/2019 23:54:00
 •   Đã xem: 204
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 •   06/08/2018 23:51:00
 •   Đã xem: 119
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Đắk Lắk

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Đắk Lắk

 •   21/02/2019 22:47:00
 •   Đã xem: 120
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Đắk Lắk
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 •   03/09/2018 23:44:00
 •   Đã xem: 125
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 •   07/06/2020 23:16:00
 •   Đã xem: 146
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 •   13/09/2021 04:14:00
 •   Đã xem: 383
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý thư, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý thư, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 •   02/03/2022 04:23:00
 •   Đã xem: 313
Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Sở Công thương Đắk Lắk: Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, trên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

Sở Công thương Đắk Lắk: Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, trên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

 •   01/08/2019 23:19:00
 •   Đã xem: 738
Thực hiện Quyết định 2083/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy trình điện tử hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk; Quyết định 2499/QĐ-UBND ngày 8/9/2017 của UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Sở Công thương Đắk Lắk: Thông báo tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Sở Công thương Đắk Lắk: Thông báo tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 •   01/08/2019 23:00:00
 •   Đã xem: 1147
Thực hiện công văn 3717/UBND-TH ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, Sở Công Thương Đắk Lắk thông báo:

Các tin khác

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,781.47 15,940.87 16,452.24
CAD 17,962.12 18,143.56 18,725.59
CNY 3,438.94 3,473.67 3,585.64
EUR 26,307.40 26,573.13 27,749.81
GBP 30,708.07 31,018.25 32,013.29
HKD 3,165.97 3,197.95 3,300.53
JPY 160.50 162.12 169.87
SGD 18,152.89 18,336.25 18,924.46
USD 25,133.00 25,163.00 25,473.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây