Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk

Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk

  •   12/03/2024 02:48:00
  •   Đã xem: 66
Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk được bàn hành bởi Giám đốc Sở Công Thương tại quyết định số 42/QĐ-SCT, ngày 11/3/2024
Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk

Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk

  •   31/03/2021 22:48:00
  •   Đã xem: 168
Nội quy quy định về tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk
Quy chế Tiếp công dân tại Sở Công Thương Đắk Lắk

Quy chế Tiếp công dân tại Sở Công Thương Đắk Lắk

  •   28/12/2020 22:20:00
  •   Đã xem: 186
Quy chế này quy định việc tổ chức tiếp công dân tại Sở Công Thương; Trách nhiệm tiếp công dân của Giám đốc Sở và công chức tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của công chức tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc phối hợp trong hoạt động tiếp công dân; việc bố trí cơ sở vật chất, địa điểm tiếp công dân.
 
Quy chế phối hợp xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Quy chế phối hợp xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

  •   31/08/2020 23:10:00
  •   Đã xem: 201
Quy chế quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp trong việc xử lý đơn gửi đến Sở Công Thương à giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyềnn giải quyết của Giám đốc Sở Công Thương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây