Sưu tầm

Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 •   22/10/2023 23:37:00
 •   Đã xem: 183
         Ngày 13/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 •   24/09/2023 23:23:00
 •   Đã xem: 265
       Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Tuyên truyền xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

Tuyên truyền xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

 •   19/09/2023 20:45:00
 •   Đã xem: 551
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), ngày 11 tháng 9 năm 2023 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 7735/UBND-NC trong đó giao sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền nội dung xây dựng dự án Luật.
Sở Công Thương: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Sở Công Thương: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

 •   28/06/2023 23:50:00
 •   Đã xem: 260
Sở công thương ban hành Kế hoạch 829/KH-SCT ngày 29/6/2023 về Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Quy định về xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu

Quy định về xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động bán lẻ xăng dầu

 •   02/03/2023 03:57:00
 •   Đã xem: 2561
Qua theo dõi tình hình thi hành pháp về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
Đắk Lắk: Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

Đắk Lắk: Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

 •   05/01/2023 19:42:00
 •   Đã xem: 444
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây