Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chủ nhật - 24/09/2023 23:23
       Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
        Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
       Tuy nhiên, hiện nay Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Thông tư 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Đồng thời, một số nội dung tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND (như khoản 1 Điều 5, khoản 4 Điều 6…) không còn phù hợp với Thông tư số 32/2019/TT-BCT.
        Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…”.
        Nhằm mục đích cập nhật, sửa đổi và thay thế quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiển địa phương, Sở Công Thương đánh giá việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh là cần thiết. Mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các hoạt động quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; quy định trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đảm bảo việc cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương và cụ thể quy định pháp luật áp dụng phù hợp với thực tiễn tại địa phương.
          Thực hiện Công văn số 2286/UBND-CN ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Quyết định gồm:
       - Tổ chức họp phân công, thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Quyết định;
       - Xây dựng dự thảo Quyết định; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Quyết định.
       - Đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân
       - Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở Công Thương chỉnh lý dự thảo Quyết định, dự thảo Tờ trình ban hành Quyết định.
       - Gửi hồ sơ dự thảo đến Sở Tư pháp để thẩm định. Tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định.
       - Tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung dự thảo.
          Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk kế thừa các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk; đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng quản lý thực hiện theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Ngân - P. Quản lý Công nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây