Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chủ nhật - 22/10/2023 23:37
         Ngày 13/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
         Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk được ban hành nhằm mục đích cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và cụ thể quy định pháp luật áp dụng phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính như sau: 
Việc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo các quy định tại Điều 44 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các quy định tại Mục 3 Chương II (từ Điều 24 đến Điều 28) của QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Trường hợp tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho bảo quản, vật liệu nổ công nghiệp được vận chuyển đến bãi nổ theo hộ chiếu nổ mìn thì số lượng vật liệu nổ công nghiệp được phép vận chuyển không vượt quá tổng khối lượng vật liệu nổ công nghiệp của các hộ chiếu nổ mìn trong ngày.”
          Việc huỷ vật liệu nổ công nghiệp thực hiện theo các quy định tại Điều 29 và Điều 31 của QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.”
        Thời gian nổ mìn hàng ngày: Đối với nổ mìn lộ thiên buổi sáng bắt đầu từ 11h00 đến 13h00 và buổi chiều bắt đầu từ 16h30 đến 18h00; đối với nổ mìn trong hầm lò và các loại nổ mìn khác: Thực hiện theo thiết kế theo hộ chiếu nổ mìn hoặc biện pháp thi công được phê duyệt.”
         Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thay đổi, bổ sung chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp hoặc phương pháp pháp nổ mìn phải lập phương án nổ mìn báo cáo Sở Công Thương chấp thuận trước khi thực hiện.
         Tại một vị trí, địa điểm chỉ một tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc dịch vụ nổ mìn. Nghiêm cấm hành vi lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, khai thác khoáng sản hoặc thay đổi tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động vật liệu nổ công nghiệp khác.
        Quyết định trên cũng bãi bỏ khoản 4 Điều 6 và khoản 3 Điều 12 của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk.
          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023.
          Chi tiết Quyết định và văn bản liên quan xem tại đây./.
         - Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND.
         - Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Kim Ngân - P. Quản lý Công nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây