Cơ cấu tổ chức

I/ Ban lãnh đạo Sở
1/ Giám đốc: Lưu Văn Khôi
     Điện thoại di động: 0914.122.868
     Email: khoilv@congthuong.daklak.gov.vn
2/ Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Dương
     Điện thoại di động: 0913.435.508
     Email : duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghiêm
     Điện thoại di động: 0933.865.668
     Điện thoại: 02623.505.577
     Email: nghiemvn@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phó Giám đốc: Trương Công Hồng
     Điện thoại di động: 0913.434.013
     Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
5/ Phó Giám đốc: Vũ Đình Trưng
     Điện thoại: 02623.957.688
     Điện thoại di động: 0905.052.125
     Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
II/ Lãnh đạo các phòng Sở
1/ Văn phòng Sở
Chánh văn phòng:
 Võ Đình Đoan
     Điện thoại: 02623.911.212
     Mobi: 0913.474.697
     Email: doanvd@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hai
 Điện thoại: 02623.965.777
     Mobi: 0934.987.676
     Email: haintm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Phương
     Điện thoại:
     Mobi: 0901.937.123
     Email: phuonght@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Hạnh
     Điện thoại:
     Mobi: 0917.958.841
     Email: hanhtt@congthuong.daklak.gov.vn
2/Thanh tra
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Ngọc Lâm
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.176.777
     Email: lamnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó chánh thanh tra : Nguyễn Thanh Hùng
     Điện thoại:
     Mobi: 0918.632.539
     Email: 
Phó chánh thanh tra : Võ Thanh Châu 
     Điện thoại:
     Mobi: 0913436918
3/Phòng Kế hoạch - tài chính - Tổng hợp
Trưởng phòng:
Nguyễn Như Thành
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.912.345
     Email: thanhnn@congthuong.daklak.gov.v
Phó trưởng phòng: Lương Văn Phê
     Điện thoại: 01232.676.868
     Email: phelv@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Anh Thơ
    Điện thoại:
     Mobi: 01674.446.807
     Email: thova@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phòng Quản lý Thương mại
Trưởng phòng:
Trần Trọng Lưu
     Điện thoại:
     Mobi: 0962.070.777
     Email: luutt@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Phạm Thị Bích Nguyên
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.505.737
     Email: nguyenptb@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Quốc Oánh
     Điện thoại:
     Mobi: 0936.455.557
     Email: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn
5/Phòng Quản lý Công nghiệp
Trưởng phòng:
Lê Trần Tự
     Điện thoại:
     Mobi: 0913.448.002
     Email: tult@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Vượng
     Điện thoại:
     Mobi: 0914.231.818
     Email: vuongnv@congthuong.daklak.gov.vn
6/Phòng Quản lý Năng lượng
Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Thông
     Điện thoại:
     Mobi: 0913.436665
     Email: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lê Văn Thành
     Điện thoại:
     Mobi: 0983.149.567
     Email: thanhlv@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lưu Văn Khang
     Điện thoại:
     Mobi: 0942.796.879
     Email: khanglv@congthuong.daklak.gov.vn
III/Các đơn vị trực thuộc
1/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại
Giám Đốc :
Nguyễn Tú
     Điện thoại:
     Mobi: 0913.435.266
     Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.053.979
     Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
2/Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
Giám Đốc :
Ngô Văn Tượng
     Điện thoại: 02623.958.590
     Mobi: 0914.588.811
     Email: tuongnv_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Giám Đốc : Phan Hữu Thành
     Điện thoại: 02623.918.889
     Mobi: 0905.155.887
     Email: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn

 
Sơ đồ tổ chức
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,671.11 15,829.40 16,339.59
CAD 17,616.84 17,794.79 18,368.32
CNY 3,396.42 3,430.73 3,541.84
EUR 23,856.80 24,097.78 25,193.05
GBP 27,648.23 27,927.51 28,827.62
HKD 2,888.88 2,918.06 3,012.11
JPY 166.28 167.96 176.04
SGD 16,342.89 16,507.97 17,040.03
USD 23,090.00 23,120.00 23,400.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây