Cơ cấu tổ chức

I/ Ban lãnh đạo Sở
1/ Giám đốc: Lưu Văn Khôi
Điện thoại di động: 0914.122.868
Email: khoilv@congthuong.daklak.gov.vn
2/ Phó Giám đốc: Huỳnh Ngọc Dương
Điện thoại di động: 0913.435.508
Email : duonghn@congthuong.daklak.gov.vn
3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghiêm
Điện thoại di động: 0933.865.668
Điện thoại: 02623.505.577
Email: nghiemvn@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phó Giám đốc: Trương Công Hồng
Điện thoại di động: 0913.434.013
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
5/ Phó Giám đốc: Vũ Đình Trưng
Điện thoại: 02623.957.688
Điện thoại di động: 0905.052.125
Email: hongtc@congthuong.daklak.gov.vn
II/ Lãnh đạo các phòng Sở
1/ Văn phòng Sở
- Chánh văn phòng:
 Võ Đình Đoan
  Điện thoại: 02623.911.212
  Mobi: 0913.474.697
  Email: doanvd@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Minh Hai
 Điện thoại: 02623.965.777
     Mobi: 0934.987.676
     Email: haintm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Huỳnh Thị Phương
     Điện thoại:
     Mobi: 0901.937.123
     Email: phuonght@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Chánh văn phòng: Trần Thị Hạnh
     Điện thoại:
     Mobi: 0917.958.841
     Email: hanhtt@congthuong.daklak.gov.vn
2/Thanh tra
Chánh Thanh tra:
Nguyễn Ngọc Lâm
     Điện thoại:
     Mobi: 0905.176.777
     Email: lamnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó chánh thanh tra : Nguyễn Thanh Hùng
     Điện thoại:
     Mobi: 0918.632.539
     Email: 
Phó chánh thanh tra : Võ Thanh Châu 
     Điện thoại:
     Mobi: 0913436918
3/Phòng Kế hoạch - tài chính - Tổng hợp
Trưởng phòng:
Nguyễn Như Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0906.412.458
     Email: thanhnn@congthuong.daklak.gov.v
Phó trưởng phòng: Lương Văn Phê
Điện thoại: 01232.676.868
Email: phelv@congthuong.daklak.gov.vn
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.436.665
     Emsail: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Anh Thơ
    Điện thoại:
     Mobi: 01674.446.807
     Email: thova@congthuong.daklak.gov.vn
4/ Phòng Quản lý Thương mại
Trưởng phòng:
Trần Trọng Lưu
     Điện thoại:
     Mobi: 0962.070.777
     Email: luutt@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Phạm Thị Bích Nguyên
    Điện thoại:
     Mobi: 0905.505.737
     Email: nguyenptb@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Võ Quốc Oánh
    Điện thoại:
     Mobi: 0936.455.557
     Email: oanhvq@congthuong.daklak.gov.vn
5/Phòng Quản lý Công nghiệp
Trưởng phòng:
Lê Trần Tự
 Điện thoại:
     Mobi: 0913.448.002
     Email: tult@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Vượng
      Điện thoại:
     Mobi: 0914.231.818
     Email: vuongnv@congthuong.daklak.gov.vn​​​​​​​
6/Phòng Quản lý Năng lượng
Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Thông
      Điện thoại:
     Mobi: 0913.436665
     Email: thongnn@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lê Văn Thành
    Điện thoại:
     Mobi: 0983.149.567
     Email: thanhlv@congthuong.daklak.gov.vn
Phó trưởng phòng: Lưu Văn Khang
    Điện thoại:
     Mobi: 0942.796.879
     Email: khanglv@congthuong.daklak.gov.vn
III/Các đơn vị trực thuộc
1/Trung tâm Xúc tiến Thương Mại
Giám Đốc :
Nguyễn Tú
    Điện thoại:
     Mobi: 0913.435.266
     Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
     Điện thoại:
     Mobi: 0978.053.979
     Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn
2/Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp
Giám Đốc : Ngô Văn Tượng

     Điện thoại: 02623.958.590
     Mobi: 0914.588.811
     Email: tuongnv_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn
Phó Giám Đốc : Phan Hữu Thành
     Điện thoại: 02623.918.889
     Mobi: 0905.155.887
     Email: thanhph_khuyencong@congthuong.daklak.gov.vn

so do bo may cua so 4
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây