Ban giám đốc

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 29/07/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương Đắk Lắk; Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-SCT ngày 15/9/2022 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Công Thương Đắk Lắk; Quyết định số 85/QĐ-SCT ngày 14/05/2024 của Sở Công Thương về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk
1. Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở
a) Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 Thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy viên UBND tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
- Là người phát ngôn của Sở;
- Chỉ đạo lĩnh vực tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế;
- Công tác tài chính, cải cách hành chính, quan hệ đối ngoại;
- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
- Công tác thi đua, khen thưởng, kỹ luật;
- Công tác quy hoạch, kế hoạch của ngành; thu hút đầu tư phát triển ngành công thương (công nghiệp, thương mại);
- Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới; an toàn hồ đập các công trình thủy điện;
- Chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở công Thương;
c) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của thành phố Buôn Ma thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk, huyện Ea Hleo;  
 - Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; 
2. Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó giám đốc Sở
a) Thay mặt Giám đốc chỉ đạo và giải quyết các công việc của Giám đốc, khi Giám đốc vắng mặt tại trụ sở cơ quan hoặc được Giám đốc ủy quyền;
b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
-  Công tác hành chính văn phòng;
- Công tác xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử và kinh tế số.
- Trang Thông tin điện tử của Sở.
- Công tác đoàn thể và kết nghĩa với Buôn Kdun, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột.
- Chủ tài khoản thứ 2 các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Sở Công thương;
c) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao).
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp và huyện Cư Mgar.
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.    
3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Phó giám đốc Sở
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại nội địa; cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
b) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao)
- Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Krông Păk, huyện Ea Kar, huyện Ma Đrăk và huyện Krông Năng;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 
4. Ông Trương Công Hồng - Phó giám đốc Sở
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực điện năng (lưới điện, trạm biến áp); an toàn điện.
- Công tác khoa học và công nghệ trong công nghiệp và thương mại.
- Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực về công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; cụm công nghiệp; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
- Công tác an toàn, môi trường công nghiệp ( trừ an toàn hồ đập thủy điện); an toàn thực phẩm.
- Công tác khuyến công.
b) Một số nhiệm vụ khác
- Thành viên một số ban chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn được phân công ( khi được UBND tỉnh giao).
 - Theo dõi tình hình phát triển lĩnh vực công nghiệp và thương mại của huyện Cư Kuin, huyện Lắk, huyện Krông Bông và huyện Krông Ana;
- Quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây