Sở Công Thương: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ tư - 28/06/2023 23:50
Sở công thương ban hành Kế hoạch 829/KH-SCT ngày 29/6/2023 về Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Với mục đích Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước bằng pháp luật.
a2 1
Ảnh nguồn Internet
Bên cạnh đó Kế hoạch cũng nêu rõ yêu cầu để thực hiện phải Xác định tiếp cận pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật.Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, chất lượng và hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực của ngành, xác định nội dung hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cùng vơi các nhiệm vụ củ thể như phối hợp rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân, cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp, Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị 

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - VP Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây