Công Đoàn cơ sở Sở Công Thương đồng hành cùng sự nghiệp phát triển Công nghiệp Thương mại địa phương

Thứ tư - 19/04/2023 05:23
Công đoàn cơ sở Sở Công Thương (Công đoàn Sở Công Thương) thời gian qua hoạt động trong điều kiện đất nước có nhiều sự kiện lịch sử diễn ra đó là: Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc Hội Khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; tham gia tổ chức thành công Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và mới đây tham gia Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, năm 2023, Đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
BCH Công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028
BCH Công đoàn Sở Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028
             Từ đó Công đoàn Sở Công Thương có thêm động lực, tổ chức tốt các hoạt động Công đoàn, các chương trình chào mừng những sự kiện trọng đại của Trung ương và địa phương; góp phần cho thành công chung của ngành Công Thương trong  sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
             Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị những năm qua cũng gặp không ít khó khăn như: Do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và tình hình biến đổi khí hậu thiên tai hạn hán, lũ lụt, đặc biệt đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, 2021 và cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh nói chung và lĩnh vực Công Thương nói riêng. Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao đã đẩy giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên thị trường tăng giá liên tục làm ảnh hưởng đến cuộc sống và họat động sản xuất của nhân dân, cũng như họat động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong tình hình đó, hoạt động Công đoàn có nhiều hạn chế về mọi mặt cũng như quy mô tổ chức. Vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công đoàn Sở Công Thương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thời gian qua.
hinh 2
Tham gia hội thao định kỳ hàng năm
          Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, của tỉnh nhà, Công đoàn Sở Công Thương là tổ chức có nhiều đóng góp cho thành tựu của ngành Công Thương nói riêng và cho thàng tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung.  Từ sự phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ địa phương, Công đoàn Sở Công Thương đã có những bước trưởng thành về hoạt động Công đoàn, trình độ chính trị, chuyên môn được nâng cao, năng động sáng tạo, thích ứng nhanh trong việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chủ động trong công việc chuyên môn, nhiệm vụ được phân công cũng như các công tác phát sinh khác.
            Công đoàn Sở Công thương đã đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của cán bộ, công chức và người lao động, liên tục phấn đấu khắc phục khó khăn đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động, vận động thu hút tập hợp đông đảo công chức, người lao động; tiên phong trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên công đoàn; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua và các chương trình mang tính xã hội rộng lớn; đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa, công sở văn hóa, vận động mái ấm Công đoàn, thi đua “hai tốt”…
             Chung sức cùng cấp ủy Chi bộ tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; thường xuyên giáo dục đoàn viên về bản lĩnh chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia Hội thao truyền thống của Công đoàn ngành được duy trì là sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công chức, người lao động trong toàn Sở. Phong trào thi đua do Công đoàn phát động hoặc phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức đạt hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tiêu biểu như việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm 8 giờ hiệu quả, chất lượng”... Công đoàn Sở Công Thương còn tạo điều kiện và tổ chức cho người lao động phát huy tốt quyền làm chủ của mình trong công việc, cải thiện đời sống sinh hoạt của bản thân và gia đình. Với những cố gắng quyết tâm cao nên những năm qua Công đoàn sở Công Thương đã đồng hành, góp phần cùng ngành Công Thương đạt được nhiều kết quả tiêu biểu nổi bật.          
hinh 3
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Công Thương
            Với mục tiêu tiếp tục đổi mới công tác Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ công chức và người lao động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.   Công đoàn sở Công Thương cần tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như sau:          
             Không ngừng tuyên truyền trong đoàn viên Công đoàn về  nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chinh đáng của người lao động, tham gia quản lý kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị… ; tổ chức cho toàn thể đoàn viên Công đoàn tham gia học tập, nhận thức tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Công Thương.
            Ban chấp Công đoàn Sở Công Thương không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn.
            Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám Đốc, và các đoàn thể để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, cửa quyền, hà hiếp người lao động, thờ ơ trước những khó khăn của người lao động… Công đoàn phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong việc xây dựng đội ngũ công chức, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể với tinh thần đoàn kết nội bộ. Công đoàn phải chủ động đi sâu nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và tập hợp trí tuệ tập thể, tạo điều kiện cho người lao động phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo trong công việc, phát huy bản chất, truyền thống, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần cùng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan xây dựng Công đoàn sở vững mạnh.
hinh 1
Công đoàn tham gia công tác Buôn kết nghĩa
            Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội. Tuyệt đối chấm dứt, hiện tượng đảng viên có tư tưởng làm mất đoàn kết nội bộ, nếu có thì cương quyết phải xử lý, không để tập thể bị ảnh hưởng chung… Từ đó tạo niềm tin cho người lao động một lòng theo Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.
           Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, hội thao công đoàn… từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; tham gia thực hiện có trách nhiệm hơn với các phong trào Công đoàn Công thương phát động; đồng thời phải tổ chức tốt sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua. Đây là điều kiện tốt để xây dựng Công đoàn Sở Công Thương đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.                                             
 

Nguồn tin: Huỳnh Ngọc Dương - PGĐ Sở Công Thương Đăk Lăk

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây