Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ nhật - 16/04/2023 22:40
Phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng đội ngũ VC, NLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi đoàn viên công đoàn trong cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển và lớn mạnh.
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028
Theo đó,  Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Phấn đấu 80% đoàn viên công đoàn là đảng viên và 100% quần chúng tham gia học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên công đoàn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Công đoàn các cấp. Không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật; Hàng năm phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; Phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% VC, NLĐ thực hiện tốt chính sách dân số Kế hoạch hóa gia đình; Trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 03 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét tạo nguồn phát triển Đảng; Tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu hàng năm 100% gia đình đoàn viên công đoàn đạt “gia đình văn hóa” và cơ quan đạt “đơn vị văn hóa”; Kết nạp 100% VC, NLĐ mới tuyển dụng vào tổ chức công đoàn và đề nghị phát thẻ cho 100% đoàn viên công đoàn.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Công đoàn cơ sở đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động: Công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai tốt các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VC, NLĐ. Chú trọng phát triển đoàn viên và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ VC, NLĐ có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; duy trì tốt các hoạt động phong trào, tăng cường đoàn kết nội bộ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh. Phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện xây dựng cơ chế tạo nguồn thu và hình thành quỹ lương tăng thêm theo quy định của Nhà nước để góp phần tăng thêm thu nhập của VC,NLĐ; đây là biện pháp có tính khả thi nhưng phải có sự đầu tư nghiên cứu và phải có sự cố gắng rất lớn của cả đơn vị.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến VC, NLĐ. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện tiếp kiệm, Pháp lệnh cán bộ, công chức, nhất là về thái độ phục vụ nhân dân, đề cao cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành phát động. Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức.
Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: Tiếp tục làm tốt công tác phát triển, kết nạp đoàn viên mới và tổ chức công đoàn. Phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức sắp xếp, quy hoạch, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn: Nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích VC, NLĐ.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng có hiệu quả các phần mềm kế toán công đoàn; thu và nộp tài chính công đoàn đảm bảo theo đúng quy định.
Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới: Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng lấy VC, NLĐ là trung tâm, đảm bảo khoa học, kịp thời, thiết thực, cấp trên phục vụ cấp dưới, công đoàn cơ sở gắn bó và phục vụ VC, NLĐ; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức hoạt động. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phục vụ thiết thực cho VC, NLĐ. 
Với kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động công tác công đoàn trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn và đoàn viên Công đoàn  cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động sáng tạo, đoàn kết, thích ứng trong mọi điều kiện, phát huy yếu tố con người để tạo ra động lục mới quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, triển khai và thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghi quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra./.

Nguồn tin: Mai Thanh - TTKC:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây