Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính Sở Công Thương năm 2023

Thứ ba - 21/03/2023 21:29
Theo đó, với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Với mục tiêu chung là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước. Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 359/KH-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2023 Về mục tiêu cụ thể, xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính. Quán triệt, giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền. Quán triệt quan điểm, công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức và hiểu biết về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và người dân. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Trang thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

 

Nguồn tin: H Yer Mlô - TTKC:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây