Công Thương Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025”

Chủ nhật - 23/04/2023 23:23
Nhằm tổ chức phong trào thi đua Chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Công Thương Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025”
Đồng thời, thông qua phong trào thi đua Chuyển đổi số, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cá nhân, tập thể trong toàn ngành. đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện phong trào thi đua Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, luôn song hành trong công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào và phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng năm. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.
Sở Công Thương đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo từng năm về chuyển đổi số; tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch đã xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Theo đó, đối tượng và tiêu chí thi đua đối với tập thể là: Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới và thiết thực trong ngành công thương, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Đạt tỷ lệ trên 70% điểm theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Đối tượng và tiêu chí thi đua đối với cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phong trào thi đua Chuyển đổi số; Có sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số trên địa bàn tỉnh; Trực tiếp xây dựng, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng.
Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025” được tổ chức triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2025.
Về khen thưởng: Chủ tịch UBND tặng bằng khen cho 01 tập thể,  01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Giám đốc Sở tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua. Tổ chức Sơ kết phong trào thi đua vào giữa năm 2024; tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Công Thương phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Chuyển đổi số” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đã đề ra.

 

Nguồn tin: Mai Thanh - TTKC:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây