Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

Thứ tư - 10/04/2019 04:47 917 0
Thực hiện theo công số 426/UBND-CN ngày 15/1/2019 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Công Thương. Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Quyết định và nội dung ban hành kèm theo Quyết định, Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thay thế Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Nội dung cụ thể như sau:
          1. Sự cần thiết ban hành quyết định thay thế Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND  ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Quyết định 07): 
          Quyết định 07 được xây dựng dựa trên: Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về việc hướng dẫn trình tự lập, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.
         Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện: Thông tư số 46/2012/TT-BCT đã được điều chỉnh, bổ sung tại thông tư 20/2017/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2017, Thông tư số 36/2013/TT-BCT đã được điều chỉnh, bổ sung tại  thông tư 17/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2018, Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2018 và được thay thế bởi thông tư 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/ 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2017.  
        Như vậy liên quan đến Quyết định 07: về căn cứ pháp lý đã có 02 thông tư điều chỉnh, bổ sung; 01 thông tư thay thế, 01 Quyết định điều chỉnh, bổ sung. Từ những nội dung trên, việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định 07 và Quyết định 04/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07 trên địa bàn tỉnh là phù hợp.  
        2. Nội dung xây dựng dự thảo Quyết định thay thế:
       Cơ bản giữ nguyên các điều, nội dung của Quyết định 07/2015/QĐ-UBND, tích hợp điều chỉnh bổ sung theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND, thay đổi cơ bản về nội dung và mức chi các hoạt động khuyến công được quy định tại điều 7, Quyết định 07/2015/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định tại thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
        3. Nguyên tắc điều chỉnh nội dung và mức chi các hoạt động khuyến công:
        Nội dung chi thực hiện theo thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính, mức chi áp dụng tỷ lệ tương đương theo quy định đã được áp dụng và ban hành tại Quyết định 07/2015/QĐ-UBND. Để hoàn thiện nội dung văn bản, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và đúng quy định của pháp luật, Sở Công Thương xin gửi tới các Sở, ngành, đơn vị và cá nhân liên quan  bản dự thảo lấn thứ 1 và đề nghị các Sở, ngành, đơn vị xem xét, tham gia ý kiến đóng góp về dự thảo Quyết định và nội dung ban hành kèm theo Quyết định. 
        Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk hoặc gửi về địa chỉ mail: minhsctdaklak@gmail.com .
        Thời gian tiếp nhận ý kiến trước ngày 05/5/2019. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến góp ý, thì được xem là thống nhất với dự thảo Quyết định.
        Xem nội dung Văn bản Dự Thảo (Quyết định ban hành quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh đắk lắk) tại đây.
       Xem Các nội dung điều chỉnh, bổ sung và thay thế quyết định 07/2015/QĐ-UBND tại đây.

Tác giả bài viết: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây