Sở Công thương Đắk Lắk: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Thứ năm - 12/12/2019 22:29
Ngày 11/12/2019, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định số 179/QĐ-SCT V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thanh tra Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 dựa trên các nhiệm vụ, chương trình Kế hoạch của Ngành Công Thương năm 2020, gồm có những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như sau:
         1. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): Giá trị sản xuất công nghiệp  năm 2020 phấn đấu đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2019. Trong đó, mức tăng chủ yếu là sản phẩm chế biến chế tạo, lĩnh vực điện, năng lượng.
         2. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường năm 2020 phấn đấu đạt 82.650 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019.
          3. Kim ngạch xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 phấn đấu đạt 650 triệu USD, tăng 5% so với năm 2019.
        4. Kim ngạch nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu năm 2020 phấn đấu thực hiện 90 triệu USD, tăng 8% so với năm 2019, dự kiến các dự án năng lượng mặt trời nhập khẩu thiết bị máy móc trong năm 2020. 
Sở Công thương Đắk Lắk: Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
1. Mục tiêu định hướng:
- Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra gắn với việc tham mưu với UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo trong quản lý nhà nước thuộc quyền quản lý trực tiếp và phạm vi quản lý của Sở theo quy định pháp luật về thanh tra.
  - Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện các quy định của Luật tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
2. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tiếp tục phát huy những điểm tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra kiểm tra năm 2019 và nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá các mặt còn tồn tại, yếu kém để đề ra các biện pháp khắc phục nhằm ngày càng hoàn thiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020 được xác định: Công tác thanh, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm và có tác động ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra được xác định có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải và đi sâu vào một số lĩnh vực cơ bản thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở về ngành, lĩnh vực cụ thể là: 
+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra một số đơn vị hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh, gồm: hoạt động bán lẻ điện; hoạt động phát điện; 
+ Tổ chức thanh tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sử dụng và bảo quản VLNCN;
+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; 
+ Tổ chức thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí; 
+ Thực hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hoạt động thương mại, gồm: kinh doanh rượu, thuốc lá.
- Thanh tra, kiểm tra đột xuất: thực hiện các chương trình, hình thức khuyến mại; bán hàng đa cấp; hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung;
- Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị trực thuộc Sở.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 - Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra gắn với việc tham mưu cho Giám đốc Sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Hoạt động thanh tra, kiểm tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của Bộ Công Thương; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đồng thời tránh sự chồng chéo giữa các bộ phận thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Sở. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 
- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh theo đúng pháp luật, không để đơn thư tồn đọng và kéo dài. Thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp và đề ra giải pháp nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người và những điểm nóng góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể CBCCVC.
- Công tác phòng, chống tham nhũng được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan. Do đó, việc chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp uỷ, chính quyền trong việc phòng, chống tham nhũng  ngày càng phải thường xuyên, sâu sát đến mọi lĩnh vực công tác và hoạt động của Sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng ở các đơn vị trong ngành; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.


Các phụ lục kèm theo:
- Phụ lục I.
- Phụ lục II.
- Phụ lục III.
- Phụ lục IV.

 

Tác giả: Thanh tra - Sở Công thương Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây