“Thực hiện Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Thứ hai - 06/05/2024 05:23
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh, về việc triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh năm 2024
Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ với Mục đích: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước bằng pháp luật và Yêu cầu: Xác định tiếp cận pháp luật không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chủ động của mỗi người dân để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trong tổ chức triển khai thực hiện; bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, chất lượng và hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực của ngành, xác định nội dung hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bên cạnh đó trong Kế hoạch cũng chỉ rõ Nhiệm vụ và giải pháp đó là Phối hợp rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân; Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật bằng các hình thức phù hợp; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị: Trong đó thực hiện Nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng chuyên môn, đơn vị có trách nhiệm thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bảo đảm điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật, thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại với người dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị bảo đảm, hỗ trợ thông tin pháp luật, PBGDPL; xây dựng triển khai các chương trình phổ biến pháp luật; tư vấn hỗ trợ giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, tăng cường hiệu quả cung cấp thông tin theo yêu cầu và rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây