Thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Thứ sáu - 31/05/2024 05:26
Thực hiện kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền, ủy quyền tại Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh; chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong việc thực hiện các nội dung đã phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân, với cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực công thương; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đội ngũ công chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó trong kế hoạch yêu cầu rõ ràng như : Xác định rõ các nhiệm vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện công tác phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực công thương. Việc thực hiện phân cấp gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước phải đảm bảo đầy đủ các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân cấp. Gắn phân cấp quản lý nhà nước với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đã được phân cấp. 
Trong Kế hoạch của Sở Công Thương cũng nêu rõ nội dùng cần thực hiện như Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Đề án số 6032/ĐA-UBND của UBND tỉnh; Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/5/2024 của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp. Thực hiện tuyên truyền về chủ trương, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền được UBND tỉnh giao trên các phương tiện truyền thông, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương để tạo đồng thuận, ủng hộ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai và giám sát thực hiện; Tăng cường rà soát quy định về phân cấp lĩnh vực công thương tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hiện hành của HĐND, UBND tỉnh. Tăng cường công tác rà soát văn bản QPPL hiện hành lĩnh vực công thương, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến phân cấp ngay khi có căn cứ rà soát, kịp thời phát hiện các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; Thực hiện phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Thường xuyên rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa đối với 14 TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, do Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC (Danh sách Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cuả UBND cấp huyện theo Phụ lục kèm Kế hoạch này). Tham mưu UBND công bố danh mục TTHC được phân cấp thẩm quyền giải quyết lĩnh vực công thương.

Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,392.51 16,558.09 17,089.25
CAD 18,029.30 18,211.41 18,795.60
CNY 3,434.17 3,468.86 3,580.68
EUR 26,563.16 26,831.47 28,019.58
GBP 31,558.00 31,876.77 32,899.32
HKD 3,174.35 3,206.41 3,309.27
JPY 156.13 157.71 165.25
SGD 18,325.12 18,510.23 19,104.00
USD 25,191.00 25,221.00 25,461.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây