Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk: Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

Thứ ba - 18/06/2024 21:37
Trên cơ sở các kết quả đạt được năm 2023, tiếp tục duy trì và phấn đấu nâng xếp hạng chuyển đổi số tại Sở Công Thương năm 2024. Triển khai đồng bộ, thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2024 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp
Ứng dụng công nghệ thông tin trong bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp
    Sở Công Thương Đắk Lắk  đã triển khai và phân công thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Công Thương tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số năm 2024. Các phòng, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức Sở chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ được triển khai tại Kế hoạch này. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bám sát các nội dung, yêu cầu, kịp thời đề xuất, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Gắn nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số với công tác thi đua khen thưởng hàng năm của tập thể đơn vị và lãnh đạo đơn vị.
Một số mục tiêu chính trong năm 2024
    Về Phát triển Chính quyền số: 100% hồ sơ công việc tại cấp Sở được xử lý trên môi trường mạng ( Trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 100%; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được cập nhập, chia sẻ kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của Sở Công Thương; 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
    Về Phát triển kinh tế số: Phấn đấu 60 % doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động đơn vị.
Về công tác Bảo đảm an toàn thông tin: 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; 100% lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.
binh chọn cấp khu vực bằng phân mềm
Đắk Lắk tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
Để triển khai thực hiện, Ban lãnh đạo Sở Công Thương đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện:
Thứ nhất, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức:  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo có những sáng kiến mới trong công tác chuyển đổi số, gắn liền với kết quả thực hiện chuyển đổi số vào công tác thi đua, khen thưởng.
Thứ hai, Công tác hoàn thiện cơ chế chính sách: Thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi bổ sung các Kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với các quy định, hướng đến đạt được điều kiện tốt nhất cho công cuộc chuyển đổi số.
Thứ ba, phát triển hạ tầng số: Đảm bảo trang thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ cho xử lý công việc, nhiệm vụ được giao. Từng bước thay thế các máy tính có cấu hình cũ, không đáp ứng được nhu cầu xử lý công việc, sử dụng phần mềm hiện tại; Nâng cấp, đảm bảo hoạt động mạng Internet băng thông rộng xDSL, duy trì kết nối với hệ thống mạng Lan và phát mạng không dây; Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất, xây dựng hệ thống trang thiết bị họp trực tuyến nhằm nâng cao công tác họp từ xa, trao đổi chuyên môn, phổ biến văn bản và đào tạo, tập huấn qua hình thức trực tuyến.
Thứ tư, phát triển chính quyền  số: Đẩy mạnh việc ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành công việc (Idesk) để phục vụ hoạt động cơ quan, quy trình xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và các cơ quan hành chính khác. Hình thành hồ sơ công việc phục vụ lưu trữ thông tin trên hệ thống; Tiếp tục ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời. Ứng dụng phần mềm hỗ trợ xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra của đơn vị; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với nâng cao tỷ lệ TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Duy trì, hoàn thiện Trang thông tin điện tử của Sở hướng đến minh bạch thông tin, cập nhập thường xuyên, kịp thời, chính xác tin tức, quy định thuộc ngành công thương.
Thứ năm, đảm bảo an toàn thông tin: Thường xuyên rà soát, cập nhập các Kế hoạch, quy chế, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động xử lý công việc trên không gian mạng; Thường xuyên rà soát, cập nhập, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Đảm bảo 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt phần mềm chống mã độc, diệt virus; Cán bộ, công chức phụ trách an toàn thông tin, công nghệ thông tin được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin, diễn tập phòng chống và ứng phó sự cố hệ thống thông tin.
Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực: Thường xuyên sắp xếp, bố trí cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu do tỉnh tổ chức.
Thứ bảy, phát triển kinh tế số: 
Về phát triển thương mại điện tử; Tiếp tục tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viettel Post trong hoạt động tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart. Thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động giao dịch; Triển khai các chương trình, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk, trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm dịch vụ lên các sàn thương mại điện tử
    Về Chuyển đổi số hoạt động xúc tiến thương mại: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Tin: Phan Hữu Thành - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây