Sở Công Thương: Kết quả thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2024

Thứ ba - 11/06/2024 23:34
Công tác dân vận từ lâu được xem là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng nhằm không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
Trong giai đoạn 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024, Sở Công Thương đã, đang thực hiện tốt công tác dân vận, theo đó,  Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở thường xuyên  quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về thực hiện công tác dân vận như: Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; Kết luận số 114-LK/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; … đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (thông qua việc lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp giao ban, hội nghị công chức, viên chức, giới thiệu một số nội dung trên Trang thông tin điện tử của Sở…); đồng thời, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận. Thông qua đó, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong hoạt động của Ngành; nắm vững các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.
Sở Công Thương đã triển khai lồng ghép việc thực hiện công tác dân vận trong kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành; trong đó, chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện công tác dân vận ở cơ sở, gắn thực hiện công tác dân vận với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Sở; đảm bảo việc triển khai thực hiện phải hiệu quả, thiết thực, không làm hình thức, đối phó nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận. Ban Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo triển khai công tác bám buôn kết nghĩa, luôn giữ mối liên hệ với chính quyền, Bí thư chi bộ, Buôn trưởng, các tổ chức đoàn thể trong buôn để tuyên truyền vận động nhân dân buôn kết nghĩa chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, trong dịp lễ, Tết cổ truyền của dân tộc, Sở Công Thương chủ trì vận động, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình khó khăn, gia đình neo đơn tại buôn Kết nghĩa K’Dun và buôn Đung Xã CưBua, Thành phố Buôn Ma Thuột.
z5535126978463 421f2344e03e2bff0c19407ae48e8d79
Công tác quán triệt, chỉ đạo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Sở được chú trọng, đặc biệt là công chức tại bộ phận tiếp dân và bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 143/QĐ-SCT ngày 27/09/2021 về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại Sở Công Thương. Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thông qua việc phát phiếu điều tra, khảo sát và xây dựng hòm thư góp ý tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân.
Trong quá trình thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các Luật có liên quan khác, Sở đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thành lập bộ phận Tiếp công dân trực thuộc Thanh tra Sở để đảm bảo công tác tiếp công dân đạt hiệu quả; đã bố trí phòng tiếp công dân riêng, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện để tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ việc tiếp dân thường xuyên và tiếp dân định kỳ; phân công cán bộ chuyên trách tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng và ban hành nội quy tiếp công dân, theo đó Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 2 ngày/tháng tại phòng tiếp công dân của Sở, các ngày còn lại trong tháng (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày Lễ) do cán bộ chuyên trách tiếp công dân tiếp.
Qua công tác tiếp công dân các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đều được ghi chép, trả lời, hướng dẫn giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Sở luôn chú trọng việc phối hợp công tác giữa tập thể Ban lãnh đạo Sở với Ban chấp hành Công đoàn, Công đoàn Ngành Công Thương, Chi đoàn Thanh niên… nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.
Đối với giải pháp để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 26/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc “Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc thiểu số”; Quy chế số 08-QC/TU ngày 11/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk; các Chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện hiệu quả thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở Công Thương; thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời các nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; đưa thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến gần người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đồng thời thực hiện các giải pháp có liên quan khác, tất cả với phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tác giả: Tin: Ngọc Tuấn - Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây