Công Thương Đắk Lắk: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Thứ ba - 10/10/2023 03:17
Nhằm triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Công Thương Đắk Lắk: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Đồng thời, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức ngành công thương về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo đó, Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam: “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 
Các khẩu hiệu tuyên truyền: Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh; Tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.
* Các  nội dung hoạt động hưởng ứng:
Phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng cháy, chữa cháy; dân chủ ở cơ sở; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; các luật, văn bản mới được thông qua năm 2022, 2023 và các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2023.
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; ”; Luật Thanh tra năm 2022; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản". Tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh. Các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và sử dụng dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC.

Tác giả: Tin: Mai Thanh - TTKC:

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây