Sở Công Thương Đắk Lắk: Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2023-2025

Thứ hai - 31/07/2023 22:18
Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội, ngày 31/7/2023, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1039 / KH-SCT về tổ chức thực hiện  Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2023-2025.
Nguồn hình H Yer MLô
Thông qua phong trào thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấuhạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.
Sở Công Thương Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 – 2025 Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực con người để xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Công Thương trong việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội, Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; tham mưu, đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, tiềm lực trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả để áp dụng trong cơ quan, đơn vị. Lựa chọn, đề xuất, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua.
Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục; xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí thi đua, tạo ra đột phá, thiết thực, hiệu quả. Gắn việc xây dựng, phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại với công tác chuyên môn quản lý nhà nước được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu của ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ Công Thương đã ban hành. Nâng cao nhận thức về tính cấp thiết, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng, hoàn thiện, phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại và các mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua với công tác chuyên môn của từng phòng, đơn vị thuộc Sở; Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến xây dựng, hoàn thiện, phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại. Thường xuyên rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Tập trung một số lĩnh vực như: điện, thương mại; Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới; Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện cơ chế. chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm: chính sách phải phục vụ sự phát triển, tạo điều kiện cho phát triển.
Sở Công Thương phát động phong trào thi đua cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đã đề ra.

;

Tác giả: Tin: H Yer MLô - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây