Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ hai - 17/07/2023 02:59
Nhằm Kịp thời sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm  theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh cho đảm bảo theo đúng  các  quy  định  của  pháp  luật  hiện  hành  và  phù  hợp  với  tình  hình  thực  tế  tại  địa  phương về công tác khuyến công.
Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày 12/7/2023, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Theo đó, Sửa đổi, bổ sung Điều 3: Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động khuyến công: Ngân sách địa phương đảm bảo cho hoạt động khuyến công do Uỷ ban Nhân dân các cấp quản lý, tổ chức thực hiện. Ngoài các nguồn kinh phí nêu trên, khuyến khích huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện tốt mục tiêu của hoạt động khuyến công.
Tại Điều 5 Mức chi chung của hoạt động khuyến công: Bãi bỏ khoản 3 về Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; sửa đổi, bổ sung khoản 4 về Chi tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, khảo sát, hội chợ triển lãm, tập huấn, hội nghị, hội thảo và diễn đàn trong và ngoài nước; sửa đổi, bổ sung khoản 8 về Chi tổ chức các khóa đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung khoản 9 về Chi ứng dụng công nghệ thông tin, Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm đăng tải trên các kênh thông tin điện tử.
Tại Điều 6 Nội dung và mức chi cụ thể: Bổ sung khoản 14 - Chi hỗ trợ các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cơ sở công nghiệp nông thôn.
Sửa đổi khoản 3 Điều 11: Thời gian đăng ký: Hồ sơ đăng ký kế hoạch đề án khuyến công địa phương gửi Trung tâm Khuyến công trước ngày 15 tháng 07 hằng năm.
Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2023.
Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Tác giả: Thanh Nhàn -TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây