Khuyến công Đắk Lắk: Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ năm - 03/08/2023 00:08
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã triển khai thực hiện Kế hoạch Khuyến công địa phương đợt 1 năm 2023 với 20 đề án, Kinh phí khuyến công địa phương là 2.427 triệu đồng, kinh phí đơn vị thụ hưởng là 2.003 triệu đồng; thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 với 01 đề án nhóm, kinh phí khuyến công quốc gia là 500 triệu đồng, kinh phí đơn vị thụ hưởng là 743 triệu đồng
Thực hiện Kế hoạch Khuyến công đã được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chủ động với phối hợp với phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương Đắk Lắk, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố kịp thời triển khai đến các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện và phối hợp thực hiện, đúng tiến độ, có chất lượng, đến nay cơ bản tiến độ thực hiện vẫn đảm bảo theo quy định 17/20 đề án Khuyến công địa phương và 01 đề án nhóm khuyến công quốc gia. Nội dung các đề án khuyến công tập trung vào Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, khảo sát học tập kinh nghiệm; Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, hướng dẫn lập và nộp hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu quốc gia năm 2023 cho 11 cơ sở, với 11 sản phẩm và triển khai công tác bình chọn cấp tỉnh năm 2023
Nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong gia công tôn” tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo
Để nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến công, xuất phát từ yêu cầu thực tế Trung tâm đã xây dựng quy trình và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn công nghiệp nông thôn. Trong 6 tháng đầu năm đã đã tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu tư vấn công nghiệp nông thôn. Hoạt động tư vấn công nghiệp nông thôn luôn bám sát vào các nội dung hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn theo quy định, góp phần phát triển công nghiệp tại các địa phương
Công tác tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và phổ biến chính sách khuyến công tại huyện Ea H’leo
Tổ chức tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn cho các học viên tham gia lớp tập huấn 
Một số hạn chế, tồn tại: Hệ thống cán bộ, viên chức làm công tác khuyến công từ huyện đến cơ sở chưa được hình thành, hầu hết các cán bộ quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp làm công tác khuyến công tại cấp huyện, thị xã, thành phố là kiêm nhiệm, thường luân chuyển, chưa ổn định, mạng lưới cộng tác viên cấp cơ sở chưa được hình thành do vậy công tác nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương còn nhiều bất cập. Công tác tuyên truyền chưa thật sự hiệu quả, mặc dù chính sách khuyến công đã có sự lan tỏa nhưng chưa thật sâu rộng đến nhiều đối tượng.  Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn nhận thức về chương trình khuyến công còn hạn chế; năng lực tài chính chưa đủ mạnh nên khó khăn trong lựa chọn công nghệ, giá cả... làm chậm quá trình triển khai đề án
image 20230801082349 3
Hình ảnh tham quan thực tế tại Cơ sở công nghiệp nông thôn

Để thực hiện tốt công tác Khuyến công; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư Vấn phát triển công nghiệp đã quán triệt các nhiệm vụ quan trọng để thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể.
Về thực hiện Kế hoạch Khuyến công: Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế/phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thụ hưởng trong quá trình thực hiện việc lập kế hoạch, lập đề án và triển khai thực hiện đề án.Thường xuyên đôn đốc, giám sát, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án Khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt, theo đúng tiến độ, nội dung đề án được phê duyệt. Xây dựngTrình Sở Công Thương thẩm định cấp cơ sở và trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023. Triển khai thực hiện và nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng tiến độ được phê duyệt; Xây dựng 03 đề án Khuyến công Quốc gia năm 2024 theo danh mục đã đăng ký; Xây dựng, triển khai thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch khuyến công địa phương bổ sung năm 2023; Kiểm tra, đánh giá các đề án đã hỗ trợ máy móc thiết bị năm 2021; Xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2024; Tham mưu tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ IV năm 2023; Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia tại Hà Nội.
Về thực hiện công tác tư vấn: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp trong việc tiếp tục tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn công nghiệp nông thôn; xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động tư vấn công nghiệp; phối hợp xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu thụ bền vững giai đoạn 2021 -2030 của tỉnh Đắk Lắk
Ông Ngô Văn Tượng phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023
Nhìn chung, những mục tiêu của hoạt động khuyến công năm 2023 đã và đang được thực hiện, khẳng định được vai trò quan trọng, động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn theo quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở đã từng bước áp dụng thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến sâu, cải tiến các bao bì sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn đã được sự quan tâm thông qua việc cụ thể hóa bằng quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các kết quả hoạt động khuyến công phù hợp với mục tiêu của đề án, chương trình khuyến công đặt ra trong các năm cũng như mục tiêu của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.


 

Tác giả: Tin: Nguyễn Thị Thành -TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây