Đắk Lắk: Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Thứ tư - 01/04/2020 05:33

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 31/3/2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2757/KH-UBND tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg.

Đắk Lắk: Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Với mục đích quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg đến từng cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
Một là, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk:
+ Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; cải tiến quy trình, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay, tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn; triển khai có hiệu quả quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
+ Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.
- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
- Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh theo thm quyền hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Hai là. rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có du hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, theo dõi, hỗ trợ, không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này để vi phạm pháp luật.
- Sở Tài chính:
Trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, xử lý.
- Sở Công Thương:
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Công Thương về việc chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.
- Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, tham mưu tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Ba là, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu
- Sở Công Thương:
+ Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đu vào, đ xut các giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm đủ ngun cung cho hoạt động sản xuất; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.
+ Có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới.
+ Đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19.
+ Theo dõi, nắm tình hình dự trữ nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa khi dịch có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; triển khai Phương án bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch Covid-19.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mnh sản xuất; chế biến hàng nông, lâm, thủy sản; đxut các giải pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu.
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh:
Đẩy mạnh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: thông quan, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế...; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi li dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Cục Thuế tỉnh: Triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Tổng Cục thuế tại Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.
Cục Hải quan tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xut nhập khẩu hàng hóa.
- Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk:
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như: khẩu trang, nước sát khuẩn, vật tư y tế.
Bốn là, phục hồi và phát triển ngành du lịch
- Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông về du lịch an toàn, thân thiện, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin kịp thời, nắm tình hình về thành phần, lịch sử các du khách đến du lịch tại địa bàn tỉnh, đặc biệt là các du khách nước ngoài và các du khách từ vùng trung tâm có dịch để theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ tục đăng ký hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Năm là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh
- Các chủ đầu tưUBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA); tập trung sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như các dự án: Hồ Ea Tam, đường Đông – Tây; mở rộng bùng binh Km3, thành phố Buôn Ma Thuột; hồ Ea Kao và thủy lợi Yên Ngựa - Buôn Biếp; Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 13 và tỉnh lộ 3 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.
Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển.
- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan...; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.
Sáu là, tập trung xử lý vướng mắc về lao động
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khn trương tập trung xử lý, giải quyết các vướng mc về lao động:
- Đánh giá tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động cũng như những tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực có lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm để có phương án hỗ trợ.
- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
- Đề xuất các giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch.
Bảy là, đẩy mạnh thông tin truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh trong việc chủ động, đng bộ, quyết liệt phòng chng, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.
- Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phòng chống dịch Covid-19 trong nhân dân, tích cực hỗ trợ, đoàn kết khi tình hình dịch có diễn biến phức tạp.
 

Tác giả: Phòng HCTH - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
ISO
LICH TIEP CONG DAN
CCHC
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,745.10 15,904.14 16,416.58
CAD 17,611.36 17,789.25 18,362.43
CNY 3,388.29 3,422.52 3,533.33
EUR 23,163.00 23,396.97 24,460.15
GBP 27,477.01 27,754.55 28,648.82
HKD 2,903.82 2,933.15 3,027.66
JPY 168.05 169.75 177.92
SGD 16,490.19 16,656.75 17,193.44
USD 23,220.00 23,250.00 23,530.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây