Giá cả thị trường ngày 05/03/2020 (Tham khảo tại đây) 

Thứ tư - 04/03/2020 19:59

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT GIÁ CÀ PHÊ     

 
Thị trường Giá Thay đổi
Giá thế giới
Robusta
(ICE Futures EU)
1307USD   -24USD
Arabica
(ICE Futures US)
118.40USD     -3.80USD
FOB HCM R2     USD     USD
Giá nội địa
Đắk Lắk 31.500-32.000VND
Lâm Đồng 31.400-31.600VND
Gia Lai 31.700-32.000VND
Đắk Nông 31.700-32.100VND

GIÁ NÔNG SẢN
Thị trường Giá Thay đổi
Hồ tiêu
Đen 37.500VND/kg
Trắng 74.500VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30% 37.000VND/kg
Trên 30% 41.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL  51.000VND/kg
Armajaro  55.500VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn  26.0trđ/tấn
Tại nhà máy 26.5trđ/tấn
 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 5 - 5/3/2020

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 31.8 - 32.0 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

31.9 - 32.1 (đ/kg)

R2_5% đen vỡ 1462

Thị trường tự do : 32.0 - 32.2 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 33.8 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1512

Xuất khẩu R2 FOB.HCM T1

Mua được cộng thêm +120 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán được cộng thêm +150 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán R1 S16_2% đen vỡ

35.0 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1527

HCM chào mua

[32.3 => 32.5] (đ/kg)

HCM chào bán

[32.6 => 32.7] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

35.3 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1567
Bán R1 S16_0.1% đen

36.2 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1582 USD/VND 23,150
Bán R1 S18_0.1% đen 36.6 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1622

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 37.5 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1637 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2610$/tấn (60.4 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 37.8 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13-S16 chế biến ướt 49.000-51.000 (đ/kg)    
Bán Arabica A1/S16-S18 chế biến ướt 69.000-71.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica và Robusta là 59.10 cent/lb = 1303 usd/tấn
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
31.7-31.9 31.7-31.9 31.6-31.8 31.6-31.8 31.5-31.7 31.5-31.7 31.8-32.0 31.7-31.9 31.9-32.1 32.0-32.2
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
31.5-31.7 31.4-31.6 31.3-31.5 31.7-31.9 31.8-32.0 31.5-31.7 31.5-31.7 31.8-32.0 32.1-32.3 32.2-32.4

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 5/3/2020
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +155 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +205 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +220 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +260 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +275 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +315 $/tấn so với giá London T5/20
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +330 $/tấn so với giá London T5/20
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

30600-200

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4162-28

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

37.500 (đ/kg)

Tiêu trắng F.O.B HCM loại 630 gr/l

3220 (usd/tấn)

= 74.5 => 75.0 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

32845.45-293.00

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4467-40

(usd/tấn)

Dak Lak 38.500 => 39.000

 

 

 

 

Gia Lai 38.000 => 38.500
Phú Yên 38.000 => 38.500
Dak Nông 39.000 => 39.500    
Đồng Nai 39.500 => 40.000    
Bình Phước 40.000 => 40.500

 

 

Bà Rịa VT 40.500 => 41.000

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 35.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 34.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 33.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 30.400 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 28.700 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 27.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 26.700 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 38.500 => 39.000 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 38.500 => 39.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 38.000 => 38.500 (đ/kg)  
HHChư sê 38.000 => 38.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 0 ($/tấn)   1860+50 ($/tấn)

Brazil ASTA 570

2000 ($/tấn)

Tiêu đen 230 g/l 0 ($/tấn)   1885+50 ($/tấn)

 

Tiêu đen 250 g/l 0 ($/tấn)   1905+50 ($/tấn)

Kochi India ASTA

4501-53 ($/tấn)

Tiêu đen 300 g/l 0 ($/tấn)   1945+50 ($/tấn)

 

Tiêu đen 450 g/l 0 ($/tấn)   2035+50 ($/tấn)

Lumpung Indonesia ASTA 570

2100+7 ($/tấn)    Tiêu đen

3652+13 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 470 g/l 0 ($/tấn)   2050+50 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 0 ($/tấn)   2120+50 ($/tấn)

Kuching Malaysia ASTA

3685-0 ($/tấn)    Tiêu đen

5275-0 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 550 g/l 0 ($/tấn)   2220+50 ($/tấn)

Haikou China

4400-0 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu trắng 630 g/l 0 ($/tấn)   3220+50 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 

Thứ 5- 5/3/2020

GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 37.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 36.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 35.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 34.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 41.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 30.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 38.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 38.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 32.5-33.5 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 24.5-25.5 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá chào xuất khẩu điều thô

(F.O.B HCM)

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

LB

(usd/Pound) (usd/kg)
  0 ($/tấn) W240 0 (usd/Pound) 0 (usd/kg)
  0 ($/tấn) W320 0 (usd/Pound) 0 (usd/kg)
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (Rs/kg)

WW180

1010 (=13.880 usd/tấn)

2 mảnh 545 (= 7.490 usd/kg)

WW210

900 (= 12.370 usd/tấn)

4 mảnh 535 (= 7.350 usd/kg)
WW240 755 (= 10.380 usd/tấn) 8 mảnh 470 (= 6.460 usd/kg)

WW320

630 (8660 usd/tấn)

   
 
Thứ 5 - 5/3/2020

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2621 usd/tấn

-32$

51.000 đ/kg

55.500 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 5 - 5/3/2020
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 10.800 (đ/kg) Mủ đông khô 9.800 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 9.600 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.800 (đ/kg)

245 (đ/độ)

= 26,0 triệu/tấn

250 (đ/độ) = 26,5 triệu/tấn

Mủ chén ướt 7.500 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.900 (đ/kg)
Mủ tạp 10.800 (đ/kg) Mủ tận thu 3.900 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 35,500 (đ/kg) SVR 10 32,300 (đ/kg) Latex HA 25,000 (đ/kg)
SVR CV60 35,300 (đ/kg)

SVR 20

32,000 (đ/kg) Latex LA 25,200 (đ/kg)
SVR L 34,600 (đ/kg)

RSS1

35,300 (đ/kg)    
SVR 3L 34,400 (đ/kg) RSS3 34,600 (đ/kg)    
SVR 5 33,700 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 36,700 (đ/kg) SVR 10 33,400 (đ/kg) Latex HA 26,100 (đ/kg)
SVR CV60 36,500 (đ/kg)

SVR 20

33,200 (đ/kg) Latex LA 26,400 (đ/kg)
SVR L 35,700 (đ/kg)

RSS1

36,400 (đ/kg)    
SVR 3L 35,500 (đ/kg) RSS3 35,700 (đ/kg)    
SVR 5 34,800 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1585 1535 0
SVR CV60 0 1575 1525 0
SVR 3L 0 1525 1475 0
SVR 10CV 0 0 0 0
SVR 10 0 0 0 0
RSS3 0 0 0 0
Latex HA 0 1130 1080 0
Latex LA 0 1140 1090 0

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,500 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)

SVR3L

10,700 (NDT/tấn) = 35,5 (triệu/tấn)
SVR5 10,300 (NDT/tấn) = 34,1 (triệu/tấn)

SVR5

10,500 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)
SVR10 9,800 (NDT/tấn) = 32,5 (triệu/tấn)

SVR10

10,000 (NDT/tấn) = 33,1 (triệu/tấn)
SVR20 9,700 (NDT/tấn) = 32,1 (triệu/tấn) SVR20 9,900 (NDT/tấn) = 32,8 (triệu/tấn)
RSS3 10,600 (NDT/tấn) = 35,1 (triệu/tấn) RSS3 10,800 (NDT/tấn) = 35,8 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1587-6 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1514+3 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,656.69 15,814.84 16,325.33
CAD 17,402.47 17,578.26 18,145.67
CNY 3,507.91 3,543.34 3,658.27
EUR 24,775.43 25,025.68 26,164.36
GBP 29,663.45 29,963.09 30,930.27
HKD 2,832.17 2,860.77 2,953.12
JPY 191.46 193.39 202.68
SGD 16,350.12 16,515.28 17,048.37
USD 22,470.00 22,500.00 22,780.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây