Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Thanh tra năm 2022

Thứ năm - 05/05/2022 04:43
Hưởng ứng các phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương và Khối thi đua số 3 (gồm Thanh tra 5 Sở: Công Thương, Lao động Thương binh xã hội, Thông tin truyền thông, Xây dựng và Giao thông vận tải) phát động. Với tinh thần "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới", Thanh tra Sở Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua năm 2022 ở các nội dung.
Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Phấn đấu trong năm 2022, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công chức phải thực hiện đúng Quy chế hoạt động của đoàn thanh tra; tuyệt đối không lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các Kết luận thanh tra phải đảm bảo khách quan và đúng pháp luật, kiến nghị xử lý tập thể, cá nhân sai phạm đúng mức, nghiêm minh, góp phần hạn chế tệ tham nhũng, lãng phí, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1
Ảnh: Khối thi đua số 3 - Thanh tra 5 Sở ký giao ước thi đua năm 2022
Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11- QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, phấn đấu giải quyết đạt tỷ lệ 100% các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, khiếu nại đông người, phức tạp.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Tập trung triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 12/01/2022 của Sở Công Thương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường thanh tra, phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Về thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Tiếp tục thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực ngành Công Thương. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Phối hợp với các phòng, đơn vị góp ý xây dựng các văn bản khi được lấy ý kiến hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngoài việc hưởng ứng công tác thi đua của Ngành trong năm 2022, công chức thanh tra Sở tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Nguồn tin: Nguyễn Ngọc Lâm - Thanh tra Sở. ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,988.74 16,150.24 16,670.87
CAD 17,645.01 17,823.24 18,397.79
CNY 3,409.30 3,443.74 3,555.29
EUR 24,098.32 24,341.74 25,448.24
GBP 28,369.96 28,656.53 29,580.31
HKD 2,878.57 2,907.64 3,001.37
JPY 176.56 178.34 186.92
SGD 16,433.51 16,599.51 17,134.61
USD 23,015.00 23,045.00 23,325.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây