Công Thương Đắk Lắk một năm nhìn lại.

Thứ năm - 02/01/2020 03:23
Năm 2019 đã đi qua, đánh dấu một năm đầy nỗ lực vượt khó của ngành Công Thương Đắk Lắk. Ngành vẫn tiếp tục gặt hái được những thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Công Thương Đắk Lắk một năm nhìn lại.

Là một trong những ngành mũi nhọn giàu tiềm năng, có thể tăng trưởng với tốc độ cao, được kỳ vọng gánh vác trọng trách tạo bước đột phá, thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển KT- XH của tỉnh, nên được các cấp Ủy Đảng, Chính quyền đặc biệt quan tâm phát triển.
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, kế hoạch 5 năm, để thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, ngành Công Thương đã ban hành Chương trình hành động tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển cho ngành công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Nhiều dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động và hoạt động ổn định cho giá trị sản xuất rất lớn, đặc biệt là các nhà máy điện mặt trời. Các dự án được đầu tư khá nhiều đảm bảo năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt, đồng thời cũng chứng tỏ năng lực sản xuất đang được tăng thêm rõ rệt. Công tác khuyến công đang phát huy hiệu quả, nhiều dự án mới được đăng ký đầu tư với chất lượng cao, góp phần đảm bảo phát triển bền vững cho những năm tiếp theo. Quản lý, hoạt động của các CCN đang được củng cố, phát triển. An toàn vệ sinh thực phẩm, điện, hồ đập thủy điện, vật liệu nổ công nghiệp... được đảm bảo, góp phần ổn định sản xuất, tiêu dùng tạo nên thành công của ngành. Các chương trình xúc tiến thương mại đã thúc đẩy kết nối giao thương, ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại và tiêu dùng mạnh mẽ. Xuất, nhập khẩu hàng hóa được quan tâm chú trọng, các mặt hàng xuất khẩu đang được đa dạng, củng cố về chất và số lượng, hàng hóa nhập khẩu tăng mạnh đáp ứng nhu cầu đầu tư và tiêu dùng.
Cụ thể những kết quả đạt được trong năm 2019:
1. Kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp: Dự kiến thực hiện ước đạt: 16.500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 9,58% so với năm 2018, Trong đó:
Công nghiệp khai khoáng: Ước thực hiện 272 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm 2018.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Ước thực hiện 11.825 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.
Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước: Ước thực hiện 4.403 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2018.
 2. Kết quả hoạt động thương mại: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên thị trường năm 2019 ước thực hiện được 75.047 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch và tăng 7% so với năm 2018. Nhìn chung, mặc dù khó khăn về kinh tế, nhưng tình hình lưu thông hàng hoá trên thị trường tương đối ổn định, hàng hóa đa dạng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, các siêu thị Mega mar ket, Coop Mart, Vin com, Nguyễn Kim hoạt động ổn định. Trên địa bàn tỉnh hiện có Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên và 5 nhà phân phối xăng dầu, với 458 cửa hàng xăng dầu, cung cấp cho toàn tỉnh 221 nghìn khối xăng dầu. Tình hình cung cầu hàng hóa cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa được đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, dự kiến tăng khoảng 7% so với năm 2018 khả năng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

20150308 211430

3. Công tác quản lý Nhà nước:
* Công tác quản lý quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển ngành: Trong năm 2019 đã triển khai hoàn thành Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2019 để làm tiền đề cho việc quản lý, đầu tư và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển ngành trong những năm tới. Triển khai kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của ngành Công Thương; Thực hiện quy hoạch và phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Tham mưu thỏa thuận hướng tuyến công trình xây dựng theo quy hoạch, bổ sung các dự án cấp thiết chưa có trong quy hoạch; Đề án khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Sở Công Thương đã tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ đến các Sở, ngành liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện. 
* Công tác quản lý công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm: Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019 v/v Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk); Báo cáo Bộ Công Thương kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên Đán, tháng hành động vì ATTP và Tết Trung Thu. Phối hợp tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm theo Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số cho các đối tượng là công chức tham mưu quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương của UBND cấp huyện, ban quản lý các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Tổ chức kiểm tra sát hạch, xác nhận kiến thức ATTP cho 800 cá nhân của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 24 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Đắk Lắk. Tiếp nhận 168 hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các doanh nghiệp. Theo dõi tình hình quản lý, đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
* Công tác quản lý thương mại:
Quản lý về kinh doanh có điều kiện: Tham mưu cấp sửa đổi/ cấp lại/ cấp mới 165 Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 10 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; 04 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG; 3 Giấy phép bán buôn rượu; 1 Giấy phép bán buôn thuốc lá; 01 thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung.
Công tác xúc tiến thương mại: đã tiếp nhận 3.295 hồ sơ thông báo khuyến mại và xác nhận 56 chương trình đăng ký thực hiện khuyến mại tại địa bàn tỉnh Đák Lắk với tổng giá trị khoảng 3.363.476 triệu đồng.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt Danh mục địa điểm và lĩnh vực tiên tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
Về công tác quản lý bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đến nay Sở đã xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương cho 10 doanh nghiệp (theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP).
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp hoạt động theo phương thức đa cấp trên trên địa bàn tỉnhcho Bộ Công thương.
Báo cáo Bộ Công thương về 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công thương hưởng ứng Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
* Hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tổng kết 8 năm triển khai thi hành Luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương. Tham mưu UBND tỉnh việc đề xuất khen thưởng đối với cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan; Triển khai Kế hoạch hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020; Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
* Công tác xuất nhập khẩu, thương mại biên giới và Hội nhập kinh tế thế giới:
Công tác xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; triển khai thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh, xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Triển khai công tác xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gửi Bộ Công Thương.
Về thương mại biên giới và hợp tác phát triển: Thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp XNK trên địa bàn tỉnh: V/v cơ quan chức năng Trung Quốc siết chặt quản lý thương mại biên giới, quản lý hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc; V/v Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1997/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện các nhóm giải pháp ứng phó trước diễn biến của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tham gia xây dựng chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới đối với các lĩnh vực của ngành Công Thương; xây dựng Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW đối với các nội dung về Thương mại điện tử và chính sách hội nhập quốc tế.
Về hội nhập kinh tế quốc tế: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn; Thông tư số 56/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Về thương mại điện tử:  Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020. Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về Thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.
* Công tác quản lý điện năng:
Tình hình cung ứng điện và điện sản xuất: Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng cắt điện luân phiên do thiếu nguồn. Việc cung cấp điện của Công ty Điện lực Đắk Lắk và các HTX điện cơ bản ổn định đáp ứng được nhu cầu của người dân.
 Lĩnh vực an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Định kỳ phối hợp với Truyền tải điện và Công an tỉnh, Công ty Điện lực Đắk Lắk và các địa phương để tuyên truyền an toàn lưới điện cao áp. Có văn bản nhắc nhở các địa phương và người dân thực hiện công tác sử dụng điện an toàn; Tham mưu văn bản đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão.
Công tác tiết kiệm điện: Tham mưu UBND tỉnh văn bản số 2984/UBND-CN, ngày 18/4/2019 V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh. Chủ trì  phối hợp với tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức Sự kiện Giờ trái đất năm 2019. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện trong năm 2019, toàn tỉnh ước thực hiện tiết kiệm điện được với sản lượng đạt hơn 40,633 triệu kWh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình quản lý nhu cầu điện tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2020, có xét đến 2030 (Chương trình DSM); Lập danh sách khách hàng quan trọng năm 2019; danh sách các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk năm 2018 trình cấp thẩm quyền ban hành (gồm 16 Đơn vị).
Cấp giấp phép hoạt động điện lực cho 02 tổ chức trên địa bàn tỉnh; Tổ chức lớp Tập huấn, sát hạch và cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các học viên của Công ty Điện lực Đắk Lắk và các tổ chức quản lý điện nông thôn với  hơn 89 học viên tham gia.
Thẩm định các công trình điện: đã thẩm định được 14 công trình vốn ngân sách nhà nước với tổng giá trị trên 228 tỷ đồng.
Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD CT Dân dụng và Công nghiệp của Tỉnh triển khai Cấp điện nông thôn từ quốc gia tỉnh Đắk Lắk sử dụng vốn NSTW (giai đoạn 2); Tổng mức đầu tư dự kiến 35.000 triệu đồng. Hiện nay đang triển khai các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Phối hợp thực hiện Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ quốc gia tỉnh Đắk Lắk nguồn vốn do EU tài trợ, tổng mức đầu tư: 70,59 tỷ đồng, đang triển khai thi công.
* Công tác kỹ thuật, an toàn môi trường: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn công nghiệp: Phối hợp tổ chức huấn luyện và kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 64 cá nhân liên quan đến quản lý, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phối hợp tổ chức kiểm định kỳ các thiết bị phục vụ công tác nổ mìn cho các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại 08 địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;  Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thủy điện và năng lượng tái tạo:  Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh; đôn đốc Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện tăng cường các hình thức cảnh báo an toàn trong khai thác, vận hành; đồng thời, tổ chức thực hiện và phối hợp với địa phương trong công tác bảo đảm an toàn hồ, đập công trình thuỷ điện và phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Đề nghị UBND xem xét, cho chủ trương để nhà đầu tư khảo sát, đo gió, lập dự án đối với 20 dự án điện gió, tham mưu UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung 07 dự án Nhà máy điện gió và 02 dự án Nhà máy điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực các cấp.
 Hoạt động của Hội cơ khí: Phổ biến chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh đến các Hội viên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
* Công tác xúc tiến công thương:
a. Công tác khuyến công
Khuyến công Quốc gia: triển khai thực hiện 01 đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan, công suất 1.500-2.000 tấn sản phẩm/năm, với tổng kinh phí: 1.209 triệu đồng (trong đó kinh phí KCĐP là 300 triệu đồng, kinh phí ĐVTH là 909 triệu đồng); Khuyến công địa phương: Thực hiện đề án: 15/18, đạt 83% KH (03 đề án dừng thực hiện do cơ sở chậm thực hiện xây dựng đề án trình thẩm định và phê duyệt). Tổng kinh phí: 2.836 triệu đồng: Trong đó:  Nguồn kinh phí khuyến công địa phương 1.451 triệu đồng, Nguồn kinh phí đối ứng 1.385 triệu đồng; Công tác tư vấn phát triển CN: Tổng số công trình tư vấn: 6 công trình; Doanh thu đạt được: 28,2 triệu đồng; Phối hợp, tham gia xây dựng gian hàng triển lãm quảng bá giới thiệu các Sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk tại Hội chợ - Triển lãm Chuyên ngành cà phê nằm trong Chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII.

img 3250

b. Công tác xúc tiến thương mại
Hội chợ Triển lãm: Phối hợp đàm phán và ký kết hợp đồng với 29 nhà tài trợ với tổng số tiền ghi nhận tài trợ: 37,45 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thu: 31,404 tỷ đồng; Số tiền còn lại: 6,046 tỷ đồng; Hỗ trợ đoàn doanh nghiệp tỉnh Jeollabuk tham gia Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2019.
Hội chợ triển lãm ngoài nước: Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị công tác tham gia Hội chợ sản phẩm lên men quốc tế tại tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc năm 2019, có 15 đơn vị tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và chủ lực của tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, ca cao, mắc ca, trái cây...
Hội chợ triển lãm trong nước: Tổ chức tham gia 05 chương trình Hội chợ tại các tỉnh/thành phố: Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và Trà Vinh thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia qua đó hỗ trợ cho doanh nghiệp, sơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, học tập kinh nghiệm, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
Hội chợ triển lãm trong tỉnh: Hỗ trợ 16 gian hàng tiêu chuẩn cho 11 doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại Đắk Lắk năm 2019; Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Pắc tổ chức Phiên chợ về miền núi năm 2019 thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019; Kết quả, có 25 đơn vị tham gia 60 gian hàng, hỗ trợ 100% kinh phí dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia. Phiên chợ đã góp phần giúp người dân huyện Krông Pắk mua sắm hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý góp phần thực hiện có hiệu quả hơn vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ chính trị phát động.
Ấn phẩm, tuyên truyền: Thực hiện Ấn phẩm quảng bá tiềm năng xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk (1.000 ấn phẩm).
  Khảo sát thị trường, kết nối giao thương: Phối hợp tổ chức 03 đoàn khảo sát kết nối giao thương ngoài tỉnh (Đồng Tháp và Cà Mau; Gia Lai; Quảng Ninh và Lạng Sơn), 03 đoàn trong tỉnh (Bạc Liêu, Vũng Tàu và Đồng Tháp) và tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hoá giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019, với 12 doanh nghiệp gồm các sản phẩm như: cà phê, ca cao, hạt tiêu, macca, trái bơ, trà mãng cầu, gỗ mỹ nghệ...qua đó đã có 58 cặp biên bản ghi nhớ đã được doanh nghiệp Đắk Lắk và doanh nghiệp các tỉnh được ký kết. Đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, kết nối cung cầu liên kết tiêu thụ, tiếp cận các kênh phân phối tại các tỉnh trong nước. Các Hội nghị kết nối cung cầu được cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh hưởng ứng và đánh giá cao.
Xây dựng đề án chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2020 gửi Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương.
* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng:
Thanh tra chuyên ngành: Trong năm 2019, đã tiến hành 09 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 54 đơn vị (trong đó, 07 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; 02 cuộc kiểm tra đột xuất); Ngoài ra, Thanh tra Sở chủ trì 03 cuộc kiểm tra liên ngành đối với 29 tổ chức, cá nhân về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh: 01 cuộc trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019 đối với 08 tổ chức, cá nhân (trong đó, 03 cơ quan quản lý nhà nước và 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm); 01 cuộc trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 đối với 12 tổ chức, cá nhân (trong đó, 04 cơ quan QLNN và 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm); 01 cuộc trong dịp Tết trung thu năm 2019 đối với 09 tổ chức, cá nhân (trong đó, 02 cơ quan QLNN và 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm). Đã lấy 05 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng (trong đó, 01 mẫu cà phê bột, 01 mẫu bột Cacao, 01 mẫu bánh nướng, 01 mẫu bánh mì ngọt, 01 mẫu kẹo cứng), kết quả kiểm nghiệm mẫu tất cả đều đạt, không có mẫu vi phạm; Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 22 trường hợp vi phạm hành chính (trong đó có một số trường hợp do Điện lực chuyển đến). Đã ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt là 220.500.000 đồng. Đồng thời, đã đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu 01 tháng đối với 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và truy thu số lợi bất hợp pháp nộp vào ngân sách nhà nước đối với 01 trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh xăng dầu với số tiền là 5.811.800 đồng. Kết quả, Thanh tra Sở đã đôn đốc các tổ chức, cá nhân vi phạm thực nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 226.311.800 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu ba trăm mười một ngàn tám trăm đồng).
Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu Lãnh đạo kịp thời xem xét, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền khi có phát sinh đúng theo quy định của pháp luật. Đã tham mưu xây dựng lịch trực tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở năm 2019 theo quy định; Xây dựng lịch trực tiếp công dân thường xuyên đối với công chức Thanh tra và viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Sở năm 2019 theo quy định. Trong năm 2019, đã tiếp nhận 07 đơn/07 vụ việc (01 đơn/01 vụ tố cáo; 02 đơn/02 vụ đơn khiếu nại; 03 đơn/03 vụ kiến nghị; 01 đơn/01 vụ đề nghị), trong đó, số đơn/vụ không thuộc thẩm quyền 05đơn/05 vụ (đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết); số đơn/vụ thuộc thẩm quyền là 01 đơn/01 vụ kiến nghị (vụ việc đã được giải quyết xong); số đơn/vụ lưu do đơn trùng lắp là 01 đơn/01 vụ đề nghị (vì đơn đã được gửi cho nhiều cơ quan trong đó đã gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết). 
 Công  tác phòng, chống tham nhũng: Trong năm, đã triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với 02 đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk và Trung tâm Xúc tiến Thương mại  Đắk Lắk); Đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 108/KH-SCT ngày 29/01/2019 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo đúng quy định.
           * Công tác cải cách hành chính: Trong năm 2019, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tại  Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 và Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 11/7/2019, cụ thể: Danh mục 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn thực phẩm, danh mục 09 TTHC  sửa đổi, bổ sung  lĩnh vực Điện  và Thanh tra, danh mục 07 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm và Thép Nhập khẩu được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 8/9/2017; Sở Công Thương hiện có 129 TTHC được niêm yết, đăng tải đầy đủ chi tiết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ:
 socongthuong.daklak.gov.vn; Tính đến ngày 15/11/2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương đã tiếp nhận và được giải quyết đúng hạn 3.442 hồ sơ, không có hồ sơ bị trễ hạn.
* Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu này, ngành Công Thương đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tập trung vào những sản phẩm có nhiều lợi thế, cải tiến, giao kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp cho các địa phương. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện thị xã thành phố kiểm tra, đôn đốc, động viên các doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm vật tư, nhiên liệu đầu vào, tích cực chủ động trong huy động vốn bằng nhiều hình thức, chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến khích phát huy tinh thần tự chủ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với các ngành tích cực nắm bắt các khó khăn của các dự án đang đầu tư trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ.
Nhìn lại một năm, ngành Công Thương Đắk Lắk đã khẳng định sự nỗ lực của tỉnh, của ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh hết sức khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới nhưng chúng ta vẫn có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.  Dự báo trong năm 2020, khó khăn còn rất lớn, nhưng với sự cố gắng, ý chí vươn lên, ngành Công Thương Đắk Lắk chắc chắn sẽ lại có một năm vượt khó đi lên hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

KQ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây