Đắk Lắk: Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Thứ năm - 19/12/2019 04:24
Ngày 18/12/2019 Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 1539/KC-SCT về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020   
 
Đắk Lắk: Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Sở Công Thương Đắk Lắk xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 với các mục đích là: Nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của người dân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện CCHC tại Sở; Thực hiện việc đưa các thông tin về CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Sở; Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước; giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng.
Theo đó, nội dung thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; Vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền 07 nhiệm vụ trọng tâm về CCHC: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức thông qua các kế hoạch của Sở về từng nhiệm vụ cụ thể; Thực hiện thường xuyên công tác cập nhật, rà soát văn bản QPPL  để kịp thời tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản QPPL không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Nâng cao chất lượng văn bản QPPL đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý hành chính nhà nước; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại để tiếp nhận, giải quyết  và trả kết quả giải quyết cho người dân đối với những TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công thương qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh; Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 09 thủ tục ở 03 lĩnh vực được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 12/12/2018; Thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết đối với những thủ tục được người dân thực hiện thường xuyên;  Lồng ghép triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là trong giải quyết TTHC cho người dân trong Hội nghị công chức, viên chức hằng năm tại Sở Công thương.
Hình thức tuyên truyền của kế hoạch:
- Công bố công khai 100% các TTHC trên Website của Sở với các đầy đủ các bộ phận cấu thành TTHC như: Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, số ngày giải quyết, phí; lệ phí (nếu có), căn cứ pháp lý; mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm.
- Đăng tải các  thông tin về TTHC bảo đảm công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho cá nhân và tổ chức tiếp cận, thực hiện cũng như giám sát quy trình giải quyết các TTHC cho người dân; Cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành do Bộ, Ngành, Trung ương và UBND tỉnh ban hành để người dân kịp thời tra cứu nắm bắt các nội dung có liên quan đến thủ tục hành chính  trên cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ Socongthuong.daklak.gov.vn
- Niêm yết thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị tạo điều kiện cho người dân có thể phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính, thái độ và tác phong làm việc của công chức, viên chức tại cơ quan.
- Tuyên truyền, triển khai các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ CCHC cho đội ngũ  công chức, viên chức được lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Lồng ghép tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC đến người dân, doanh nghiệp trong các lớp tập huấn dành cho người dân, doanh nghiệp.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước năm 2020 của Sở Công Thương nhằm cải cách công tác hành chính phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục có liên quan đến người dân và doanh nghiệp.


 

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây