Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đắk Lắk: kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2020

Thứ sáu - 21/08/2020 04:05
Ngày 21/8/2020, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020. Tổ chức của Hội BVQLNTD đã phát triển trên toàn tỉnh được 12 Chi hội ở các ngành, phường, xã trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và một Câu lạc bộ Người tiêu dùng thông thái trực thuộc Tỉnh Hội. Ở cấp huyện, thị xã đã có 09 Hội cấp huyện đã được thành lập và đi vào hoạt động (gồm Hội huyện M’Đrắk, Lắk, Krông Năng, Krông Pắk, Cư Kuin, Ea Hleo, Cư Mgar, Ea Ka và Thị xã Buôn Hồ) trên tổng số 15 huyện, Thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Công tác phát triển hội vẫn được chú trọng với việc tiếp tục đôn đốc, duy trì hoạt động các ban vận động thành lập hội trên các địa bàn huyện, thành phố để tiến tới thành lập tổ chức hội.
3 7
* Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Mặc dù bị hạn chế do ảnh hưởng chung của dịchCovid-19, tuy nhiên nửa đầu năm 2020 công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam vẫn được hưởng ứng và tổ chức với quy mô không rầm rộ nhưng vẫn đảm bảo chiều sâu và hiệu quả.
Đặc biệt trong ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam ngày 15/3, bám sát chủ đề “ Bỏa vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” do Bộ Công Thương đưa ra, Hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực phù hợp, tránh tổ chức những hoạt dộng tập trung đông người trong điều kiện đảm bảo chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả
Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn trên các đường phố ở Thành phố Buôn Ma Thuột trong dịp hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng”
Tổ chức sản xuất, In sao 39 băng đĩa có nội dung tuyên truyền về hoạt động bảo vệ quyền người tiêu dùng và cấp phát cho các hội cơ sở tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền hình địa phương, loa, đài phát thanh, tới từng xã, phường, thị trấn và các thôn, buôn.
+ Tổ chức xe tuyên truyền lưu động ở các tuyến phố trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong các ngày 13,14 và 15 tháng 3 năm 2020.
+ Phối hợp với cơ quan báo Đắk Lắk, đài truyền hình Đắk Lắk, tổ chức viết bài, làm phóng sự (gồm 06 bài viết, phóng sự và trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk) giới thiệu hoạt động của Hội, thông tin đến người tiêu dùng một số nội dung về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Truyên truyền giới về Luật Bảo vệ người tiêu dùng và nội dung Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
*Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:  Sáu tháng đầu năm 2020, Văn phòng Tư vấn giải quyết khiếu nại đã tiếp nhận, giải quyết và tư vấn giải quyết tổng số 07 vụ khiếu nại của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
 Các mặt hàng, sản phẩm và dịch vụ người tiêu dùng khiếu nại bao gồm: Xe ô tô NISSAN SUNY XT-Q 01 vụ, dịch vụ cung cấp điện 02 vụ, thi công xây dựng của cuốn 01 vụ, chất lượng dịch vụ bảo hành Điện thoại SAM SUM 01 vụ và hàng điện máy ( ti vi, tủ lạnh) 01 vụ.
Ngoài ra Văn phòng tư vấn còn tham gia tư vấn hướng dẫn cho người tiêu dùng tìm đến cơ quan bảo vệ người tiêu dùng các huyện hiair quyết 01 vụ qua điện thợi.
Trong số 06 vụ khiếu nại của người tiêu dùng 6 tháng đầu năm cơ quan chức năng  liên quan giải quyết. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khiếu nại trong 6 tháng đầu năm là 655.777.000 đ ( Sấu trăm năm lăm triệu, bảy trăm bảy mươi bảy ngàn đồng) trị người tiêu dùng được bồi thường hoặc hỗ trợ qua các vụ khiếu nại là: 57.000.000đ (năm mươi bảy triệu đồng)
* Thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác quản lý nhà nước:
 - Chủ tịch Hội BVQLNTD tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh.
- Trong tháng hành động An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Hội đã cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn Vệ sinh Thực phẩm theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập, do Sở Y tế chủ trì. Trong thời gian từ ngày 15/4/2020 đến 15/5/2020 tham gia đoàn Thanh kiểm tra số 02, thực hiện kiểm tra thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo chủ đề “An toàn trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm”. Kết quả qua kiểm tra 11 đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thực phẩm có 09 cơ sở đạt yêu cầu theo quy định (tỷ lệ  81%), 03 cơ cở chưa chấp hành đúng quy định (chiếm tỷ lệ 19%). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm. Các vi phạm của cơ sở chủ yếu tập trung vào các lỗi như trưng bày và bán hàng đã hết hạnh sử dụng, hàng hóa bày bán không ghi đầy đủ thông tin, cảnh báo theo quy định…
- Trong vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi người tiêu dùng thực hiện chính sách “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cho cơ quan Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh.
2 7
*Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025:
 Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III, Đề án nhân sự Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra trình Tỉnh Ủy, Sở Nội vụ phê duyệt cho ý kiến về chủ trương tổ chức Đại hội. Chuẩn bị tài liệu và kinh phí, chương trình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV dự kiến tổ chức vào tháng 8/2020. Dự kiến Đại hội sẽ tổ chức vào tháng 8/2020. Đến nay Hồ sơ báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đã được gửi Sở Nội vụ để sở tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Thủ tục, hồ sơ chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đều được Hội tuân thủ theo Quy định số 22-QĐ/TU ngày 28/4/2020 của Tỉnh ủy về việc phân cấp quả lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban Lãnh đạo hội (Mục I, phần II, Phụ lục 1 ban hành theo Quy định số 22-QĐ/TU).
Kết quả, đến nay Tỉnh Ủy Đắk Lắk đã ban hành thông báo số 4086-TB/TU Kết luận của Thường trực Tỉnh Ủy về công tác tổ chức cán bộ trong Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.
  * Hoạt động của các hội cơ sở:
Sáu tháng đầu năm 2020 các Hội huyện đã chủ động tích cực triển khai công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn mỗi huyện. Thực hiện chức năng giả quyết khiếu nại của người tiêu dùng trên địa bàn cơ sở. Triển khai công tác tuyên truyền, từng bước đưa hoạt động của Hội đến với người tiêu dùng, giúp cho người tiêu dùng nâng cao nhận thức các quyền và lợi ích chính đáng của mình trong mua bán, tiêu dùng sản phẩm. Phát hiện và tẩy chay tiêu dùng sản phẩm không an toàn, hướng đến việc tiêu dùng sản phẩm có uy tín, đảm bảo chất lượng.
Các Hội đã chủ động phối hợp cùng các ngành, cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện cuộc vận động “ Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao vị thế hàng Việt. Tích cực trong việc thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống của nhân dân, duy trì phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Kết quả một số hoạt động nổi bật ở các Hội cơ sở đạt được trong sáu tháng đầu năm rất  tích cực, nổi lên một số đơn vị:
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng huyện Krông Pắk:
- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu tại trung tâm huyện và các chợ nông thôn các xã trong huyện. chủ đề: “doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn chất lượng vì người tiêu dùng”.
- Tổ chức tuyên truyền trên đài truyền hình huyện, loa truyền thanh các xã, Thị trấn Phước An. Giúp NTD hiểu và nắm rõ mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam.
- Tham gia đoàn liên ngành kiểm tra tháng An toàn vệ sinh thực phẩm theo quyết định  của UBND huyện về các chuyên đề như: bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên Đán Canh Tý; Tham gia đoàn Kiểm tra tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND huyện thành lập. về Giải quyết khiếu nại của NTD, đã tiếp nhận và xử lý đơn của bà Lê thị Hồng khiếu nại về châót lượng bảo hành sau khi mua sản 02 sản phẩm tủ lạnh và ti vi tại của hàng Điện máy Thành Lợi. Tuy nhiên việc hòa giải không thành nên vụ việc được chuyển lên cho Tỉnh Hội giải quyết.
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng huyện Krông Năng:
- Thực hiện Công văn của Hội BVQLNTD tỉnh V/v triển khai công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020.
- Thực hiện kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Krông Năng, giai doạn 2018 – 2020.
- Hội đã triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng như:
+ Tổ chức phát thanh trên đài truyền thanh của huyện vào các ngày thứ 7, chủ nhật với 3 lần phát.
+ In băng, đĩa giao cho các xã, Thị trấn phát trên đài truyền thanh, những nơi tập trung đông người của xã, thị trấn trước, trong, sau nhân ngày quyền của người tiêu dùng 15/3.
+ Hội huyện dùng kinh phí thường xuyên của hội in băng rôn, khẩu hiệu với tổng số 18 bộ, giao cho các xã, thị trấn tổ chức treo ở khu trung tâm các chợ, công sở…
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng huyện Lắk:
- Tổ chức thành công Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.
- hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: phối hợp cùng với UBMTTQ Việt Nam huyện, lồng gép hoạt động tuyên truyền trong các cuộc họp thôn buôn, tổ dân phố tại địa phương. Kết quả đã tổ chức được 04 hội nghị với 300 lượt người tham gia.
- Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra về chất lượng hàng hóa dịch vụ tại 40 cơ sở. Kết quả qua công tác kiểm tra số cơ sở đạt là 32 cơ sở, có 8 cơ sở vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực như không đáp ứng điều kiện ATTP, quy định về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm. xử lý phạt vi phạm với số tiền 1.300.000đ
- Trong tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm Hội đã tham gia đoàn thanh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (toàn huyện có 11 đoàn) với kết quả đã kiểm tra 09 cơ sở, phát hiện 07 cơ sở vi phạm. Xử phạt 03 cơ sở với tổng số tiền 11.600.000đ.
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Thị xã Buôn Hồ
- Phối hợp cùng cơ quan chức năng của thị xã kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng giả, kiểm tra thực hiện ghi nhãn hàng hóa, cân đong đo lường giấy phép kinh doanh các hộ, cơ sở. Kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh, chống gian lận thương mại.
- Trong dịp ngày 15/3 Hội đã phối hợp với cơ quan truyền thanh truyền hình thị xã và các phường xã tuyên truyền thông qua các băng đĩa để người tiêu dùng hiểu và thực hiện các quyền lợi nghĩa vụ của mình. Treo 19 băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của cáp trên.
+ Chi Hội Bảo vệ người tiêu dùng Huyện M’ Drắk
- Tuyên truyền bằng áp phích dọc thị trấn nội dung” quyền và nghĩa vụ người tiêu dùng, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...”, tổ chức treo 65 băng rôn, với các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền được Bộ Công Thương hướng dẫn, tại trung tâm thị trấn M’Drắk.
- Tuyên truyền vận động về quyền lợi và nghĩa vụ của NTD trên cơ sở 5 quyền và 8 nghĩa vụ của NTD; Tuyên truyền NTD tiếp tục hưởng ứng đợt vận động “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam ”; Tăng cường nắm bắt tình hình thị trường để có những cảnh báo cho NTD nhằm hạn chế những hậu quả nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng;
- Tuyên truyền trên thông tin đại chúng, theo chuyên mục pháp luật, Chi hội đã tuyên truyền Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số: 19/2012/NĐ-CP, ngày 16/3/2012 của Chính phủ V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Phối hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện triển khai tổ chức kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: tổng số cơ sở kiểm tra 25 cơ sở, số cơ sở đạt 19 cơ sở (76%), không đạt 6 cơ sở (24%). Xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền 3.000.000đ.
Tổ chức thành công Đại hội Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong 5 năm tới với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Lãnh đạo khóa mới cùng với tân Chủ tịch Hội.
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Huyện Cư  M’Gar
- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện. các mặt hàng thiết yếu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 và bình ổn thị trường.
+ Kết quả kiểm tra: 18 cơ sở .
+ Tổng số cơ sở đạt : 14cơ sở; Tổng số cơ sở không đạt : 5 cơ sở.
+ Xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đạt là : 12.000.000đ.
- Về kết quả xử lý các khiếu nại của người tiêu dùng: không.
- Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng “ Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và thế giới ngày 15/3”: tổ chức treo 8 băng rôn trên trục đường TL8, in 30 bộ tài liệu tuyên truyền về Luật bảo vệ người tiêu dùng, các chính sách, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như đài truyền thanh, truyền hình huyện, các xã, thị trấn và đến tận thôn buôn. Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức ngày vì người tiêu dùng của Việt Nam và trên toàn Thế giới.
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Huyện Ea Hleo:
- Phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và cơ quan chức năng của huyện tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về gian lận thương mại, an toàn thực phẩm, kết hợp tuyên truyền Luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các hộ kinh doanh, người tiêu dùng, các chợ trên địa bàn huyện.
- Do đặc thù ngày 15/3 năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước tập trung chống dịch Covid-19 vì vậy Hội đã tổ chức “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” theo hình thức gửi các văn bản, tài liệu tuyên truyền đến các cơ sở và tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương và hội cấp trên.
- về công tác thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Hội tiếp tục tuyên truyền người tiêu dùng thực hưởng ứng cuộc vân động và phối hợp cùng phòng kinh tế hạ tầng huyện tổ chức giám sát công ty TNHH Sài Gòn-Buôn Hồ tỏ chức bán hàng lưu động tại nhà văn hóa huyện theo chương trình bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra chống gian lận thương maịhàng giả hàng kém chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trước trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. Cụ thể đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 34 cơ sở. Tham gia kiểm tra, khảo sát nắm tình hình hoạt động các cửa hàng xăng dầu, các chợ để nắm thông tin về biến động giá cả, tình hình hàng hóa, thị trường trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với phòng Y Tế, Trung tâm Y tế huyện kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm trong tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm 2020.
+ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Huyện Ea Kar:
- Tổ chức tuyên truyền ngày 15/3: Hội Bảo vệ người tiêu dùng huyện đã triển khai treo băng rôn tuyên truyền tại các trung tâm thị trấn và các xã được 50 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.
- Phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán năm 2020.
- Cùng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, kiểm tra giám sát dịch bệnh Covid-19, đã đạt được hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.
Nhìn chung sáu tháng đầu năm 2020, vì lý do dịch bệnh Covid-19 theo tình hình chung của cả nước cộng với việc một số hội cấp huyện không còn đủ điều kiện để được công nhận là hội đặc thù, nguồn kinh phí hoạt động cắt giảm do đó các đơn vị cơ sở đã phải nỗ lực cố gắng để duy trì hoạt động bảo vệ người tiêu dùng đạt kết quả.
Phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020.
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:
4 2
* Tập trung cho công tác chuẩn bị một số nội dung cần thiết và triển khai tổ chức Đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến vào đầu tháng 9/2020).
* Tiếp tục công tác tuyên truyền, giới thiệu hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, phổ biến Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các chủ trương chính sách của nhà nước về tiêu dùng.
* Phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thị trường, cảnh báo cho người tiêu dùng lưu ý thận trọng khi mua sắm hàng hóa. Chú trọng nắm diễn biến  thị trường trong các dịp tập trung mua sắm của người tiêu dùng như Tết Trung Thu 2020, Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và các dịp lễ hội, hội chợ.
* Chú trọng khuyến cáo, nhắc nhở người tiêu dùng về sự cần thiết sử dụng hóa đơn trong quá trình mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ để tránh thiệt thòi quyền lợi khi có tranh chấp, khiếu nại.
* Tăng cường công tác trực, tiếp nhận, tư vấn giải quyết các vụ khiếu nại phát sinh của người tiêu dùng. Đặc biệt ưu tiên tập trung giải quyết các vụ khiếu nại về chất lượng phân bón, giống cây trồng đang là vấn đề nóng, nổi cộm trên thị trường, gây nhiều thiệt hại cho người nông dân hiện nay.
* Tiếp tục triển khai lồng ghép hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
* Tổng kết hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020.
 

Tác giả: H Yer -TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây