Giá cả thị trường ngày 03/03/2020 (Tham khảo tại đây)

Thứ hai - 02/03/2020 19:50 168 0

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT GIÁ CÀ PHÊ     

 
Thị trường Giá Thay đổi
Giá thế giới
Robusta
(ICE Futures EU)
1291USD   +8USD
Arabica
(ICE Futures US)
115.60USD     +4.25USD
FOB HCM R2     USD     USD
Giá nội địa
Đắk Lắk 32.200-32.400VND
Lâm Đồng 31.200-31.500VND
Gia Lai 31.800-32.200VND
Đắk Nông 31.700-32.200VND

GIÁ NÔNG SẢN
Thị trường Giá Thay đổi
Hồ tiêu
Đen 37.000VND/kg
Trắng 73.000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30% 37.000VND/kg
Trên 30% 41.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL  51.500VND/kg
Armajaro  56.500VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn  26.0trđ/tấn
Tại nhà máy 26.5trđ/tấn
 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 3 - 3/3/2020

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 31.9 - 32.2 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

32.0 - 32.2 (đ/kg)

R2_5% đen vỡ 1446

Thị trường tự do : 32.1 - 32.3 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 33.6 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1496

Xuất khẩu R2 FOB.HCM T1

Mua được cộng thêm +130 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán được cộng thêm +160 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán R1 S16_2% đen vỡ

34.7 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1511

HCM chào mua

[32.3 => 32.5] (đ/kg)

HCM chào bán

[32.6 => 32.7] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

35.1 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1551
Bán R1 S16_0.1% đen

36.0 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1566 USD/VND 23,170
Bán R1 S18_0.1% đen 36.3 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1606

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 37.3 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1621 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2550$/tấn (59.1 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 37.6 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13-S16 chế biến ướt 49.000-51.000 (đ/kg)    
Bán Arabica A1/S16-S18 chế biến ướt 69.000-71.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica và Robusta là 57.11 cent/lb = 1159 usd/tấn
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
32.1-32.3 32.1-32.3 32.0-32.2 32.0-32.2 31.9-32.1 31.9-32.1 32.2-32.4 32.0-32.2 31.7-31.9 32.4-32.6
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
31.2-31.4 31.3-31.5 31.4-31.6 32.1-32.3 32.0-32.2 31.8-32.0 31.8-32.0 32.1-32.3 32.3-32.5 32.5-32.7

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 3/3/2020
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +155 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +205 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +220 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +260 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +275 $/tấn so với giá London T5/20
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +315 $/tấn so với giá London T5/20
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/2020 +330 $/tấn so với giá London T5/20
 

Thứ 3 - 3/3/2020

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

30900-200

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4238-28

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

37.000 (đ/kg)

Tiêu trắng F.O.B HCM loại 630 gr/l

3170 (usd/tấn)

= 73.0 => 73.5 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

33177.80-225.55

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4550-35

(usd/tấn)

Dak Lak 38.000 => 38.500

 

 

 

 

Gia Lai 37.500 => 38.000
Phú Yên 37.500 => 38.000
Dak Nông 38.500 => 39.000    
Đồng Nai 39.000 => 39.500    
Bình Phước 39.500 => 40.000

 

 

Bà Rịa VT 40.000 => 40.500

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 36.300 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 35.600 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 33.700 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 31.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 30.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 29.200 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 28.100 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 38.000 => 38.500 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 38.000 => 38.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 37.500 => 38.000 (đ/kg)  
HHChư sê 37.500 => 38.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 0 ($/tấn)   1810+25 ($/tấn)

Brazil ASTA 570

2000 ($/tấn)

Tiêu đen 230 g/l 0 ($/tấn)   1835+25 ($/tấn)

 

Tiêu đen 250 g/l 0 ($/tấn)   1855+25 ($/tấn)

Kochi India ASTA

4585-51 ($/tấn)

Tiêu đen 300 g/l 0 ($/tấn)   1895+25 ($/tấn)

 

Tiêu đen 450 g/l 0 ($/tấn)   1985+25 ($/tấn)

Lumpung Indonesia ASTA 570

2065-26 ($/tấn)    Tiêu đen

3590-6 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 470 g/l 0 ($/tấn)   2000+25 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 0 ($/tấn)   2070+25 ($/tấn)

Kuching Malaysia ASTA

3685-0 ($/tấn)    Tiêu đen

5275-0 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 550 g/l 0 ($/tấn)   2170+25 ($/tấn)

Haikou China

4400-0 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu trắng 630 g/l 0 ($/tấn)   3170+25 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 

Thứ 3- 3/3/2020

GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 37.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 36.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 35.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 34.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 41.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 30.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 38.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 38.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 32.5-33.5 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 24.5-25.5 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá chào xuất khẩu điều thô

(F.O.B HCM)

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

LB

(usd/Pound) (usd/kg)
  0 ($/tấn) W240 0 (usd/Pound) 0 (usd/kg)
  0 ($/tấn) W320 0 (usd/Pound) 0 (usd/kg)
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (Rs/kg)

WW180

1010 (=13.880 usd/tấn)

2 mảnh 545 (= 7.490 usd/kg)

WW210

900 (= 12.370 usd/tấn)

4 mảnh 535 (= 7.350 usd/kg)
WW240 755 (= 10.380 usd/tấn) 8 mảnh 470 (= 6.460 usd/kg)

WW320

630 (8660 usd/tấn)

   
 
Thứ 3 - 3/3/2020

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2652 usd/tấn

-20$

51.500 đ/kg

56.500 đ/kg

0 đ/kg

 
 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 3 - 3/3/2020
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 10.400 (đ/kg) Mủ đông khô 9.400 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 9.200 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.400 (đ/kg)

243 (đ/độ)

= 26,0 triệu/tấn

247 (đ/độ) = 26,5 triệu/tấn

Mủ chén ướt 7.200 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.600 (đ/kg)
Mủ tạp 10.400 (đ/kg) Mủ tận thu 3.900 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 35,500 (đ/kg) SVR 10 32,300 (đ/kg) Latex HA 25,000 (đ/kg)
SVR CV60 35,300 (đ/kg)

SVR 20

32,000 (đ/kg) Latex LA 25,200 (đ/kg)
SVR L 34,600 (đ/kg)

RSS1

35,300 (đ/kg)    
SVR 3L 34,400 (đ/kg) RSS3 34,600 (đ/kg)    
SVR 5 33,700 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 36,700 (đ/kg) SVR 10 33,400 (đ/kg) Latex HA 26,100 (đ/kg)
SVR CV60 36,500 (đ/kg)

SVR 20

33,200 (đ/kg) Latex LA 26,400 (đ/kg)
SVR L 35,700 (đ/kg)

RSS1

36,400 (đ/kg)    
SVR 3L 35,500 (đ/kg) RSS3 35,700 (đ/kg)    
SVR 5 34,800 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1585 1535 0
SVR CV60 0 1575 1525 0
SVR 3L 0 1525 1475 0
SVR 10CV 0 0 0 0
SVR 10 0 0 0 0
RSS3 0 0 0 0
Latex HA 0 1130 1080 0
Latex LA 0 1140 1090 0

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,500 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)

SVR3L

10,700 (NDT/tấn) = 35,5 (triệu/tấn)
SVR5 10,300 (NDT/tấn) = 34,1 (triệu/tấn)

SVR5

10,500 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)
SVR10 9,800 (NDT/tấn) = 32,5 (triệu/tấn)

SVR10

10,000 (NDT/tấn) = 33,1 (triệu/tấn)
SVR20 9,700 (NDT/tấn) = 32,1 (triệu/tấn) SVR20 9,900 (NDT/tấn) = 32,8 (triệu/tấn)
RSS3 10,600 (NDT/tấn) = 35,1 (triệu/tấn) RSS3 10,800 (NDT/tấn) = 35,8 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1570+27 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1546+17 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây