Triển khai việc tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình lưới điện cáo áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Thứ ba - 24/08/2021 21:06
Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (LĐCA) có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, ảnh hưởng đến an toàn xã hội, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành hệ thống điện; nhằm tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình LĐCA trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/8/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 7722/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai việc tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp gây mất an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác bảo vệ hành lang an toàn LĐCA.
- Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCA theo quy định của pháp luật.Tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an toàn LĐCA và xử lý theo quy định đối với các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái quy định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn LĐCA.
2. Đối với Sở Xây dựng:
- Tăng cường công tác thanh tra ngành xây dựng, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCA(bao gồm cây xanh đô thị) theo thẩm quyền.
- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thực hiện đúng các quy định về đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn LĐCA.
3. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCA trong lĩnh vực đất đai.
- Phối hợp, hỗ trợ địa phương và ngành điện xác nhận phần diện tích đất, nguồn gốc đất để có phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong hành lang an toàn lưới điện trái quy định gây mất an toàn hệ thống LĐCA. Việc cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ theo quy định về hành lang an toàn đường dây dẫn điện trên không.
4. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lýcác trường hợp cây trồng (ngoại trừ cây xanh cảnh quan đô thị) và cây rừng vi phạm hành langan toàn công trình LĐCA.Hướng dẫn việc trồng cây, sản xuất nông nghiệp trong và gần hành lang bảo vệ an toàn công trình LĐCA theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành LĐCA trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng chống cháy rừng trong khu vực có đường dây truyền tải điện cao áp đi qua.
5. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, kênh thông tin đại chúng của tỉnh thông tin, truyên truyền các văn bản, nội dung có liên quan về công tác bảo vệ an toàn LĐCA để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.
- Chỉ đạo các đơn vị viễn thông phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ các tuyến cáp viễn thông không còn sử dụng lắp đặt trên cột điện và có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh việc lắp đặt chằng chịt các tuyến cáp viễn thông gây mất an toàn, mỹ quan đô thị.
6. Đối với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
Tăng cường phối hợp kiểm tra, rà soát các bảng, biển, panô quảng cáo có khả năng gây mất an toàn đường dây dẫn điện trên không.
7. Đối với Công an tỉnh:
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia, hỗ trợ các địa phương và đơn vị quản lý vận hành khi thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn LĐCA.
- Tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai có hiệu quả các biện pháp, công tác nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa; đồng thời, chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm hành lang an toàn LĐCA, trộm cắp vật tư, thiết bị điện.
-Thường xuyên thông báo, trao đổi với các phòng, ban, địa phương và đơn vị quản lý vận hành lưới điện về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xâm phạm công trình LĐCA để phối hợp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn.
8. Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk:
Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện để truyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ an toàn LĐCA trên địa bàn tỉnh.
9. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, chủ đầu tư công trình điện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ hệ thống LĐCA nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của hệ thống LĐCA, từ đó vận động nhân dân cùng tham gia công tác bảo vệ, tố giác tội phạm, tránh những hành vi xâm phạm đến hành lang an toàn LĐCA(chú trọng tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ mất cắp vật tư, thiết bị điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện).
- Thực hiện cấp phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở theo phân cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phải đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn LĐCA; chịu trách nhiệm theo quy định trong trường hợp cấp phép xây dựngcông trình, nhà ở vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCA. Thường xuyên kiểm tra sau cấp phép nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các đơn vị vi phạm.
IMG 20210825 080230
Trạm biến áp (ảnh: Nguyễn Ngọc Lâm)
- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn xử lý kịp thời và báo cáo cấp trên các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCAvượt thẩm quyền;phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành, chủ đầu tư các công trình điện và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn LĐCA gây sự cố lưới điện, các hành vi ngăn cản đơn vị quản lý vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện;phối hợp tuyên truyền, vận động từng trường hợp cụ thể, phù hợp với thực tế khi có yêu cầu di dời hoặc nâng cao đường dây điện của người dân, hạn chế xảy ra khiếu kiện.
10. Đối với Truyền tải điện Đắk Lắk; Công ty Điện lực Đắk Lắk:
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đường dây dẫn điện và trạm biến áp nhằm phát hiện cây trồng mới, nhà cửa, công trình dự kiến xây dựng, cải tạo dọc theo hành lang tuyến đường dây tải điện có khả năng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện để kịp thời vận động, tuyên truyền, giải thích cho nhân dân biết, chấp hành đúng quy định;phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm khác và thông báo ngay đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn vận hành lưới điện; lắp đặt các biển cảnh báo, giải thích, thông báo cho chủ công trình, chủ các phương tiện xe cơ giới và nhân dân biết để có phương án phòng tránh tai nạn điện.
- Tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân, các chủ sở hữu cây cối hợp tác, đồng thuận cho đơn vị quản lý vận hành phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định; thông tin đến chính quyền địa phương, đơn vị quản lý chăm sóc cây xanh đô thị trước khi thực hiện phát quang để được phối hợp, hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn cây xanh đô thị; Thực hiện các chế độ báo cáo 
về tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp định kì 06 tháng, hng năm, gửi về sở Công Thương tổng hợp theo quy định.
Chi tiết xem văn bản tại đây

Nguồn tin: Nguyễn Ngọc Lâm - Thanh tra Sở. ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,892.60 16,053.14 16,570.65
CAD 17,617.07 17,795.02 18,368.69
CNY 3,382.51 3,416.68 3,527.36
EUR 23,879.54 24,120.75 25,217.23
GBP 28,128.10 28,412.23 29,328.16
HKD 2,877.21 2,906.28 2,999.97
JPY 176.49 178.27 186.84
SGD 16,356.25 16,521.46 17,054.07
USD 23,000.00 23,030.00 23,310.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây