Sở Công Thương Đắk Lắk: Triển khai công tác pháp chế năm 2022

Thứ ba - 12/04/2022 21:46

Sở Công Thương Đắk Lắk: Triển khai công tác pháp chế năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở. Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác pháp chế năm 2022 góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội của tỉnh.
  Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc kiện toàn, bố trí, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
Thành lập Tổ tham mưu công tác pháp chế. Bố trí công chức làm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn theo Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Thống kê danh sách người làm công tác pháp chế tại cơ quan đăng tải lên Trang thông tin điện tư của Sở. Phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất xây dựng văn bản QPPL năm 2022 lĩnh vực ngành Công Thương theo quy định. Tham mưu tổ chức xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ. Triển khai các nhiệm vụ trọng trong Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL liên quan đến nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2022. Chủ động rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 
Triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của sở về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022. Tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời các văn bản QPPL mới và các văn bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực quản lý.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn sớm tiếp cận với các tài liệu pháp lý, thủ tục hành chính, các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước và các vấn đề pháp lý có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh phát triển.
Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước tại Sở theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, không để xảy ra vi phạm pháp luật phải thực hiện công tác bồi thường Nhà nước. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật thuôc lĩnh vực ngành. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của Sở khi có yêu cầu và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 
 

Nguồn tin: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây