Sở Công Thương Đắk Lắk: Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Thứ hai - 28/02/2022 22:41

Sở Công Thương Đắk Lắk: Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Tiếp tục góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu tại Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2022, đồng thời góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh, Sở Công Thương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau:
Triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án được giao trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 đúng quy định. Báo cáo công tác cải cách hành chính theo định kỳ đầy đủ, gửi Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định; Có sáng kiến cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc có giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm giảm thiểu tiến đến chấm dứt phiền hà, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị; Tham mưu ban hành 100% văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất theo các văn bản của Trung ương, có tính khả thi cao, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận; Bố trí 100% công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt; 60% thủ tục hành chính trở lên được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và được công khai, minh bạch theo quy định; Tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị đúng hạn và trước hạn so với năm 2021; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị được cập nhật trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (hệ thống iGate); Xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực và hiệu quả; Cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công Thương có số lượng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ít hơn số lượng người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính đúng quy định; Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Có Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm điều hành xuất sắc và tốt; Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triền Chính quyền điện tử, Chính quyền số đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.60 18,180.50
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.20 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.50 2,988.86
JPY 173.44 175.20 183.62
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
USD 22,920.00 22,950.00 23,230.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây