Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thứ ba - 28/12/2021 03:21
Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 9/12/2021 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 07/4/2021 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn  2021 - 2025. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025 tập trung phát huy tối đa sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 
                                                                     Ảnh minh họa (nguồn internet)
Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động ban hành Chương trình, Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân triển khai các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp và phát triển các sản phẩm khởi nghiệp; lồng ghép hiệu quả các chương trình khởi nghiệp với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Với sự nổ lực của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị việc triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2021 đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: Công tác thông tin tuyên truyền, đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên; Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án: “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bằng nhiều hình thức như hội nghị, hội thảo (theo hình thức trực tuyến); thông qua phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên website của từng đơn vị gắn với việc biểu dương các phong trào hỗ trợ khởi nghiệp, tấm gương khởi nghiệp... để góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong các tầng lớp nhân dân, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu như: Cổng thông tin Khởi nghiệp của tỉnh vận hành từ tháng 8/2018; kịp thời đăng tải các thông tin liên quan công tác hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với nội dung phong phú, số lượt truy cập ngày càng tăng lên. Đài PTTH Đắk Lắk thực hiện phát sóng Chuyên mục “Khởi nghiệp”  vào thứ 4 hằng tuần với nhiều câu chuyện, mô hình khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các chương trình tiếng Ê đê, M’Nông cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để truyền tải đến bà con người dân tộc thiểu số. Báo Đắk Lắk, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử về khởi nghiệp tỉnh, Trang thông tin Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Trang thông tin Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và trang mạng xã hội Đắk Lắk - Startup cũng thường xuyên cập nhật, đưa tin rộng rãi về các nội dung liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. 
                                                                        Ảnh minh họa (nguồn internet)
Về Phát triển Không gian khởi nghiệp, do tình hình Covid 19 nên trong thời gian qua Không gian khởi nghiệp tỉnh tạm thời đóng cửa, tạm ngừng các buổi sinh hoạt, tọa đàm và chương trình “Cà phê doanh nhân- doanh nghiệp” theo định kỳ, chỉ thực hiện trao đổi qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khan, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hội doanh nhân trẻ vận hành trang Fanpage “Đắk Lắk Starup”; vận hành nhóm Fabook “khởi nghiệp sáng tạo Đắk Lắk” với gần 900 thành viên tham gia nhóm. 

Về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh: Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, nhưng các sở, ngành, đơn vị đã có các giải pháp rất tích cực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” là vừa kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, vươn lên khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh. Công tác, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho các đối tượng khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp được quan tâm, đầu tư đúngmức, đúng trọng tâm, đối tượng, như: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, khởi nghiệp và tổ chức Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật - khởi nghiệp cấp tỉnh năm học 2020- 202”, thu hút 138 dự án của 237 học sinh tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm 2021”, thu hút được 174 ý tưởng đăng ký dự thi với nhiều lĩnh vực khác nhau;  Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Có 14 hồ sơ ý tưởng tham gia Cuộc thi, các ý tưởng dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy tài nguyên bản địa thông qua trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc…. Qua cuộc thi đã chọn ra 04 hồ sơ dự án tiêu biểu được lọt vào vòng bán kết; Trường Đại học Tây nguyên tổ chức “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp - Gọi vốn đầu tư lần I” năm 2021, theo đó đã thẩm định 43 ý tưởng dự án thuộc các chuyên ngành nông lâm nghiệp, kinh tế, chăn nuôi thú y, khoa học kỹ thuật, y học… và đã chọn được 10 ý tưởng tiêu biểu để xem xét hỗ trợ đầu tư. Ngoài ra, Trường cũng đã tổ chức một số lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng cho học sinh, sinh viên trong phát triển và hoàn thiện ý tưởng kinh doanh; Tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp trường, thông qua cuộc thi, chọn 02 dự án xuất sắc tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Cục Thuế tỉnh tổ chức “Tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế”, theo đó đã hướng dẫn thủ tục kê khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế cho 270 lượt người nộp thuế đến trực tiếp tại cơ quan thuế, 248 lượt người hỏi qua điện thoại,…. ;  Sở Công thương đã tổ chức lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh và lớp tập huấn về thương mại điện tử và chuyển đổi số cho doanh nghiệp thu hút gần 200 học viên của 80 DNNVV tham dự.

Nội dung khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hướng nghiệp được đưa vào Chương trình giảng dạy tại Trường học: Các trường học trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã xây dựng kế hoạch đưa nội dung khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và hướng nghiệp vào chương trình giảng dạy, đồng thời đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ công việc được giao theo Kế hoạch của tỉnh đã đề ra.
Nội dung tư vấn, phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được chú trọng,tTrong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có những giải pháp khuyến khích các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển ý tưởng, sáng kiến thông qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, địa chỉ http://ytuongsangtao.net và đã có hơn 8.975 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia trên hệ thống (vượt 7.975 ý tưởng, theo Kế hoạch hằng năm đăng ký tối thiểu 1.000 ý tưởng). Đây là một giải pháp rất hữu hiệu trong việc tạo dựng môi trường cho thanh niên sáng tạo; là nơi thúc đẩy tinh thần sáng tạo, gửi ý tưởng, chia sẻ tri thức của thanh niên, tích luỹ thông tin và thúc đẩy tư duy của các bạn trẻ. Các ý tưởng sẽ được hỗ trợ, đồng hành và chia sẻ với cộng đồng, từ đó cũng là cơ hội để hình thành các giải pháp khả thi, triển khai trên thực tiễn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; trong năm, đã tư vấn, hỗ trợ cho 964 phụ nữ về đề án khởi nghiệp để được vay vốn để triển khai đề án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (vượt 664 người, theo Kế hoạch hằng năm tư vấn hỗ trợ 300 người); Trường Đại học Tây nguyên tư vấn phát triển 43 ý tưởng dự án thuộc cấp trường quản lý, có 18 ý tưởng tiêu biểu từ Cuộc thi khởi nghiệp cấp trường (đạt 120% KH), trong đó có 10 ý tưởng được xem xét, hỗ trợ đầu tư; Công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Đại học Tây nguyên và Tỉnh Đoàn tìm kiếm các ý tưởng tiêu biểu để hỗ trợ đầu tư, theo đó sẽ xem xét và hỗ trợ đầu tư cho các ý tưởng đề án tiêu biểu của 2 đơn vị, dự kiến mức hỗ trợ là 1 tỷ đồng cho các dự án tiêu biểu của 2 đơn vị (mỗi đơn vị 500 triệu đồng); tuy nhiên đến nay chưa có dự án nào được nhận hỗ trợ từ nguồn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk do Công ty cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh quản lý, vận hành.
Kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư được nâng cao trong xu thế hội nhập và điều kiện dịch bệnh, nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành phương án đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2021, đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chủ động thích ứng linh hoạt, thay đổi mô hình kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Xây dựng cơ sở dữ liệu để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến; hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tài khoản để đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT như Sendo.vn, Voso.vn, Tiki.vn; đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến và thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận để các doanh nghiệp, hợp tác xã mua bán trên sàn TMĐT; tổ chức tập huấn trực tuyến về phát triển TMĐT và chuyển đổi số cho 85 doanh nghiệp của tỉnh...Hiện nay, một số mặt hàng nông sản của tỉnh Đắk Lắk đã được bán trên các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Shopee, Voso, Sendo…

Hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vốn: Trong năm, các cấp Hội thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã trao vốn hỗ trợ 964 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số tiền 14,617 tỷ đồng (trong đó có 81 phụ nữ dân tộc và 32 phụ nữ tôn giáo). Ngoài ra, Hội còn đề xuất với Ngân hàng CSXH tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn vay trên 2 tỷ đồng hỗ trợ 40 đề án khởi nghiệp của phụ nữ vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển đề án khởi nghiệp; Các cấp bộ Đoàn, Hội thuộc Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 104 mô hình thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 36 dự án khởi nghiệp và cho vay 420 triệu đồng để các thanh niên phát triển đề án khởi nghiệp của mình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 06 dự án khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh với tổng số kinh phí 120 triệu đồng; trao nguồn vốn khởi nghiệp hỗ trợ việc làm (vốn vay 120 triệu đồng) cho 03 đề án khởi nghiệp với tổng kinh phí 380 triệu đồng. Vận động, đẩy mạnh hoạt động cho vay đến các thanh niên trên địa bàn tỉnh thông qua nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội, trong năm 2021 đã tăng dư nợ lên 72.741 triệu đồng, tăng 643 hộ thanh niên vay so với năm 2020.

Tổ chức chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và học sinh sinh viên và thanh niên khởi nghiệp: Trong năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, Trường Đại học Tây nguyên đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2021” tại Trường Đại học Tây nguyên. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn VinGroup với hơn 6.000 học sinh, sinh viên tại các Trường PTTH, Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngoài ra Tỉnh đoàn còn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hướng nghiệp cho 27.552 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 15.309 thanh niên (đạt 127%).

Với mục tiêu phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới  trong thời kỳ cách mạng 4.0, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 13/10/2021 về Phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực khoa KHCN đa ngành, đa lĩnh vực, có đủ khả năng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng Tây Nguyên. KHCN đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mạnh mẽ chính cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, tỉnh đang nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh theo Kết luận 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra một trong những nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nghiên cứu xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại thành phố Buôn Ma Thuột trực thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Mặc dù đại dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, song các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn toàn tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày ngày 07/4/2021 đều đạt vượt mức, nhất là chỉ tiêu về phát triển ý tưởng sáng kiến thông qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, địa chỉ http://ytuongsangtao.net vượt 7.975 ý tưởng; công tác hỗ trợ kết nối để các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp được vay vốn thực hiện khá tốt với hơn 1.110 phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp được vay vốn sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền 15.417 tỷ đồng; công tác kết nối cộng đồng khởi nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư được các sở, ngành, đơn vị triển khai rất kịp thời, có tác động mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh trong việc phục hồi kinh tế trong đại dịch Covid 19,…

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 được đặt ra là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các thông tin liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần khởi nghiệp và làm giàu chính đáng ở mọi tầng lớp nhân dân; Phối hợp và tìm kiếm, kết nối các nguồn vốn để hỗ trợ công tác khởi nghiệp, đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao, áp dụng chuyển đổi số; Tiếp tục xây dựng các chương trình, hoạt động hỗ trợ công tác khởi nghiệp như: xúc tiến thương mại; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh; tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh cấp tỉnh (2 năm/lần); thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, góc khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tại các địa phương, trong các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên hoạt động đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Tận dụng thế mạnh từ các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển ngày càng vững mạnh, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cả về số lượng và chất lượng; Tập trung củng cố tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vườn ươm doanh nghiệp; Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh theo đúng định hướng ban đầu đề ra, nhằm hỗ trợ tốt hơn trong công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh; Sớm hình thành và đưa Trung tâm đổi mới sáng tạo đi vào hoạt động ổn định tạo sân chơi bổ ích cho cộng đồng khởi nghiệp. 

Tác giả: Trần Quang Phúc - Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Nguồn tin: Trần Quang Phúc - Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,988.74 16,150.24 16,670.87
CAD 17,645.01 17,823.24 18,397.79
CNY 3,409.30 3,443.74 3,555.29
EUR 24,098.32 24,341.74 25,448.24
GBP 28,369.96 28,656.53 29,580.31
HKD 2,878.57 2,907.64 3,001.37
JPY 176.56 178.34 186.92
SGD 16,433.51 16,599.51 17,134.61
USD 23,015.00 23,045.00 23,325.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây