Mời tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOP Gia Lai năm 2020

Thứ tư - 11/11/2020 02:28
Căn cứ Công văn số 103/SCT-QLTM ngày 26