Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm - 29/07/2021 06:00
Thực hiện Công văn số 6822/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin, ngày 23/7/2021 UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 3277/UBND-VP về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Để các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo hiệu quả, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao UBND các xã, phường rà soát các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đã được cấp phép hoạt động (do cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh và các loại giấy phép theo quy định), thông báo cho người dân biết, đến mua lương thực, thực phẩm và hàng thiết yếu khi được cấp thẻ đi chợ. Đồng thời, ban hành mẫu Thẻ, phiếu đi chợ cho người dân.
Các cửa hàng tiện lợi không đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các chợ tự phát, buôn bán vỉa hè, cửa hàng tạp hóa, buôn bán tự phát tại hộ gia đình tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.
Giao phòng Kinh tế hướng dẫn, thống nhất mẫu mẫu Thẻ, phiếu đi chợ để áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố.
2. Giao Văn phòng HĐND và UBND Thành phố: Phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế Thành phố cập nhật nhanh, đầy đủ thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và cung cấp cho Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố và UBND các phường, xã tuyên truyền đến Nhân dân.
Phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện Công văn này. Tham mưu cấp thẻ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố, đồng thời hướng dẫn các phường xã triển khai áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với UBND các phường, xã phải khẩn trương cấp thẻ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường, xã và Tổ COVID-19 cộng đồng (Lưu ý: Thẻ phải có đóng dấu treo của UBND phường, xã).
3. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức các chốt trên một số tuyến đường chính của Thành phố như Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Lê Duẩn… để kiểm soát người và phương tiện đi lại khi không có việc cấp thiết, tiến hành xử phạt những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
4. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố trong việc cung cấp kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố có hướng chỉ đạo kịp thời. Thực hiện báo cáo hàng ngày đảm bảo thời gian quy định.
5. Giao UBND các xã, phường:
a) Khẩn trương phát hành và cấp Thẻ đi chợ (đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi) cho Nhân dân trên địa bàn với tần suất suất 03 ngày thì đi chợ 1 lần để mua sắm lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu. UBND các phường, xã chủ động triển khai, in ấn, đóng dấu treo vào thẻ và phân phát đến các hộ dân trên địa bàn, bảo đảm tần suất; luân phiên giữa các hộ gia đình (có mẫu kèm theo). Thời gian áp dụng thẻ này từ ngày 29/7/2021 đến ngày 07/8/2021.
          Lưu ý: Người dân tự điền thông tin vào thẻ trước khi vào chợ; và đảm bảo thẻ tên người nào thì người đó đi, không cử người khác đi thay. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 01 lần/01 chợ bất kỳ trên địa bàn.
 Việc cấp phát thẻ giao cho Tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện khẩn trương, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Bắt đầu từ ngày 27/7/2021 tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân, trong ngày 28/7/2021 phải phát xong thẻ đi chợ, từ ngày 29/7/2021 các đơn vị căn cứ để xử lý những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng hoặc đi chợ không có thẻ.
Yêu cầu các chợ, siêu thị bố trí người trực trước các cổng (quy định cổng vào, cổng ra). Tại cổng vào: Người dân đi chợ thực hiện rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Sau đó đến bàn đăng ký, nộp thẻ vào chợ và khai báo y tế để vào chợ.
Đồng thời, chỉ đạo các tiểu thương kinh doanh trong chợ trong thời gian thực hiện giãn cách, chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu và phải có sổ nhật ký bán hàng, trong đó, ghi đầy đủ thông tin khách hàng: Họ tên, số điện thoại, thời điểm giao dịch (giờ, phút, ngày, tháng, năm). Khuyến khích các tiểu thương thực hiện kinh doanh bằng hình thức trực tuyến.
          Các mặt hàng thiết yếu được nêu tại Công văn số 968/SCT-QLTM ngày 25/7/2021 của Sở Công Thương (kèm theo).
b) UBND các phường, xã cung cấp số điện thoại đường dây nóng và tuyên truyền rộng rãi đến người dân để người dân biết khi có nhu cầu đi lại thì cấp thiết liên hệ trước với UBND phường, xã để được hướng dẫn cấp giấy đi lại. Căn cứ nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Công thương, Bộ Y tế, UBND Tỉnh, Sở Công thương và UBND Thành phố để cấp giấy đi lại cho nhân dân trong trường hợp cần thiết như: Chăm người bệnh cấp cứu, đến trang trại chăn nuôi, làm nương rẫy, khu sản xuất… Lưu ý: Việc đi lại căn cứ nhu cầu cấp thiết, phù hợp để cấp phép đi lại trên một cung đường nhất định. Nếu không đúng cung đường cấp phép vẫn xử lý bình thường.
c) Đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính yêu cầu UBND phường, xã phát thanh, tuyên truyền đến lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn phải phân công lịch trực, làm việc theo đề nghị của UBND Thành phố tại Công văn số 3281/UBND-VP ngày 25/7/2021. Theo đó cán bộ, công chức, viên chức đi làm phải mang theo lịch làm việc của cơ quan bằng bản giấy hoặc qua điện thoại thông minh thể hiện trên hệ thống quản lý văn bản điện tử (IDesk) xuất trình cùng các giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, Thẻ cán bộ công chức viên chức…). Đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không chứng minh được lịch làm việc của cơ quan tiến hành xử lý trừ lực lượng vũ trang và lực lượng phòng, chống dịch có thẻ của cơ quan có thẩm quyền.
d) Đối với công nhân, người lao động thuộc các lĩnh vực được phép hoạt động yêu cầu UBND phường, xã thông báo đến chủ doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đăng ký số lượng người làm việc từng ngày để được cấp phép đi lại cho công nhân, người lao động, trong đó phải ghi rõ ca, giờ làm, cung đường đi lại (Chủ doanh nghiệp đăng ký trực tiếp với UBND phường xã, không để công nhân tự đi đăng ký).
đ) Đối với xe ôm công nghệ, những người giao hàng chỉ được đi lại giao hàng đối với mặt hàng thiết yếu được nêu tại Công văn số 968/SCT-QLTM ngày 25/7/2021 của Sở Công Thương và phải kèm theo, xuất trình hóa đơn.
* Bắt đầu từ ngày 27/7/2021, yêu cầu UBND 21 phường xã tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống phát thanh các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân biết và thực hiện.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt các thông tin liên quan đến các ca bệnh để người dân tự giác liên hệ cơ quan y tế khai báo và các nội dung nêu tại Công văn này.

7. UBND Thành phố đề nghị Sở Công thương phối hợp khi triển khai Công văn này, đồng thời chỉ đạo đến các siêu thị, chợ thuộc thẩm quyền quản lý để các doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện.

Chi tiết văn bản xem tại đây
 

Tác giả: Huỳnh Ngọc Dương - PGĐ sở Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,046.70 16,208.79 16,731.27
CAD 17,639.26 17,817.43 18,391.76
CNY 3,408.43 3,442.85 3,554.37
EUR 24,210.26 24,454.81 25,566.40
GBP 28,319.17 28,605.22 29,527.29
HKD 2,881.75 2,910.85 3,004.68
JPY 177.65 179.45 188.08
SGD 16,471.61 16,637.99 17,174.31
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây