Tuyên truyền Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2023

Thứ ba - 21/03/2023 23:16
Mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC).
Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức trách nhiệm tổ chức, thực  hiện kế hoạch CCHC năm 2023 đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Tăng cường sự tham gia giám sát của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai công tác CCHC và giám sát quá trình thực hiện CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là cải cách TTHC. Tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các tục hành chính. Quán triệt, bám sát trọng tâm xuyên suốt chủ đề CCHC trong năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Đổi mới, sáng tạo trong thực hiện CCHC, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”; tuyên truyền việc thực hiện 20 chỉ tiêu của Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh năm 2023. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023.
z4199944631331 ab2b0647097b9c8c2c7e45477f249b4d
Niêm yết bảng mã QR tra cứu thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Kế hoạch đã đề ra các nội dung cần thực hiện, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền việc chỉ đạo, điều hành CCHC và việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Các văn bản, chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chỉ đạo công tác cải cách hành chính; các cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực ngành Công Thương. Các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành của Sở về cải cách hành chính. Kết quả các chỉ số đánh giá đối với tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: Chỉ số CCHC (PAR Index), chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước (SIPAS), chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk (DDCI). Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại Sở và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC. Đăng tải, công khai nội dung TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC. Thường xuyên cập nhật các TTHC đã được công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính. Công khai đầy đủ các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương Trang thông tin điện tử của Sở.
Cùng với đó là yêu cầu toàn thể công chức, viên chức của Sở Công Thương được tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về CCHC năm 2023. Nỗ lực CCHC của cơ quan, đơn vị thể hiện qua kết quả giải quyết công việc, giải quyết TTHC, chất lượng, thái độ phục vụ Nhân dân. Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành mới của Trung ương và của tỉnh. Đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của công chức, viên chức và người dân.

Nguồn tin: Ngọc Tuấn - Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây