Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm - 20/07/2023 05:24
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tự giác nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt và thực hiện tốt để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đi đôi với tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện cả về chuyên môn và phẩm chất đạo đức và lối sống văn hóa để làm giàu trí tuệ, phẩm chất của mình hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”. Phải kiến tạo môi trường và điều kiện cần thiết, thuận lợi để văn hóa thật sự thấm sâu trong tâm lý quốc dân, vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người; xây dựng, kiến tạo đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp. Các cấp ủy đảng, chính quyền phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Thời gian qua các cấp uỷ đảng, các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm việc triển khai gắn với nội dung sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Hội nghị Trung ương khoá XIII đã đem lại nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính tự giác nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên hệ bản thân, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Thường xuyên tự tu dưởng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. không ngừng đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, hiệu quả; chủ động, xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, tập trung giải quyết công việc hết trách nhiệm đến kết quả cuối cùng và có sản phẩm cụ thể. Phát huy cao nhất cao nhất vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; tuyệt đối tránh tình trạng sợ sài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, đối phó …trong thực thi nhiệm vụ. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi con người, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành nhu cầu nội tại, tự giác, là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, nhằm tự giáo dục rèn luyện bản thân mình. Trước hết là hoàn thiện nhân cách làm người, trên nền tảng đó, mới nói đến việc trở thành nhân cách cộng sản, làm người cán bộ, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Tác giả: Tin: H Yer MLô - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây