Công Đoàn Ngành Công Thương: Hoạt động Công đoàn năm 2020

Thứ sáu - 01/01/2021 03:17
Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành gặp rất nhiều khó khăn và đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Công đoàn tại các đơn vị. Tuy nhiên, Công đoàn ngành và các CĐCS đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm như: Tổ chức chương trình Tết Sum vầy 2020; tổ chức phát động thi đua; tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động“Tháng Công nhân”; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên, CNVCLĐ; thường xuyên chú trọng công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên CNVCLĐ vượt khó; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, tích cực triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn… Các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong năm cơ bản hoàn thành đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Qua đó, đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cho đoàn viên, CNLĐ trong ngành.
Công Đoàn Ngành Công Thương: Hoạt động Công đoàn năm 2020
Kết quả đạt được cụ thể như sau:
* Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ:

Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Các CĐCS đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc xây dựng và ban hành các quy chế (Quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị; quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; quy chế tổ chức hội nghị người lao động...), tổ chức hội nghị CBCC,VC ở các đơn vị HCSN và tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của Hội nghị là bàn biện pháp thực hiện chương trình công tác, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trả lời các đề xuất kiến nghị của người lao động, tổ chức phát động phong trào thi đua… Trong năm, đã có 04/04 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC (đạt 100%); 04/04 doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 100%); 22/36 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 61,1%) đạt chỉ tiêu đề ra.
Về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: Các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện (có 34/46 đơn vị tổ chức, đạt tỷ lệ 73,9%, đạt chỉ tiêu đề ra). Thông qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ như: Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc, kết hợp hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.
Ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể: CĐCS tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, toàn ngành đã có 33/46 đơn vị ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 71,7%, đạt chỉ tiêu đề ra. Các bản Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết đã có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm thân thể, ăn giữa ca, thực hiện chính sách bình đẳng giới, tổ chức tham quan nghỉ mát, hiếu, hỉ....  Qua đó, góp phần chăm lo, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Về hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ lần thứ 4 năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”: Công đoàn ngành đã triển khai văn bản hướng dẫn và đôn đốc các CĐCS tổ chức triển khai thực hiện. Các CĐCS triển khai hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... Qua các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ ở cơ sở đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
* Công tác chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNLĐ và hoạt động xã hội:
Các hoạt động chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNLĐ được tổ chức Công đoàn quan tâm triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật giúp đoàn viên, CNLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất.
Chương trình Nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được Công đoàn ngành triển khai đến các CĐCS trực thuộc. Trong năm 2020, đoàn viên trong ngành đã tham gia ủng hộ với số tiền là 103.480.000 đồng và đã triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng 04 nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 180.000.000 đồng[1] đạt chỉ tiêu đề ra.
Công tác thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức Công đoàn quan tâm kịp thời, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, tháng Công nhân. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Công đoàn ngành đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho đoàn viên, CNLĐ thuộc ngành. Tại Chương trình, Công đoàn ngành đã tặng 99 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 01 nhà “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức trò chơi, bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên tham dự với tổng giải thưởng gần 20.000.000 đồng. Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 424 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 184.120.000 đồng. Bên cạnh đó, trong dịp Tết Nguyên Đán đã có 20 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, tặng quà nhân chuyến thăm CNLĐ tại tỉnh Đắk Lắk.
Trong tháng Công nhân 2020, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 07 suất quà mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc ngành. Công đoàn ngành đã thăm, tặng 94 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch Covid 19 với tổng số tiền là 47.000.000 đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Các CĐCS đã tổ chức thăm hỏi 358 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 132.130.000 đồng. Trong năm, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 70 đoàn viên, CNLĐ của ngành có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền là 35.000.000 đồng.
Quỹ “Đoàn kết tương trợ Công đoàn”  tại các CĐCS với tổng số tiền là 1.188.039.000 đồng, trong năm đã triển khai cho 98 đoàn viên, CNLĐ vay để giải quyết những khó khăn đột xuất và phát triển kinh tế gia đình.
Trong năm Công đoàn ngành đã kêu gọi đoàn viên, CNLĐ trong toàn ngành mua 07 tấn dưa hấu ủng hộ bà con nông dân trồng dưa huyện Krông Ana gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; 109 đoàn viên, CNLĐ của ngành tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, đoàn viên, CNLĐ ngành Công Thương cùng với chuyên môn đã tham gia ủng hộ các cuộc vận động xã hội, từ thiện do địa phương phát động như: Ủng hộ lũ lụt, Quỹ “Vì người nghèo”,  Buôn kết nghĩa… với tổng số tiền là 4.514.364.000 đồng.
* Tổ chức Phong trào thi đua:
Công đoàn ngành đã phát động thi đua trong toàn ngành từ đầu năm đến các CĐCS. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, từng đợt thi đua và tổ chức triển khai phát động thi đua đến đoàn viên, CNLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là các phong trào thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển... Qua các phong trào thi đua đã động viên đoàn viên, CNLĐ trong ngành tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng. Năm 2020 toàn ngành đã có 108 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác của đoàn viên, CNLĐ được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi và tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đ ắk Lắk; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9; Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á; Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên; Chi nhánh Công ty Đầu tư và Phát triển Đại Hải, nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4… là những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thu hút giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thông qua việc đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện; hỗ trợ tặng quà cho bà con nhân dân nơi đơn vị kết nghĩa, đóng chân.
Trong năm, Công đoàn ngành đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. Tại Hội nghị Công đoàn ngành đã biểu dương, khen thưởng cho 08 tập thể, 15 cá nhân, đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua[.
* Công tác tuyên truyền giáo dục:
Công đoàn ngành đã tập trung tuyên truyền và chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, một số chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại nơi làm việc, chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn thông qua các hoạt động ngày Pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn, kênh thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt công đoàn, mạng xã hội... đến 3.042 đoàn viên, CNLĐ (đạt tỷ lệ 84,6%, đạt chỉ tiêu đề ra).
Công đoàn ngành đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT cho 150 đoàn viên, CNLĐ thuộc CĐCS Công ty CP Thép Đông Nam Á, CĐCS Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9, CĐCS Công ty TNHH Cà phê An Thái tham gia tìm hiểu và trao đổi các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách liên quan; tổ chức triển khai một số điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đến cán bộ CĐCS trực thuọc.
* Công tác tổ chức và xây dựng tổ chức Công đoàn:
Công đoàn ngành Công Thương hiện quản lý 50 CĐCS đang hoạt động (tăng 02 CĐCS so với năm 2019); trong đó 04 CĐCS thuộc khu vực HCSN, 46 CĐCS thuộc khu vực SXKD với tổng số đoàn viên Công đoàn là 3.121 người; trong đó nữ là 1.064 người.
Trong năm, Công đoàn ngành đã xét, đề nghị Công đoàn cấp trên xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đối với 09 cá nhân, đôn đốc hỗ trợ các CĐCS triển khai cập nhật dữ liệu phần mềm Quản lý đoàn viên, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành khóa VI; tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, UBKT Công đoàn ngành, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, cán bộ làm công tác kiểm tra, kế toán của CĐCS.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020 do LĐLĐ tỉnh giao,  Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch và đã tổ chức khảo sát, làm việc với doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn, kết nạp đoàn viên. Trong năm đã thành lập được 02 CĐCS và kết nạp 376 đoàn viên đạt 150% so với chỉ tiêu được giao.
Xếp loại Công đoàn cơ sở: Có 48/50 đơn vị đủ điều kiện xếp loại (02 đơn vị mới thành lập trong năm 2020 không xếp loại). Trong đó 08/48 đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30/48 đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10/48 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.
* Công tác Nữ công:
Hiện nay Ban Nữ công quần chúng (kể cả Công đoàn ngành) có tổng số 30 Ban với tổng số Ủy viên Ban Nữ công là 94 người, có 20 đơn vị chưa đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công nhưng đã cử 23 cán bộ phụ trách công tác nữ công.
Công đoàn ngành đã hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1980 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên các hoạt động hưởng ứng ở các đơn vị tập trung vào các hoạt động tặng quà, khen thưởng cho chị em. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ tặng quà, khen thưởng cho 954 chị em với tổng kinh phí là 329.600.000 đồng.
Trong tháng hành động vì trẻ em các CĐCS đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà, khen thưởng… cho 2.563 cháu thiếu nhi tại cơ sở với tổng kinh phí tổ chức là 359.215.000 đồng.
Các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) được Công đoàn ngành hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS thực hiện. ăn, cắm hoa, tổ chức đi du lịch, tọa đàm, tặng quà… thu hút 926 lượt chị em tham gia; tổng kinh phí tổ chức các hoạt động tại CĐCS là 331.656.500 đồng.
* Công tác kiểm tra:
Tổng số UBKT Công đoàn gồm có 26 UBKT (01 UBKT Công đoàn ngành và 25 UBKT CĐCS) với 77 Ủy viên.
UBKT Công đoàn các cấp đã giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn trong công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra tài chính Công đoàn, trong năm 2020 đã tiến hành 42 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra thu chi quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn và giám sát hoạt động Công đoàn. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; về công tác quản lý tài chính công đoàn phần lớn các đơn vị nghiêm túc chấp hành, xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán theo quy định; thu, chi tài chính công đoàn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động, tập trung vào các hoạt động phong trào tại cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động.
Xếp loại UBKT CĐCS: Xuất sắc: 6/24 đơn vị; Tốt: 10/24 đơn vị; Khá: 07/24 đơn vị, Trung bình: 01/24 đơn vị (01 UBKT CĐCS mới thành lập không đủ điều kiện xếp loại). Xếp loại UBKT Công đoàn ngành: Tốt.
* Công tác tài chính công đoàn:
Việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn ngành đúng mục đích, thu chi rõ ràng, mở sổ và sử dụng phần mềm quản lý tài chính, tài sản Công đoàn đúng quy định. Trong năm, đã hướng dẫn các CĐCS trong việc quản lý, thu chi tài chính Công đoàn, xây dựng dự toán, quyết toán; tích cực đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí tại các đơn vị và ưu tiên cấp kinh phí kịp thời về cho các CĐCS hoạt động. Tuy nhiên, việc trích nộp nghĩa vụ tài chính lên Công đoàn ngành của một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời.
 

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,060.13 16,222.35 16,745.28
CAD 17,703.44 17,882.26 18,458.70
CNY 3,372.07 3,406.13 3,516.46
EUR 24,263.11 24,508.19 25,622.23
GBP 28,523.96 28,812.08 29,740.84
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.60 179.40 188.03
SGD 16,477.71 16,644.15 17,180.67
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây