Công đoàn ngành Công Thương: Kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ ba - 05/01/2021 21:54
Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp; Công đoàn ngành và các CĐCS đã bám sát nhiệm vụ của ngành, của cơ sở, nghị quyết của Công đoàn các cấp; chủ động tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, CNLĐ trong ngành như: Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho đoàn viên, CNLĐ; triển khai có hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân”, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”. Các cấp công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn đến đoàn viên, CNLĐ; phát động các phong trào thi đua động viên đoàn viên, CNLĐ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan du lịch… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ; thường xuyên chú trọng công tác thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện… Qua các hoạt động đó đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ trong ngành, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cơ bản các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt theo tiến độ đề ra.
Công đoàn ngành Công Thương: Kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.
Kết quả cụ thể đạt được như sau:
* Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết:
Ngay sau Đại hội VI, để triển khai có hiệu quả Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, Công đoàn ngành Công Thương đã có quyết định phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành, xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, Chương trình toàn khóa của Ban chấp hành, ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc Sở Công Thương với Ban chấp hành Công đoàn ngành khóa VI. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành, của Công đoàn cấp trên để xây dựng ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên công đoàn là đối tượng trung tâm, Công đoàn ngành đã có nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của ngành để triển khai Nghị quyết đến các CĐCS trực thuộc như: Tổ chức hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ, tổ chức Hội thi, mạng xã hội… thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ cơ sở trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết.
* Công tác tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ:
Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tham gia góp ý xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ và công đoàn luôn được chú trọng. Công đoàn ngành Công Thương đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn; triển khai Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, tổ chức “Hội thi tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động”… đến 6.347 lượt cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong ngành. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS tập trung làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ; thường xuyên nắm bắt tình hình, tổ chức kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời những bất cập, khó khăn, vướng mắc qua đó kiến nghị đề xuất với chuyên môn có giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho đoàn viên, CNLĐ.        
Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Các CĐCS đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCC,VC ở các đơn vị hành chính sự nghiệp và Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp. Qua theo dõi, các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và các Công ty cổ phần từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tiến hành tổ chức Hội nghị CBCC,VC; hội nghị người lao động đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định và đã có tác dụng thực sự trong việc phát huy dân chủ trong hoạt động ở các cơ quan, đơn vị, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến người lao động.
Về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: Các đơn vị đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện. Thông qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vướng mắc của người lao động; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ như: Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể: CĐCS tại doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. Các bản Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết đã có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm thân thể, ăn giữa ca, thực hiện chính sách bình đẳng giới, tổ chức tham quan nghỉ mát, hiếu, hỉ....  Qua đó, góp phần chăm lo, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Hằng năm, Công đoàn ngành hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực (tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ, kiểm tra về thiết bị, máy móc; khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động...) góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện hiện tốt hơn các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
* Công tác chăm lo đời sống đối với đoàn viên, CNLĐ và hoạt động xã hội:
Công tác thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khó khăn, đặc biệt khó khăn đã được Công đoàn ngành và các CĐCS quan tâm kịp thời, thiết thực đặc biệt là trong các dịp lễ, tết, tháng Công nhân. Trong nửa nhiệm kỳ toàn ngành đã tổ chức thăm, tặng 2.332 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.126.710.000 đồng. Trong đó, Công đoàn ngành thăm, tặng 398 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 199.000.000 đồng; CĐCS đã thăm, tặng  1.934 suất quà cho đoàn viên CNLĐ khó khăn với số tiền 927.710.000 đồng. Bên cạnh đó đoàn viên, CNLĐ của ngành cũng đã được các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà trong các dịp lễ tết, tháng Công nhận.
Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, các CĐCS đã tham gia với người sử dụng lao động về thực hiện bữa ăn ca cho người lao động. Toàn ngành hiện có 29 doanh nghiệp hỗ trợ ăn ca cho 2.158 người lao động. Trong đó, có 20 doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể cho người lao động, phục vụ 1.386 người; chủ yếu phục vụ bữa ăn ca, mức ăn ca từ 15.000 - 25.000 đồng/suất.
Chương trình Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã được Công đoàn ngành triển khai đến các CĐCS trực thuộc và được đoàn viên tham gia ủng hộ. Trong nửa nhiệm kỳ, thông qua Chương trình đã triển khai hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 Nhà  “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 530.000.000 đồng. Chương trình Nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã được triển khai có hiệu quả, là nguồn động viên lớn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần tạo niềm tin và sự gắn bó của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn.
Quỹ “Đoàn kết tương trợ Công đoàn”:  Đến nay tổng số tiền Quỹ tại các CĐCS trực thuộc là 1.188.039.000 đồng đã cho 286 đoàn viên, CNLĐ vay để giải quyết những khó khăn đột xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Trong nửa nhiệm kỳ, đoàn viên, CNLĐ trong ngành luôn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Bên cạnh đó, đã cùng với chuyên môn tham gia ủng hộ các cuộc vận động xã hội, từ thiện do địa phương phát động như: Ủng hộ lũ lụt, Ủng hộ Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ mẹ VNAH, gia đình chính sách… với tổng số tiền là 5.632.122.000 đồng.
* Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên,  CNLĐ:
Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các CĐCS phát động rộng khắp trong đoàn viên, CNLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các đơn vị đã động viên đoàn viên, CNLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập, đời sống cho đoàn viên, CNLĐ. Trong nửa nhiệm kỳ toàn ngành đã có 258 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác của đoàn viên, CNLĐ được áp dụng vào sản xuất, công tác làm lợi và tiết kiệm hàng chục tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm.
Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” thường xuyên được phát động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm, các CĐCS đã đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” bằng các hình thức tuyên truyền đoàn viên, CNLĐ chấp hành, thực hiện tốt các quy định về An toàn vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; trồng cây xanh, cây ăn quả, vườn hoa, cây cảnh; vệ sinh, dọn dẹp, tu sửa máy móc thiết bị nhà xưởng, nơi làm việc…. Bên cạnh đó, các đơn vị đã động viên đoàn viên, CNLĐ thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc vào sản xuất, trong nửa nhiệm kỳ đã có 52 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thông qua phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã góp phần tạo được cảnh quan, môi trường lao động Xanh - Sạch - Đẹp, người lao động được làm việc trong môi trường lao động an toàn, điều kiện làm việc tiện nghi, sức khoẻ được đảm bảo; hạn chế được Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp.
Phong trào “Học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển” đã được các CĐCS quan tâm phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện thông qua việc động viên, khuyến khích đoàn viên, CNLĐ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Trong nửa nhiệm kỳ qua, số đoàn viên, CNLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn là 684 người; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp là 1.035 người; tin học, ngoại ngữ là 795 người. Thông qua phong trào đoàn viên, CNLĐ ngày càng chủ động và tự giác học tập, qua đó trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, CNLĐ ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cũng như sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Nhìn chung, phong trào thi đua đã được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đúng mức, tạo động lực khuyến khích, hăng hái thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả trong đoàn viên, CNLĐ góp phần quan trọng vào việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
* Công tác tuyên truyền giáo dục:
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ngành, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; Công đoàn ngành đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động. Nội dung chủ yếu là Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại nơi làm việc, chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn… Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, để tuyên truyền đến đoàn viên, CNLĐ thông qua các hoạt động ngày Pháp luật, tuyên truyền các ngày lễ lớn, kênh thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt công đoàn, mạng xã hội...
Hoạt động tháng Công nhân hàng năm được Công đoàn ngành triển khai đến các CĐCS trực thuộc. Các đơn vị đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” với nhiều hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thăm tặng quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xét hỗ trợ kinh phí xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… với trung bình 1.625 lượt người tham gia. Hoạt động tháng Công nhân đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, góp phần chia sẻ một phần khó khăn, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ.
Công đoàn ngành đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh tổ chức 06 hội nghị đối thoại, tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, pháp luật lao động, Luật An toàn giao thông cho 685 đoàn viên, CNLĐ thuộc ngành tham gia tìm hiểu và trao đổi các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách liên quan; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đến cán bộ CĐCS. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động” trong CNLĐ thu hút được 942 bài tham gia dự thi, Ban tổ chức Cuộc thi đã trao 13 giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi.
Trong nửa nhiệm kỳ, các CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức và tham gia 87 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập đơn vị... thu hút hơn 4.865 lượt đoàn viên, CNLĐ tham gia; hàng năm, Công đoàn ngành tổ chức Hội thao CNVCLĐ ngành Công Thương cho đoàn viên, CNLĐ các CĐCS trực thuộc tham gia thi đấu. Qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã giúp đoàn viên, CNLĐ được vui chơi, giải trí lành mạnh, động viên thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, CNLĐ.
* Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:
Công đoàn ngành Công Thương hiện quản lý 50 CĐCS đang hoạt động, giảm 02 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ; trong đó 04 CĐCS thuộc khu vực HCSN, 46 CĐCS thuộc khu vực SXKD với tổng số đoàn viên Công đoàn là 3.121 người; trong đó nữ là 1.064 người.
Trong nửa nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã xét, đề nghị Công đoàn cấp trên tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đối với 16 cá nhân, giới thiệu Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu để LĐLĐ tỉnh tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên, hướng dẫn triển khai việc đổi thẻ đoàn viên đến các CĐCS trực thuộc; rà soát các CĐCS ngừng hoạt động hoặc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và ra quyết định giải thể 01 CĐCS; tổ chức bàn giao 04 CĐCS thuộc lĩnh vực xây dựng về Công đoàn ngành Giao thông vận tải theo chủ trương của LĐLĐ tỉnh. Bên cạnh đó, đã tổ chức 03 lớp tập huấn về nghiệp vụ Công đoàn cho cán bộ CĐCS tham gia. Nội dung chủ yếu là nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nghiệp vụ công tác Công đoàn (Đại hội CĐCS, công tác tuyên giáo, nữ công, kiểm tra, tài chính …), Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012…
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Công đoàn ngành đã xây dựng kế hoạch và đã tổ chức khảo sát, làm việc với doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Trong nửa nhiệm kỳ đã vận động được 06 đơn vị thành lập CĐCS và kết nạp được 1.074 đoàn viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ngành đề ra.
Xếp loại CĐCS hàng năm:
- Năm 2018: Vững mạnh: 25/47 đơn vị, Khá: 18/47 đơn vị, Trung bình: 04/47 đơn vị, Yếu: 0/47 đơn vị.
- Năm 2019: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 07/47 đơn vị, Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 26/47 đơn vị, Hoàn thành nhiệm vụ: 14/47 đơn vị, Không hoàn thành nhiệm vụ: 0/47.
- Năm 2020: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 08/48 đơn vị, Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 30/48 đơn vị, Hoàn thành nhiệm vụ: 10/48 đơn vị, Không hoàn thành nhiệm vụ: 0/48.
Xếp loại Công đoàn ngành hàng năm: Năm 2018, 2019 xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ; năm 2020 đề nghị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
Công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra được Công đoàn ngành quan tâm chỉ đạo thông qua việc kiện toàn UBKT CĐCS, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch, đôn đốc thực hiện kiểm tra hằng năm. UBKT Công đoàn các cấp đã giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn trong công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra tài chính Công đoàn. Trong nửa nhiệm kỳ đã tiến hành 127 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra thu chi quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn và giám sát hoạt động Công đoàn. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, tham gia tích cực lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; về công tác quản lý tài chính công đoàn phần lớn các đơn vị nghiêm túc chấp hành, xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán theo quy định; thu, chi tài chính công đoàn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động, tập trung vào các hoạt động phong trào tại cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động.
Xếp loại UBKT CĐCS hàng năm: Xuất sắc 13,3 %, Tốt 50 %, Khá 26,7%, Trung bình 10%. Xếp loại UBKT Công đoàn ngành: Tốt.
* Công tác Nữ công:
Hiện nay, toàn ngành có 30 Ban nữ công quần chúng (Gồm Ban Nữ công Công đoàn ngành và CĐCS) với tổng số cán số cán bộ Ban nữ công là 94 người. Hằng năm, Công đoàn ngành đều ban hành Kế hoạch hướng dẫn hoạt động hoạt động Nữ công triển khai đến các CĐCS trực thuộc, trong đó tập trung vào  các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tháng hành động “Vì trẻ em”; kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) ... và được các CĐCS tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện.
Trong nửa nhiệm kỳ, Công đoàn ngành đã tổ chức tổ chức Chương trình gặp mặt cán bộ Nữ công nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với các hoạt động tọa đàm, tặng quà, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi cho 146 chị em làm công tác Nữ công của các CĐCS tham gia. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) với các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm, thi nấu ăn, tặng quà, tham quan du lịch… thu hút 5.469 lượt chị em tham gia, với tổng kinh phí là 1.927.634.000 đồng. Trong tháng hành động vì trẻ em các CĐCS đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động vui chơi, xem phim, liên hoan, tặng quà, khen thưởng… cho 6.862 lượt cháu thiếu nhi tại cơ sở với tổng kinh phí tổ chức là 1.068.109.000 đồng.
* Công tác tài chính Công đoàn:
Công tác quản lý tài chính của Công đoàn ngành thực hiện theo đúng quy định, lập dự toán, quyết toán được thực hiện nghiêm túc, mở sổ và sử dụng phần mềm quản lý tài chính, tài sản công đoàn đúng quy định. Hàng năm thực hiện thanh quyết toán tài chính với Liên đoàn Lao động tỉnh theo đúng kế hoạch và quy định.
CĐCS đã thực hiện nghiêm túc các quy định, chế độ chi tiêu của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện chi đúng đối tượng đúng mục đích, có hiệu quả, thiết thực và đảm bảo tiết kiệm. Đã giảm các khoản chi về hành chính, chi khác để tập trung cho hoạt động phong trào, thi đua lao động sản xuất, công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển và thăm hỏi đoàn viên…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
 

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,060.13 16,222.35 16,745.28
CAD 17,703.44 17,882.26 18,458.70
CNY 3,372.07 3,406.13 3,516.46
EUR 24,263.11 24,508.19 25,622.23
GBP 28,523.96 28,812.08 29,740.84
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.60 179.40 188.03
SGD 16,477.71 16,644.15 17,180.67
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây