Giá cả thị trường ngày 03/12/2019 (Tham khảo tại đây)

Thứ hai - 02/12/2019 20:45 184 0

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT GIÁ CÀ PHÊ     

Thị trường Giá Thay đổi
Giá thế giới
Robusta
(ICE Futures EU)
1.388 USD    +3USD
Arabica
(ICE Futures US)
122.00USD +2.95 USD
FOB HCM R2 USD USD
Giá nội địa
Đắk Lắk 33.100-33.600VND
Lâm Đồng 32.400-32.800VND
Gia Lai 33.100-33.400VND
Đắk Nông 33.100-33.300VND

GIÁ NÔNG SẢN
Thị trường Giá Thay đổi
Hồ tiêu
Đen 40.000VND/kg
Trắng 81.000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30% 44.000VND/kg
Trên 30% 48.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL  53.800VND/kg
Armajaro  59.000VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn  28.7trđ/tấn
Tại nhà máy 29.2 trđ/tấn
 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 3 - 3/12/2019

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 33.1 - 33.3 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.2 - 33.4 (đ/kg)

R2_5% đen vỡ 1500

Thị trường tự do : 33.3 - 33.5 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 34.5 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1550

Xuất khẩu R2 FOB.HCM T1

Mua được cộng thêm +100 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán được cộng thêm +140 usd/tấn so với giá T1 sàn London

Bán R1 S16_2% đen vỡ

35.7 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1565

HCM chào mua

[33.8 => 33.9] (đ/kg)

HCM chào bán

[34.0 => 34.2] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

36.0 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1605
Bán R1 S16_0.1% đen

36.9 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1620 USD/VND 23,125
Bán R1 S18_0.1% đen 37.3 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1660

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 4.500-4.700 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 5.500-5.700 (đ/kg)

- Hái chín: 6.000 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 38.2 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1675 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2630$/tấn (60.8 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 38.6 (đ/kg)    
Bán Arabica A1/S18 chế biến ướt (washed) 64.000 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13 chế biến Honey 48.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica và Robusta là 55.70 cent/lb = 1228 usd/tấn
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.2-33.4 33.2-33.4 33.3-33.5 33.3-33.5 33.1-33.3 33.1-33.3 33.4-33.6 33.1-33.3 33.0-33.1 33.6-33.8
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
32.5-32.7 32.4-32.6 32.6-32.8 33.1-33.3 33.2-33.4 33.0-33.2 33.0-33.2 33.2-33.4 33.5-33.7 33.7-33.9

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 3/12/2019
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +110 $/tấn so với giá London T1/20
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +160 $/tấn so với giá London T1/20
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +175 $/tấn so với giá London T1/20
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +215 $/tấn so với giá London T1/20
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +230 $/tấn so với giá London T1/20
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +270 $/tấn so với giá London T1/20
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 12+1/2020 +285 $/tấn so với giá London T1/20
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

33300+0

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4645+0

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

40.000 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

80.0 => 81.0 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

34850-270

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4861-38

(usd/tấn)

Dak Lak 40.500 => 41.000

 

 

 

 

Gia Lai 40.000 => 40.500
Phú Yên 40.000 => 40.500
Dak Nông 41.000 => 41.500    
Đồng Nai 41.500 => 42.000    
Bình Phước 42.000 => 42.500

 

 

Bà Rịa VT 42.500 => 43.000

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 40.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 39.500 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 38.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 37.700 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 36.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 36.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 35.300 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 40.500 => 41.000 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 40.500 => 41.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 40.000 => 40.500 (đ/kg)  
HHChư sê 40.000 => 40.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 0 ($/tấn)   2180 ($/tấn)

Brazil ASTA 570

2250 ($/tấn)

Tiêu đen 230 g/l 0 ($/tấn)   2195 ($/tấn)

 

Tiêu đen 250 g/l 0 ($/tấn)   2215 ($/tấn)

Kochi India ASTA

4829 ($/tấn)

Tiêu đen 300 g/l 0 ($/tấn)   2235 ($/tấn)

 

Tiêu đen 450 g/l 0 ($/tấn)   2275 ($/tấn)

Lumpung Indonesia ASTA 570

2031 ($/tấn)    Tiêu đen

3593 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 470 g/l 0 ($/tấn)   2285 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 0 ($/tấn)   2330 ($/tấn)

Kuching Malaysia ASTA

3685 ($/tấn)    Tiêu đen

5275 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu đen 550 g/l 0 ($/tấn)   2395 ($/tấn)

Haikou China

4750 ($/tấn) Tiêu trắng

Tiêu trắng 630 g/l 0 ($/tấn)   3480 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 40.0-42.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá chào xuất khẩu điều thô

(F.O.B HCM)

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

LB

2.95(usd/Pound) = 1.33 (usd/kg)
  0 ($/tấn) W240 4.30 (usd/Pound) = 1.94 (usd/kg)
  0 ($/tấn) W320 4.00 (usd/Pound) = 1.81 (usd/kg)
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0
  0 ($/tấn) . 0 0

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.00 - 4.15

DW 3.45 - 3.50

W320

3.75 - 3.95

TÁCH (SSW & Butts = 2 mảnh) 3.30 - 3.35
W450 3.65 - 3.70 Vỡ (Splits = 4 mảnh) 3.30 - 3.35

SW320

3.65 - 3.70

Mảnh = 8 mảnh 2.25 - 2.30
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2544 usd/tấn

-24$

53.800 đ/kg

59.000 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 3 - 3/12/2019
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 12.000 (đ/kg) Mủ đông khô 10.900 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 10.600 (đ/kg) Mủ đông vừa 9.700 (đ/kg)

271 (đ/độ)

= 28,7 triệu/tấn

276 (đ/độ) = 29,2 triệu/tấn

Mủ chén ướt 8.300 (đ/kg) Mủ đông ướt 8.800 (đ/kg)
Mủ tạp 12.000 (đ/kg) Mủ tận thu 4.400 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 34,600 (đ/kg) SVR 10 29,500 (đ/kg) Latex HA 23,300 (đ/kg)
SVR CV60 34,400 (đ/kg)

SVR 20

29,200 (đ/kg) Latex LA 23,600 (đ/kg)
SVR L 33,700 (đ/kg)

RSS1

31,000 (đ/kg)    
SVR 3L 33,400 (đ/kg) RSS3 31,300 (đ/kg)    
SVR 5 30,900 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 35,300 (đ/kg) SVR 10 30,200 (đ/kg) Latex HA 24,700 (đ/kg)
SVR CV60 35,100 (đ/kg)

SVR 20

29,900 (đ/kg) Latex LA 24,900 (đ/kg)
SVR L 34,400 (đ/kg)

RSS1

32,600 (đ/kg)    
SVR 3L 34,100 (đ/kg) RSS3 31,900 (đ/kg)    
SVR 5 31,600 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1600 1560 12/2019
SVR CV60 0 1590 1550 12/2019
SVR 3L 0 0 1500 12/2019
SVR 10CV 0 0 1470 12/2019
SVR 10 0 0 1430 12/2019
RSS3 0 0 0 0
Latex HA 0 0 1050 12/2019
Latex LA 0 0 1060 12/2019

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,400 (NDT/tấn) = 34,2 (triệu/tấn)

SVR3L

10,600 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn)
SVR5 9,700 (NDT/tấn) = 31,9 (triệu/tấn)

SVR5

9,900 (NDT/tấn) = 32,5 (triệu/tấn)
SVR10 9,100 (NDT/tấn) = 29,9 (triệu/tấn)

SVR10

9,300 (NDT/tấn) = 30,6 (triệu/tấn)
SVR20 9,000 (NDT/tấn) = 29,6 (triệu/tấn) SVR20 9,200 (NDT/tấn) = 30,2 (triệu/tấn)
RSS3 9,800 (NDT/tấn) = 32,2 (triệu/tấn) RSS3 10,000 (NDT/tấn) = 32,9 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1764-3 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1668-10 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây