Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Lắk 

Thứ năm - 31/03/2022 22:58
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, định hướng đến 2030, ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu:
Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đắk Lắk 
Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, tích hợp đa giá trị, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản; bảo vệ môi trường; nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng; Phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản và thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.
Mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân 4,33/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân từ 7,0 đến 7,5 %/năm; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 28,28%; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 18%; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 7,5%/năm; diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ đạt khoảng 1,5 đến 1,8% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt bình quân khoảng 4,5%/năm; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội chiếm 56%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 65%; trên 80% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; Tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt trên 15%; tăng số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng lên trên 30%; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt từ 40 đến 42%, tăng cường chất lượng rừng; Thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho 85% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới.
Ảnh minh họa
Nhiệm vụ đặt ra đến năm 2025 là: Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng và nông thôn mới; tập trung khai thác có hiệu quả các lợi thế về điều kiện tự nhiên đối với ngành nông nghiệp của tỉnh, trong đó tập trung vào tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhóm sản phẩm chủ lực địa phương theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm; gắn nông nghiệp với phát triển lâm nghiệp bền vững; kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và xúc tiến thị trường, xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, trong đó: Rà soát, các quy hoạch, kế hoạch, hoàn thiện cơ chế, chính sách làm cơ sở triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, cơ cấu lại theo nhóm sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm quan trọng chủ lực của tỉnh.
Để đạt được kết quả cao, giải pháp phải thực hiện chính là Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực. Rà soát, điều chỉnh chiến lược, chương trình, đề án, quy hoạch. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp và khuyến nông. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đầu tư công. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; xúc tiến thương mại và thị trường. Nâng cao năng lực quản lý ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành thông qua việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đồng thời tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả công nghệ thông tin, khai thác cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời các văn bản chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, UBND tỉnh giao các Sở ngành và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

 

Tác giả: Trần Quang Phúc – Trung tâm Xúc tiến Thương mại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,060.13 16,222.35 16,745.28
CAD 17,703.44 17,882.26 18,458.70
CNY 3,372.07 3,406.13 3,516.46
EUR 24,263.11 24,508.19 25,622.23
GBP 28,523.96 28,812.08 29,740.84
HKD 2,880.36 2,909.45 3,003.24
JPY 177.60 179.40 188.03
SGD 16,477.71 16,644.15 17,180.67
USD 23,030.00 23,060.00 23,340.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây