Tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Chủ nhật - 04/06/2023 21:09
Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của các dân tộc, vừa được cải biến ngày càng vǎn minh phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên phong tục, tập quán ở một số nơi vẫn còn nặng nề, hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Một vài đám cưới còn tổ chức linh đình, mời đông khách, việc trao tặng của hồi môn và quà mừng cưới tại lễ thành hôn còn thể hiện tính phô trương, rườm rà. Có đám tang còn đốt nhiều đồ mã, rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang, khóc thuê, thắp nhiều hương; Những tác động tiêu cực đó làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Sở Công Thương Đắk Lắk tuyên truyền đến các công chức, viên chức, người lao động tăng cường thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Thực hiện Công văn số 2085/BVHTTDL-VHCS ngày 26/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai một số nội dung: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định tại Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ban hành kèm theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện, đặc điểm văn hóa, dân tộc, vùng, miền, địa phương; Chủ động, rà soát, đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019);
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyên truyền, phố biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình; loại bỏ các hủ tục lạc hậu, phô trương, lãng phí; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Rà soát Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2023; tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch số 45/KH-UBND cho phù hợp với các quy định và tình hình thực tế (nếu cần thiết); Tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua khác; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xây dựng khu phố văn hóa, đồng thời, gắn với thực hiện xây dựng môi trường văn hóa công sở.

Tác giả: Tin: Lê Hàng Ngọc Bích (TTKC)

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây