Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Thứ ba - 15/12/2020 21:11

Sở Công Thương Đắk Lắk ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Ngày 15/12/2020, Sở Công Thương ban hành kế hoạch số 1568/KH-SCT cải cách hành chính năm 2021.
 
 
       Kế hoạch với mục tiêu trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
       Để đáp ứng các mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ được đặt ra như: cải cách thể chế; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.
       Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 như sau:
Nội dung Nhiệm vụ Sản phẩm Chủ trì Phối hợp Thời gian
hoàn thành
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Triển khai nhiệm vụ
công tác CCHC năm 2021
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Tháng  12/2020
2. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại đơn vị Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm
3. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đẩy mạnh công tác CCHC ngành Công thương Văn phòng; Trung tâm KC và TVPTCN Các phòng, ban, đơn vị liên quan Hàng tháng
CẢI CÁCH THỂ CHẾ Thực hiện tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành quản lý
 
1. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng các quy định Các phòng, ban, đơn vị Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở. Hàng tháng
2. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành. Các phòng, ban, đơn vị Các phòng, ban, đơn vị liên quan Hàng tháng
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 1. XD Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở năm 2021 Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Tháng 01 năm 2021
2. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Quý I năm 2021
3. Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố danh mục TTHC Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị Thường xuyên

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
Tổ chức bộ máy, biên chế;
Thực hiện Đề án tinh giản biên chế Sở Công Thương
1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.
 
Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
2. Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 và thực hiện tinh giản theo Kế hoạch Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
  3. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
4. Báo cáo thực trạng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương. Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ   1. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từng bước nâng cao chất lượng, đạt chuẩn theo quy định.
 
Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
2. Sắp xếp, điều chuyển bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả làm việc. Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG Phân bổ, quản lý ngân sách được cấp theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao Rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức thực hiện các chính sách tiền lương, tiền công, thu nhập của công chức, viên chức và người lao động đúng quy định Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Các phòng, ban, đơn vị liên quan Trong năm 2021
XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT 1. Công bố danh mục TTHC, các dịch vụ công trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của sở. Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị liên quan Hàng tháng
2. Đẩy mạnh công tác QLVB bằng phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Văn phòng Sở Các phòng, ban, đơn vị Hàng tháng
3. Vận hành Website của Sở Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc Các phòng, ban, đơn vị liên quan Hàng tháng
4. Kiểm tra, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Tổ Thư ký ISO Các phòng, ban, đơn vị liên quan Hàng tháng
5. Trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Văn phòng Sở và 02 đơn vị Các phòng, ban, đơn vị liên quan Thường xuyên
 
 

Tác giả: Thanh Nhàn-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,046.70 16,208.79 16,731.27
CAD 17,639.26 17,817.43 18,391.76
CNY 3,408.43 3,442.85 3,554.37
EUR 24,210.26 24,454.81 25,566.40
GBP 28,319.17 28,605.22 29,527.29
HKD 2,881.75 2,910.85 3,004.68
JPY 177.65 179.45 188.08
SGD 16,471.61 16,637.99 17,174.31
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây