Đảng bộ Sở Công Thương : Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, phổ biến các văn bản Trung ương.

Thứ ba - 09/07/2024 21:51
Ngày 9/7/2024 Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, phổ biến các văn bản Trung ương của Đảng. Tham dự và chủ trì có đồng chí Lưu Văn Khôi, Bí thư Đảng Uỷ, Giám đốc sở Công Thương; Các đồng chí Ban thường vụ Đảng uỷ, toàn thể các đảng viên văn phòng Sở Công Thương, các đơn vị trực thuộc và Công đoàn ngành công thương.
Đảng bộ Sở Công Thương : Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, phổ biến các văn bản Trung ương.
Kết quả công tác đảng 6 tháng đầu năm: Bám sát các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Công Thương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, 02 Đơn vị trực thuộc, các đoàn thể đã kịp thời tham mưu ban hành, phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm công tác trong các lĩnh vực được giao tham mưu. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, đã kịp thời cập nhập những chỉ đạo của cấp trên để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời nắm bắt để có những điều chỉnh phù hợp đối với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ. Với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của toàn ngành Công Thương nên việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao đều hoàn thành đảm bảo về chất lượng và kịp tiến độ theo yêu cầu.
z5618661890502 4e2de497921cd9dceb715a63c6c27c21

Về các chỉ tiêu ngành Công Thương được gia như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Các chỉ tiêu đạt được cụ thể như sau: Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 06 tháng đầu năm 2024 ước tăng 6,27% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước thực hiện 53.458,18 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,6% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 920 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 57,5% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 210 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 200% kế hoạch năm, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, phân bón, máy móc thiệt bị, phụ tùng và các mặt hàng để phục vụ kinh doanh, sản xuất.
Về an ninh: công tác an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc được đảm bảo, an toàn; đã phân công cán bộ, công chức, viên chức trực cơ quan vào các đợt: các ngày lễ, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh.


Về quốc phòng: Trong 06 tháng đầu năm 2024 đã triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về Quốc phòng, chuẩn bị cho công tác tham gia huấn luyện tự vệ năm 2024 theo Kế hoạch huấn luyện năm 2024 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ như: công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, kê khai thu nhập cá nhân; Thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được cơ quan thường xuyên quan tâm thực hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ.
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”: Thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ lãnh đạo Sở Công Thương đã về hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Công tác kết nghĩa: tặng quà cho Buôn kết nghĩa (Buôn Kdul, xã Cư Ea Bua, thành phố Buôn Ma Thuột) nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Công tác tư tưởng: động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, truyền thống, sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên: Kiện toàn Đảng uỷ Sở và Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng và thực hiện theo chỉ tiêu của Đảng uỷ Khối giao năm 2024.
          Về công tác kiểm tra: Đảng ủy Sở đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2024 và triển khai đến các Chi bộ để thực hiện; Ủy ban kiểm tra - Đảng ủy Sở ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Các Chi bộ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ đảng năm 2024. Theo Kế hoạch tổng số lượng đảng viên của Đảng bộ được kiểm tra trong năm 2024 là 20 đảng viên, đến nay đã tiến hành kiểm tra được 06/20 đảng viên, đạt 30% Kế hoạch. Về giám sát: Các Chi bộ phân công các đồng chí trong cấp ủy giám sát thường xuyên đối với các đảng viên, với các nội dung giám sát như sau: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; Việc giữ gìn đạo đức, lối sống; về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Qua giám sát, các Đảng viên đã nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện tốt theo các nội giám sát.
          Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và NQTW 4: Thực hiện hướng dẫn của Đảng cấp trên, Đảng ủy Sở đã tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt các văn bản, tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần NQTW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng theo đúng kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Căn cứ kết quả triển khai kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương đã có báo cáo kết quả khắc phục những khuyết điểm, tồn tại trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Trong đó, nêu rõ các biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm; Đảng ủy Sở đã tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII, XIII) và các Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện của đảng viên theo quy định làm cơ sở đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên cuối năm.
          Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối, tiếp tục phát huy những kết quả khi thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở đã tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt Chuyên đề  năm 2024 theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch để thường xuyên đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia học tập và viết bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sau khi được học tập tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, nhìn chung nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng đã có nhiều chuyển biến tích cực như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, đổi mới công tác quản lý nhà nước, tinh thần làm việc tốt hơn, ý thức tiết kiệm, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu…hiệu quả và chất lượng công việc tham mưu dần được nâng lên.
Công tác kiểm tra quá trình thực hiện việc học tập được tiến hành thường xuyên thông qua kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, Đảng ủy; hàng năm, kết hợp với đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng cuối năm.
Đảng bộ xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khoá XIII) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, góp phần quyết định cho việc lãnh đạo thực hiện  nhiệm vụ của cơ quan.
z5618661894626 e08e1621cf0a533ababa8846f65fb04e

          Công tác lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể: Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2024; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” 2024 cho đoàn viên, CNLĐ của ngành Công Thương; thăm hỏi tặng quà đoàn viên, CNLĐ ngành Công Thương có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024; Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; Triển khai vận động ủng hộ Chương trình Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2024; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tổ chức các hoạt động tháng “Hành động vì trẻ em”, ngày “Gia đình Việt Nam”; hưởng ứng ngày “Môi trường Thế giới”.
Đoàn thanh niên: Tổ chức sinh hoạt động hưởng ứng phong trào đoàn cấp trên; Phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở Công Thương tổ chức thăm và trao tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình khó khăn, gia đình neo đơn tại Buôn Kết nghĩa K’Dun và Buôn Đung, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 741 tại huyện Ea Súp; tặng quà tết cho bà con tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp.
Nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2024: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng: Nhiệm vụ chuyên môn: Bám sát các chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của ngành Công Thương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp và chỉ tiêu xuất khẩu; Về an ninh: công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan được đảm bảo, an toàn; Về quốc phòng: triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về quốc phòng.
Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng: Thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng uỷ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch chung của Đảng ủy Sở, thực hiện tốt nghị quyết về công tác xây dựng Đảng năm 2024, trong đó tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm: Chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên năm 2024; Công tác phát triển Đảng viên: Hoàn thiện hồ sơ phát triển đảng viên mới và trình Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xem xét quyết định kết nạp đảng cho 01 quần chúng, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên.
Công tác lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể: Cấp uỷ, Lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thường xuyên theo dõi, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấn chỉnh thực hiện nghiêm về giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức và viên chức; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2024.

Tác giả: Tin: Phan Hữu Thành - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây