Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành Công Thương, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ năm - 18/01/2024 02:59
Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ngày 17/01/2024 Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
Với mục đích: (1) Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp Công nhân và tổ chức Công đoàn; (2) Đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động Công đoàn; (3) Bám sát Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành, Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nội dung có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi. Việc tổ chức triển khai thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống. 
Mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh  công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của ngành và địa phương trong tình hình mới”.
Chỉ tiêu chủ yếu của Công đoàn ngành thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028:
1- Hàng năm, phấn đấu kết nạp tăng thêm đoàn viên công đoàn theo chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh giao.
2- Hàng năm có trên 90% số đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp. 
3- Hàng năm có từ 75% trở lên Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn ngành đạt loại hoàn thành tốt nhiện vụ trở lên.
4- Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị người lao động; 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật.
5- Phấn đấu có 80% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
6- Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới từ 15 nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
7- 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
8- Phấn đấu thu, nộp nghĩa vụ tài chính đạt dự toán Liên đoàn Lao động tỉnh giao, phù hợp với thực tế cơ sở.
9- Hàng năm, trên 90% CĐCS thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công đoàn theo quy định. 
86
Đại hội công đoàn ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 (ảnh minh họa)

10- Hàng năm, phấn đấu bình quân mỗi CĐCS có tổ chức Đảng giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, trọng tâm là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên và người lao động, nhất là về thu nhập, điều kiện và thời gian làm việc; Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động về một số chế độ chính sách có liên quan đến người lao động, các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn; Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, doanh nghiệp; Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn, phát triển, kiện toàn tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn và thực hiện tốt công tác quản lý về tài chính công đoàn; xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn…
Để phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã đề ra, góp phần cùng toàn ngành Công Thương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới, Thường trực Công đoàn ngành đã đề nghị các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn, quán triệt đến đoàn viên, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết đã đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công đoàn các cấp cần làm tốt hơn và tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, động viên cả về vật chất và tinh thần, tình cảm; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, người lao động. 
Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, hy vọng rằng nhiệm kỳ 2023- 2028 cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Công Thương sẻ đạt được những kết quả tốt hơn nữa nhằm chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động./.

Tác giả: Tin: Anh Tuấn – CĐN Công Thương Đắk Lắk.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây