Khuyến công Đắk Lắk: Kết quả hoạt động công đoàn đoàn năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Thứ ba - 21/01/2020 04:05
Khuyến công Đắk Lắk: Kết quả hoạt động công đoàn đoàn năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp trực thuộc Công đoàn Ngành Công Thương; Là Công đoàn cơ sở thuộc đơn vị sự nghiệp nên công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước nên tình hình việc làm và thu nhập ổn định; Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Trung tâm, Đảng bộ Sở Công Thương, sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Công Thương, cũng như được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện hoạt động của chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đoàn viên công đoàn; Tập thể công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn cơ sở đoàn kết, nhiệt tình, năng động trong công tác, chịu khó trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Kinh phí dành cho hoạt động công đoàn hạn hẹp, chủ yếu dành cho thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ. Do vậy chưa chủ động trong việc xây dựng các phong trào, chưa kịp thời khen thưởng những đoàn viên có hoạt động phong trào xuất sắc; Số lượng công chức, viên chức, lao động của Trung tâm trong năm 2019 là 22 người. Trong đó: Nữ là 10 người, chiếm 45,45%;  Nam là 12 người, chiếm 54.55%; Dân tộc thiểu số: 01 người, chiếm 4,55%; Tổng số Đảng viên: 12 người, chiếm 50%; Tổng số CBCVC (theo biên chế): 20 người, chiếm 90,9%; HĐLĐ theo Nghị định 68/NĐ-CP: 02 người, chiếm 9,1%.
Về chất lượng: Phần lớn CBCCVC, LĐ đã tốt nghiệp đại học, nhiều người đã được đào tạo cơ bản về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo đáp ứng tốt nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học: 20 người, Sơ cấp nghề, lao động phổ thông: 02 người. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 02 người, Trung cấp: 01
Tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể, gồm: Chi bộ có 12 đảng viên, trong đó: 05 nam, 07 nữ; Công đoàn cơ sở có 22 đoàn viên, trong đó:  Nữ là 10 đoàn viên, Nam là 12 đoàn viên; Đoàn Thanh niên có 04 đoàn viên, sinh hoạt cùng Chi đoàn Văn phòng Sở Công Thương
*Cụ thể kết quả hoạt động công đoàn năm 2019:
 - Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động: CĐCS đã ký và thực hiện quy chế phối hợp với Thủ trưởng cơ quan; Tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Phối hợp với Ban giám đốc triển khai tốt các hoạt động liên quan đến chế độ của CCVCLĐ: chế độ tiền lương, tuyển dụng, nâng bậc lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, giải quyết chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, phép năm, hỗ trợ cho CCVCLĐ trong các dịp Lễ, Tết; Các chế độ chính sách đối với CCVCLĐ đảm bảo dân chủ, công khai đảm bảo lợi ích hợp pháp, được nâng lương theo định kỳ đúng luật định, nâng lương trước thời hạn. CCVCLĐ được hưởng lương kịp thời và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% CCVCLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTT đầy đủ đúng quy định.
- Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động:
Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ...; trong năm 2019 đã tổ chức thăm hỏi số tiền hơn 5 triệu đồng; Tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn”; vận động cán bộ công chức, viên chức người lao động đóng góp xây dựng Quỹ “Đoàn kết tương trợ”. Tổng số tiền Quỹ “Đoàn kết tương trợ” có đến kỳ báo cáo là 16.250.000 đồng; hiện đang có 05 đoàn viên vay với số tiền là 15.700.000 đồng (Quỹ tương trợ thu lại từ đầu năm 2019 sau khi trả lại quỹ tương trợ đóng góp của đoàn viên công đoàn từ các năm trước); Tham gia hưởng ứng các phong trào do các đoàn thể phát động, tạo điều kiện để các CCVCLĐ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các chương trình phát động của Công đoàn cấp trên và các đoàn thể khác tổ chức.
- Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động:  Năm 2019, 100% CCVCLĐ tham gia được học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên. Các gia đình CCVCLĐ cuối năm đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có hiện tượng bạo lực trong gia đình xảy ra; Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, nuôi dạy con ngoan.
- Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn: Phát động phong trào thi đua năm 2019 gắn thi đua Công đoàn với thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Triển khai tốt các phong trào thi đua, hoạt động “Cải cách hành chính” giai đoạn 2011-2020, Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; hưởng ứng phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, ngày môi trường, “ Giờ Trái đất”; Thông qua Ban nữ công CĐCS, phát động thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phát động thi đua trong các dịp Thành lập ngành; Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột; Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động;  Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…Hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động xây dựng quỹ ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt… do UBMTTQVN và Công đoàn cấp trên phát động. Vận động CBCCVC, LĐ tham gia hiến máu nhân đạo.
- Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng của hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn:
Xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh: Hiện tại, tổng số đoàn viên CĐCS Trung tâm: 22 người, trong đó: Tổng số uỷ viên BCH công đoàn cơ sở : 03 đồng chí (01 nữ, 02 nam); Công đoàn cơ sở Trung tâm luôn duy trì hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban chấp hành công đoàn đã được ban hành. Mặc dù đều là kiêm nhiệm nhưng các đồng chí trong BCH luôn chủ động trong các công việc; tổ chức triển khai tốt các chủ trương, nghị quyết của công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở.
 Công tác Xây dựng Đảng : Tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý cho đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm được tiến hành hàng năm, quán triệt tinh thần góp ý dựa trên nguyên tắc vô tư, thẳng thắn, có trách nhiệm. Tuy nhiên số lượng góp ý cho từng đảng viên chưa được nhiều, còn chung chung, thiếu minh chứng cụ thể nên cá nhân được tham gia góp ý khó thấy rõ mặt hạn chế để khắc phục sửa chữa; Công tác phát triển đảng: Trong năm 2019 đã xác minh lý lịch và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng trình Đảng ủy cấp trên 01 đoàn viên ưu tú.
- Công tác nữ công: Số lượng nữ công CĐCS gồm 10 người, trong đó có 07 người là đảng viên. Tổ trưởng tổ nữ công ủy viên BCH CĐCS; Hoạt động của Ban Nữ công: Các hoạt động nữ công chủ yếu tập trung vào các ngày lễ như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10…; Ban nữ công phối hợp với cơ quan tổ chức tặng quà cho con em cán bộ viên chức trong cơ quan, và các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu.
- Công tác kiểm tra: Do số lượng đoàn viên CĐCS không đạt đủ điều kiện để thành lập Ủy ban kiểm tra, do đó BCH CĐCS chỉ cử 01 đồng chí UV BCH làm công tác kiểm tra. Công đoàn cơ sở Trung tâm đã phân công cho 01 Uỷ viên của Ban chấp hành Công đoàn thực hiện công tác kiểm tra. Công tác kiểm tra CĐ Trung tâm luôn duy trì và đảm bảo; Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các chế độ chính sách của đoàn viên công đoàn được Lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; công chức, viên chức, người lao động được nâng lương, nâng ngạch đúng quy định, đảm bảo việc trả tiền lương, tiền công lao động, bảo hiểm xã hội, các khoản thu nhập khác theo quy định của nhà nước và của Trung tâm.
- Công tác tài chính:
Công tác tài chính, kế toán CĐCS Trung tâm được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Công đoàn cơ sở đã xây dựng quy chế chi tiêu, quy định đối tượng thăm hỏi, chế độ chi thăm hỏi phù hợp cho từng đối tượng; Đoàn viên công đoàn thực hiện nộp đoàn phí theo tháng, các khoản thu của tổ chức, cá nhân hỗ trợ công đoàn Trung tâm, được thực hiện qua sổ thu-chi quỹ công đoàn đầy đủ. Công đoàn cơ sở trích tỉ lệ nộp cấp trên đúng quy định, lập dự toán, quyết toán, thực hiện chế độ báo cáo đúng chế độ, đảm bảo thời gian quy định.
Nhìn chung việc thực hiện thu kinh phí, đoàn phí; sử dụng và trích nộp kinh phí, đoàn phí theo đúng quy định và theo Quy chế chi tiêu đã được xây dựng, thông qua. Không để xảy ra tiêu cực trong quản lý tài chính, tài sản của công đoàn.
          - Công tác thông tin báo cáo :
Việc chấp hành công tác thông tin, báo cáo chuyên đề và đột xuất của công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở luôn được CĐCS thực hiện tốt, số liệu báo cáo chính xác, nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin như gửi báo cáo cho cấp trên bằng thư điện tử đã giúp cho việc báo cáo được nhanh chóng, kịp thời đúng tiến độ yêu cầu và tiết kiệm trong sử dụng kinh phí hành chính của công đoàn, cơ quan
* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:
- Công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng:Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Luật phòng chống tham nhũng, thực hiện tiếp kiệm, Pháp lệnh cán bộ, công chức, nhất là về thái độ phục vụ nhân dân, đề cao cảnh giác trước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
- Xây dựng tổ chức đoàn: Làm tốt công tác phát triển, kết nạp đoàn viên mới và tổ chức công đoàn.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi: Phát động đoàn viên công đoàn thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị....Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến cách làm việc để đạt được hiểu quả công việc cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các phong trao đoàn thể phát động.
- Xây dựng đảng:Vận động đoàn viên tích cực tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng và cho từng đảng viên với tinh thần khách quan, trách nhiệm, chủ động tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng.
- Công tác đời sống:Phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện xây dựng cơ chế tạo nguồn thu và hình thành quỹ lương tăng thêm theo qui định của Nhà nước để góp phần tăng thêm thu nhập của CBCCVC, LĐ, đây là biện pháp có tính khả thi nhưng phải có sự đầu tư nghiên cứu và phải có sự cố gắng rất lớn của cả Trung tâm; Phối hợp với chính quyền tạo các công việc làm thêm cho tổ chức công đoàn để nguồn quỹ hỗ trợ thêm cho CBCCVC, LĐ trong ngày Lễ, Tết... Góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống cho đoàn viên.
- Công tác kiểm tra công đoàn:Kiểm tra công đoàn cơ sở theo điều lệ công đoàn quy định.
- Công tác nữ công: Tiếp tục tăng cường và chú trọng công tác giáo dục truyền thống, công tác chăm sóc bảo vệ bà mẹ, trẻ em. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, công tác kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình  hạnh phúc, văn hóa, làm tốt công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
- Một số công tác khác: Thực hiện tốt công tác kiểm tra của Công đoàn cơ sở, công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, lệch lạc trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác hàng năm; Chú trọng công tác thông tin, báo cáo đối với công đoàn cấp trên bảo đảm kịp thời và đầy đủ./.

Tác giả: Mai Thanh - TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,046.70 16,208.79 16,731.27
CAD 17,639.26 17,817.43 18,391.76
CNY 3,408.43 3,442.85 3,554.37
EUR 24,210.26 24,454.81 25,566.40
GBP 28,319.17 28,605.22 29,527.29
HKD 2,881.75 2,910.85 3,004.68
JPY 177.65 179.45 188.08
SGD 16,471.61 16,637.99 17,174.31
USD 23,040.00 23,070.00 23,350.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây