Bài phát biểu của Đồng chí Lưu Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tại Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ nhật - 23/07/2023 23:31
Ngày 21/7/2023, ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 130 đại biểu chính thức tham dự. Đồng chí Lưu Văn Khôi – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã tới dự và đã phát biểu chỉ đạo Đại hội công đoàn ngành với các nội dung sau:
Bài phát biểu của Đồng chí Lưu Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tại Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hôm nay, tôi và các đồng chí trong BTV Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở Công Thương vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Ngành Công Thương khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là sự kiện quan trọng nhất của Công đoàn ngành Công Thương trong 5 năm qua diễn ra. Trong không khí Công nhân viên chức lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023). Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương và với tình cảm chân thành của cá nhân, xin gửi đến các vị khách quý cùng 130 đoàn viên công đoàn ưu tú, đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên công đoàn ngành Công Thương về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!
Những năm qua, tổ chức và đội ngũ đoàn viên Công đoàn ngành đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng; các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực vận động, tập hợp đông đảo người lao động tự giác gia nhập, tham gia hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Công Thương ngày càng lớn mạnh.
2

Tôi nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Ngành Công Thương khóa VI trình tại Đại hội hôm nay. Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ 2017 – 2023 vừa qua, Công đoàn ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành rất tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, luôn bám sát các Chương trình, nhiệm vụ của ngành Công Thương, tích cực triển khai các hoạt động theo Chương trình kế hoạch và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận như đã nêu tại báo cáo do BCH Công đoàn khóa VI đã trình bày trước Đại hội. Những nhiệm vụ trọng tâm đã được Công đoàn chú trọng làm tốt; tích cực phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức, đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương trong những năm qua.
Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; quy chế, Nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp; triển khai các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, Công đoàn ngành đã thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người lao động, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng kinh phí xây dựng Nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…
Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Công Thương tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn ngành Công Thương trong nhiệm kỳ qua.
Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành khóa VI đã đánh giá một cách tổng quát, toàn diện hoạt động công đoàn ngành trong nhiệm kỳ qua. Đã khẳng định rõ những việc làm được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là những khó khăn trong công tác kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn; một số công đoàn cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, sự đồng hành, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, tổ chức ở một số công đoàn cơ sở còn hạn chế…
Đồng thời, báo cáo đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi tán thành và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm được thể hiện ở phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt thể hiện rõ ở 10 Chỉ tiêu để phấn đấu cùng 8 nhóm giải pháp cơ bản đề ra để thực hiện cho nhiệm kỳ mới.
Để góp phần nâng cao hoạt động của Công đoàn ngành, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Tại Đại hội này, tôi đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành quan tâm chú trọng và tập trung cho một số nhiệm vụ và giáp pháp trọng tâm như sau:
Thứ nhất, Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhất là tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp Công nhân, xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam thời kỳ mới.
Thứ hai, các cấp Công đoàn phải sâu sát hơn nữa với đời sống của người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ cho được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; cần phối hợp với cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, thu nhập, tiền thưởng, điều kiện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Các cấp công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ với các doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay của nền kinh tế; vận động chủ doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ với công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ Tài chính Công đoàn theo quy định của pháp luật.
Tăng cường các hoạt động về cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt chú trọng, thường xuyên nắm bắt tình hình lao động tại các Khu, Cụm Công nghiệp, các doanh nghiệp có đông lao động…
Thứ ba, chủ động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên để tham gia trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đơn vị; phối hợp tốt giữa công đoàn với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc tổ chức để công chức, viên chức, người lao động thực hiện và phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; động viên, khuyến khích đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra vi phạm pháp luật và đạo đức công vụ.
Thứ tư, chỉ đạo đẩy mạnh và duy trì các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng và hoàn thiện thiết chế văn hóa cho công nhân, lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tăng cường các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo của tổ chức công đoàn.
Thứ năm, Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ công đoàn. Tình hình mới đòi hỏi phải có tiêu chuẩn, phẩm chất mới đối với cán bộ công đoàn. Cán bộ công đoàn phải làm việc chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được đổi mới thiết thực thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ công đoàn có tính kế thừa cao, trưởng thành giữa thực tiễn, thể hiện rõ nét đặc trưng ngành nghề và vai trò đại diện cho đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động là yêu cầu cần thiết. Cán bộ công đoàn  phải luôn gần gũi, đồng cảm, thấu hiểu người lao động, biết lo cho cái lo của người lao động, hoạt động có trách nhiệm và vì công đoàn và người lao động để tập hợp, hướng dẫn người lao động đồng tâm, hợp lực, vươn lên tạo dựng cuộc sống ngày càng phát triển, an vui hạnh phúc.
3

Cuối cùng, nội dung rất quan trọng tại Đại hội này, các đại biểu cần thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Công Thương nhiệm kỳ 2023-2028 là những người ưu tú nhất, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, làm nền móng vững chắc để Ban Chấp hành khóa VII bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt; đồng thời, các đại biểu sẽ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên, lựa chọn người tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, người lao động ngành Công Thương.
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Công đoàn ngành Công Thương cùng toàn thể đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề. Tiếp tục khẳng định Công đoàn thực sự và xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Nhân dịp này, đồng chí đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028./.
                                                                                    Lưu Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây