Giá cả thị trường ngày 27/02/2019 (Tham khảo tại đây)

Thứ ba - 26/02/2019 20:23 163 0

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT
GIÁ CÀ PHÊ

Thị trường Giá Thay đổi
Giá thế giới
Robusta
(ICE Futures EU)
1,522USD -9USD
Arabica
(ICE Futures US)
93.55USD -2.85USD
FOB HCM R2 1,414USD Trừ lùi -80USD
Giá nội địa
Đắk Lắk 33.500-33.200VND
Lâm Đồng 32.700-32.500VND
Gia Lai 33.400-33.200VND
Đắk Nông 33.300-33.100VND
GIÁ NÔNG SẢN
Thị trường Giá Thay đổi
Hồ tiêu
Đen 41.500VND/kg
Trắng 77.000VND/kg
Hạt điều chẻ thu hồi nhân
Dưới 30% 44.000VND/kg
Trên 30% 48.000VND/kg
Ca cao lên men
Cargill chưa cộng thưởng CL 47.500VND/kg
Armajaro 52.500VND/kg
Cao su mủ nước
Tại vườn  27.5trđ/tấn
Tại nhà máy 28.0trđ/tấn
 

GIÁ CÀ PHÊ

Thứ 4 - 27/2/2019

Giá xuất khẩu f.o.b (chào bán) usd/tấn

Gửi kho (đại lý) : 33.1 => 33.3 (đ/kg)

Doanh nghiệp chào mua nhân xô (tại điểm thu mua các huyện)

33.2- => 33.4

R2_5% đen vỡ 1695

Thị trường tự do : 33.3 => 33.5 (đ/kg)

Bán R2 5% đen vỡ 34.9 => 35.0 (đ/kg) R1_Scr16_2% đen vỡ 1545

HCM (chào mua): 33.4 => 33.6 (đ/kg)

Bán R1 S16_2% đen vỡ

36.0 => 36.1 (đ/kg)

R1_Scr18_2% đen vỡ 1561

HCM chào mua R1, sàng16

[34.6 => 34.7] (đ/kg)

HCM chào mua R1, sàng18

[34.8 => 34.9] (đ/kg)

 

Bán R1 S18_2% đen vỡ

35.4 => 35.5 (đ/kg)

R1_Scr16_0.1% đen 1601
Bán R1 S16_0.1% đen

37.3 => 37.4 (đ/kg)

R1_Scr18_0.1% đen 1614 USD/VND 23,150
Bán R1 S18_0.1% đen 38.0 => 38.1 (đ/kg) R1_Scr16 đánh bóng 1654

Cà phê tươi :

- Vùng sâu vùng xa: 0 (đ/kg)

- Vùng nguyên liệu chính: 0 (đ/kg)

- Hái chín trên 90%: 0 (đ/kg)

Bán R1 S16 đánh bóng 39.0 => 39.1 (đ/kg) R1_Scr18 đánh bóng 1671 Cà phê Arabica (CB khô - xô): 2201 $/tấn (50.9 đ/kg)
Bán R1 S18 đánh bóng 39.3 => 39.4 (đ/kg) Trừ lùi R2 xô FOB HCM -80 (1405 $/tấn)
Bán Arabica A1/S16 & S18 chế biến ướt (washed) 61.000 => 63.000 (đ/kg)    
Bán Robusta R1/S13,16 chế biến ướt (washed) 42.000 => 44.000 (đ/kg) Chênh lệch Arabica T5/19 và Robusta T5/19 = 651 $/tấn (= 29.55 cent/lb)
Ghi chú: [R2 = Robusta loại 2]     [S16 = sàng hạt 16]     [BB = Tỷ lệ đen và Vỡ]     [No Black = không hạt đen]     [Wet = chế biến ướt]     [Polished = đánh bóng]

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH'leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
33.3 33.3 33.4 33.4 33.2 33.2 33.5 33.3 33.1 35.7
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
32.6 32.7 32.5 33.4 33.3 33.2 33.1 33.3 33.6 33.8

THAM KHẢO GIÁ CHÀO F.O.B

Mã hàng Số lượng Quy cách Kỳ hạn giao Giá chào bán - 27/2/2019
Việt Nam R2 (5% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 -30 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +20 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S18, 2% BB) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +35 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +75 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S18, 0,1% đen) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +90 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Việt Nam R1 (S16, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +130 $/tấn so với giá Liffe T5/19
Viêt Nam R1 (S18, đánh bóng) 96,0 (tấn) Bao đay 5/19 +145 $/tấn so với giá Liffe T3/19
 

GIÁ TIÊU

Dung trọng chuẩn: 500 gr/l, tạp chất 1%, thủy phần 15.0%

Giá Tiêu đen xô Sàn Ấn Độ

(UnGarbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

33000-200

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4652-28

(usd/tấn)

Đại lý mua tiêu xô đen (đ/kg)

Tiêu đen đầu giá

(Nông dân bán tại nhà)

41.000 => 41.500 (đ/kg)

Tiêu trắng đầu giá 630 gr/l

(Nông dân bán tại nhà)

76.000 => 77.000 (đ/kg)

Giá Tiêu đã phân loại Sàn Ấn Độ

(Garbled)

Kỳ hạn: Giao ngay (Spot)

35325.00-241.65

(rupee/tạ)

 

Quy đổi =>

4980-34

(usd/tấn)

Dak Lak 41.500 => 42.000

 

 

 

 

Dak Nông 42.000 => 42.500
Phú Yên 41.500 => 42.000
Gia Lai 42.000 => 42.500    
Bà Rịa VT 44.000 => 44.500    
Bình Phước 43.000 => 43.500

 

 

Đồng Nai 42.500 => 43.000

Tải phần mềm tính giá Hạt Tiêu : Tại đây

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 470gr/lít = 42.800 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 450gr/lít = 42.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 400gr/lít = 37.000 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 300gr/lít = 32.100 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 250gr/lít = 27.200 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 230gr/lít = 26.200 đ/kg

=> Giá Đại lý thanh toán cho loại tiêu đen xô, dung trọng 200gr/lít = 24.700 đ/kg

Tham khảo giá chào MUA các DN trong nước

Doanh nghiệp

Giá chào Mua Loại tiêu Tiêu trắng 630 g/l
Thanh Cao - Chưsê 42.000 => 42.500 (đ/kg) Tiêu xô đen

500 g/l, 1%, 15,0%

0 (đ/kg)
Maseco - Chưsê 42.000 => 42.500 (đ/kg) 0 (đ/kg)
DK CN - Chưsê 41.500 => 42.000 (đ/kg)  
HHChư sê 41.500 => 42.000 (đ/kg) 0 (đ/kg)
GIÁ CHÀO F.O.B

 

Giá chào Mua   Giá chào Bán Quốc tế
Tiêu đen 200 g/l 1,580 ($/tấn)   2,080 ($/tấn)

 

Tiêu đen 230 g/l 1,615 ($/tấn)   2,115 ($/tấn)  
Tiêu đen 250 g/l 1,673 ($/tấn)   2,173 ($/tấn)

 

Tiêu đen 300 g/l 1,753 ($/tấn)   2,253 ($/tấn)  
Tiêu đen 450 g/l 1,985 ($/tấn)   2,485 ($/tấn)

 

Tiêu đen 470 g/l 2,008 ($/tấn)   2,508 ($/tấn)  
Tiêu đen 500 g/l 2,025 ($/tấn)   2,525 ($/tấn)  
Tiêu đen 550 g/l 2,150 ($/tấn)   2,650 ($/tấn)  
Tiêu trắng 630 g/l 3,300 ($/tấn)   3,800 ($/tấn)  
Ghi chú : Tiêu đen, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max

..............Tiêu trắng dung trọng 630gr/l, độ ẩm 15.0% max, tạp chất 1.0% max, hạt đen 2.0% max.

 
GIÁ HẠT ĐIỀU

HẠT ĐIỀU CHẺ DƯỚI 30% THU HỒI NHÂN

STT Chủng lọai Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) Tạp chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 17.0 ≤ 10.0 ≤ 4 ≤ 30 ≤ 140 44.000
2 B ≤ 16.0 ≤ 13.0 ≤ 5 ≤ 29 ≤ 150 43.000
3 C ≤ 15.5 ≤ 15.0 ≤ 6 ≤ 28 ≤ 170 42.000
4 D ≤ 15.0 ≤ 17.0 ≤ 7 ≤ 27 ≤ 185 41.000
HẠT ĐIỀU CHẺ TRÊN 30% THU HỒI NHÂN
STT Chủng loại Độ ẩm (%) Tỷ lệ nổi (%) T¡p chất (%) Nhân thu hồi (%) Số hạt/kg Giá tham khảo
1 A ≤ 12.0 ≤ 12.0 ≤ 4 ≤ 34 ≤ 160 48.000
2 B ≤ 11.0 ≤ 15.0 ≤ 5 ≤ 33 ≤ 170 47.000
3 C ≤ 10.5 ≤ 19.0 ≤ 6 ≤ 32 ≤ 180 46.000
4 D ≤ 10.0 ≤ 20.0 ≤ 7 ≤ 31 ≤ 190 45.000
Giá hạt điều thô phơi khô (chưa bóc vỏ) 40.0-42.0 (đ/kg)
Giá hạt điều tươi 28.0-30.0 (đ/kg)

Giá điều thô nhập khẩu vào Việt Nam

Giá điều thô xuất khẩu

Cảng đi Tuticorin Sea - Cảng đến Việt Nam ($/tấn)

Mozambique

0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Indonesia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Gambia 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Tazania 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Bờ Biển Ngà 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Ghana 0 0 ($/tấn)
  0 ($/tấn) Nigeria 0 0 ($/tấn)

Giá điều sàn Kochi - Ấn Độ (usd/lb)

W240

4.00 - 4.15

DW 3.45 - 3.50

W320

3.75 - 3.95

TÁCH (SSW & Butts) 3.30 - 3.35
W450 3.65 - 3.70 Vỡ (Splits) 3.30 - 3.35

SW320

3.65 - 3.70

Mảnh 2.25 - 2.30
 

HẠT CACAO

Thế giới

Lên men Cargill chưa cộng thưởng CL

Lên men Armajaro

Cacao tươi

2256 usd/tấn

-32$

47.500 đ/kg

52.500 đ/kg

0 đ/kg

 
GIÁ CAO SU NGÀY THỨ 4 - 27/2/2019
Giá mua mủ nước Giá mua mủ tại nhà máy của các DN chế biến
Tại vườn Tại nhà máy Mủ chén dây khô 10.700 (đ/kg) Mủ đông khô 9.700 (đ/kg)
Mủ chén dây vừa 9.500 (đ/kg) Mủ đông vừa 8.700 (đ/kg)

255 (đ/độ)

(27.0 tr/tấn)

260 (đ/độ)

(27.5 tr/tấn)

Mủ chén ướt 7.500 (đ/kg) Mủ đông ướt 7.900 (đ/kg)
Mủ tạp 10.700 (đ/kg) Mủ tận thu 4.000 (đ/kg)

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm tư nhân xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 35,300 (đ/kg) SVR 10 32,500 (đ/kg) Latex HA 24,500 (đ/kg)
SVR CV60 35,100 (đ/kg)

SVR 20

32,200 (đ/kg) Latex LA 24,800 (đ/kg)
SVR L 34,400 (đ/kg)

RSS1

35,200 (đ/kg)    
SVR 3L 34,100 (đ/kg) RSS3 34,500 (đ/kg)    
SVR 5 33,700 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet

Tham khảo một số mặt hàng thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu (100 DRC)

SVR CV50 36,500 (đ/kg) SVR 10 33,600 (đ/kg) Latex HA 25,600 (đ/kg)
SVR CV60 36,300 (đ/kg)

SVR 20

33,300 (đ/kg) Latex LA 25,900 (đ/kg)
SVR L 35,500 (đ/kg)

RSS1

36,300 (đ/kg)    
SVR 3L 35,200 (đ/kg) RSS3 35,600 (đ/kg)    
SVR 5 34,900 (đ/kg) Ghi chú : thành phẩm rời không có pallet
Giá Caosu xuất khẩu FOB-HCM
Mã hàng Số lượng (tấn) VRG (usd) Tư nhân (usd) Kỳ hạn giao
SVR CV50 0 1640 1590 3+4/2019
SVR CV60 0 1630 1580 3+4/2019
SVR 3L 0 1595 1545 3+4/2019
SVR 10 0 1515 1465 3+4/2019
RSS3 0 0 0 0
SVR 10CV 0 1565 1515 3+4/2019
Latex HA 0 1150 1100 3+4/2019
Latex LA 0 1165 1115 3+4/2019

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Móng Cái

Giá Caosu xuất khẩu tại Cửa khẩu Lào Cai

SVR3L 10,800 (NDT/tấn) = 37,2 (triệu/tấn)

SVR3L

11,000 (NDT/tấn) = 37,9 (triệu/tấn)
SVR5 10,700 (NDT/tấn) = 36,9 (triệu/tấn)

SVR5

10,900 (NDT/tấn) = 37,5 (triệu/tấn)
SVR10 10,200 (NDT/tấn) = 35,1 (triệu/tấn)

SVR10

10,400 (NDT/tấn) = 35,8 (triệu/tấn)
SVR20 10,100 (NDT/tấn) = 34,8 (triệu/tấn) SVR20 10,300 (NDT/tấn) = 35,5 (triệu/tấn)
RSS3 11,000 (NDT/tấn) = 37,9 (triệu/tấn) RSS3 11,200 (NDT/tấn) = 38,6 (triệu/tấn)
Giá Caosu trên các sàn giao dịch Châu Á
RSS4 (Ấn Độ) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Thượng Hải) 1863+8 (usd/tấn)
RSS3 (Singapore) 0 (usd/tấn)
TSR20 (Singapore) 0 (usd/tấn)
RSS3 (Nhật Bản) 1806+5 (usd/tấn)
RSS3 (Thái Lan) 0 (usd/tấn)
 
GIÁ SẮN (MÌ)

Giá sắn lát ngày 27/2/2019

Tinh bột sắn ngày 27/2/2019

F.O.B Quy Nhơn

230 (usd/tấn) Tinh bột sắn F.O.B - HCM

420-430 (usd/tấn)

Tinh bột sắn F.O.B - Bangkok

445 (usd/tấn)

Sắn lát khô Quy Nhơn 5.325 - 5.350 (đ/kg)

Tinh bột sắn ADF Lạng Sơn

3.150-3.25 (NDT/tấn)

Giá nguyên liệu củ sắn tươi ngày 27/2/2019 (trữ bột 30%)

Tây Ninh (mì Campuchia & Nội địa) 2.400 - 3.550 (đ/kg)
Đắk Lắk

2.200 - 2.300 (đ/kg)

Phú Yên 2.200 - 2.300 (đ/kg)
Gia Lai 2.200 - 2.350 (đ/kg)
KonTum

2.200 - 2.300 (đ/kg)

Miền bắc (mua xô)

1.60 - 2.000 (đ/kg)

Giá Sắn Thái Lan 25% độ bột

Sàn AFET - Thái Lan Đơn vị tính Khối lượng

Thời gian giao dịch

0.00 (-0.00) Bath/kg 50 tấn/lô

10h00' - 15h45'

Tham khảo giá sắn Thái Lan
Chủng lọai Giá trong nước (bath/kg) F.O.B Bangkok (usd/tấn)
Củ sắn tươi (30% độ bột) 2.35 - 2.55 Sắn lát khô 210 - 215 (usd/tấn)
Sắn lát khô 5.90 - 6.10 Tinh bột 450 - 455 (usd/tấn)
Tinh bột 13.60 - 13.80 Ethanol 21,81 (bath/lít)

Glucose Syrup (Brix 83%)

17.20 - 17.60

Alcohol (China)

0 (yuan/tấn)

Sorbitol (Brix 70%) 22.33  
 

GIÁ BẮP HẠT (NGÔ HẠT)

Giá thế giới (sàn CME)

Giá Bắp hạt miền bắc

Giá Bắp hạt miền trung tây nguyên

366.25

-4.25 cents/bơ

2,650-2,700 (tươi) 2,750-2,800 (tươi)
4,650-4,700 (khô) 4,750-4,800 (khô)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây