Đắk Lắk: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Thứ tư - 07/04/2021 23:07

Đắk Lắk: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025; Ngày 6/4/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn số  2824/UBND-CN đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025. Nhằm động viên, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng giá trị công nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Công Thương:
- Khẩn trương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương và bối cảnh tình hình mới.
- Chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương phù hợp các quy định pháp luật liên quan.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về hoạt động khuyến công và sản xuất bền vững; học tập, tự nâng cao trình độ  đội ngũ lãnh đạo, viên chức làm công tác khuyến công.
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, phê duyệt kế hoạch khuyến công hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng mục tiêu, nội dung Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.
- Tham gia xúc tiến kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề phát triển sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm thị trường, trưng bày giới thiệu và các hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm.
2. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch khuyến công hằng năm phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh để thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025.
- Bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.
- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động khuyến công theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức các chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước hỗ trợ cho hoạt động khuyến công của địa phương.
4. Sở Nội vụ:
- Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy khuyến công theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn theo định hướng của Nhà nước, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Công Thương.
- Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác khuyến công.
5. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch khuyến công hằng năm.
6. UBND các huyện, thành phố, thị xã:
- Chủ động bố trí ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công.
- Tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao trình độ, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào quy trình sản xuất, đáp ứng các yêu cầu của thị trường.
- Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình khuyến công mang lại hiệu quả cao.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Xem chi tiết tại đây./.

Tác giả: Lê Bích-TTKC

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hoi dap
Idesk
Email
Chuyen doi so
Bình chọn SẢN PHẨM CNNTTB
Tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm thương mại
Tỷ giá ngoại tệ
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,756.01 15,915.16 16,428.23
CAD 17,584.46 17,762.08 18,334.69
CNY 3,352.99 3,386.86 3,496.57
EUR 23,675.77 23,914.92 25,002.05
GBP 27,934.70 28,216.87 29,126.52
HKD 2,876.59 2,905.65 2,999.32
JPY 176.14 177.92 186.48
SGD 16,264.36 16,428.64 16,958.26
USD 22,995.00 23,025.00 23,305.00
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây